386.33K
Категории: ПравоПраво СоциологияСоциология

Громадьске суспiльство

1.

Громадянське Суспіл
ьство

2.

• Громадянське суспільство - саморегульоване суспільство
вільних, рівних, економічно не залежних від держави
громадян, які вступають до недержавних організацій та
об'єднань задля захисту своїх законних інтересів і
досягнення своїх цілей. Влада в такому суспільстві
будується не на силі, а на авторитеті, а держава виконує
регулятивну функцію.

3.

• Функціонування громадянського суспільства неможливе без
громадянина як самостійного індивідуального члена
суспільства, що усвідомлює себе таким, наділений певним
комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед
суспільством за свої дії. Громадяни в такому суспільстві захищені
законами від прямого втручання і обмежень з боку держави. У
такому суспільстві переважають демократичні громадянські
суспільні цінності.

4.

Складові
частини
громадянськ
ого
суспільства

5.

ОЗНАКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
• • Визнання людини, її прав і свобод найвищими суспільними цінностями.
• • Держава на основі законів і за допомогою спеціальних органів регулює відносини між
людьми, захищає їхні права.
• • Високий рівень правосвідомості та відповідальності громадян і повага до законних прав
інших людей.
• • Людина володіє знаряддями й результатами своєї праці, є достатньо заможною, щоб бути
незалежною.
• • Існування різноманітних добровільних громадських організацій і рухів, самоорганізація і
згуртування.

6.

Основнi ознаки правової держави
• • суверенітет народу, який є джерелом влади;
• • верховенство права як справедливої й рівної міри свободи, закріпленої в Конституції та
законах;
• • рівність усіх громадян перед законом;
• • рівна та взаємна відповідальність держави й особи перед законом;
• • визнання прав людини вищою соціальною цінністю;
• • поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову;
• • високі правові культура та свідомість;
• • наявність ефективної правоохоронної системи.

7.

БРАТСКОЕ СПАСИБО !!!
English     Русский Правила