Мета дипломного проекту
Термостійка скляна продукція використовується у багатьох галузях та має різноманітне призначення . Ковпаки застосовують для
Проект цеху будується на території ТОВ «Спецтехскло А» полягає у близькому розташуванні родовищ сировинних матеріалів
Хімічний склад скла SiO2 В2O3 Al2O3 К2O Na2О 70,4 20,0 2,4 2,0 5,2
План цеху
План печі
Варіння скла
Поперечний переріз печі
Повздовжній переріз печі
Формування виробів
Конструктивні розміри печі
Графік відпалу ковпаків
Розрахункова частина
Охорона праці та промислова екологія Охорона праці в цеху з виробництв ковпаків характеризується значною кількістю обертових
Заходи з охорони навколишнього середовища
Перелік посилань
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
1.83M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Проект цеху виробництва ковпаків продуктивністю 9,8 млн.шт/рік в умовах ТОВ “Спецтехскло А”

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Костянтинівський індустріальний технікум
ДВНЗ «Дон НТУ»
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Тема: Проект цеху виробництва ковпаків продуктивністю 9,8 млн.шт/рік в
умовах ТОВ “Спецтехскло А”
Розробила студентка групи ХТ 4-1
Шишкань К.В.
Керівник проекту
Нестеренко Т.А

2. Мета дипломного проекту

-
Удосконалити технологію виробництва ковпаків
- Використовувати новітнє обладнання для формування виробів
- Економія паливно-енергетичних та сировинних матеріалів.
Задачі дипломного проекту
• Розрахувати технологічні і фізико-хімічні властивості скла.
• Для заданної продуктивності цеху розрахувати: кількість та
продуктивність склоформуючого обладнання; продуктивність
скловарильної печі;кількість завантажників шихти; розрахунок
режиму відпалу та кількість печей.
• Розрахувати конструктивні елементи печі

3. Термостійка скляна продукція використовується у багатьох галузях та має різноманітне призначення . Ковпаки застосовують для

освітлення аеропортів
,залізниць,морських та річних портів,автомобільних
шосе неможливе без термостійкої світлотехніки .
Освітлювальна
апаратура
кіно
та
телестудій,приміщень для розважальних заводів
оснащені виробами з термостійкого скла.

4. Проект цеху будується на території ТОВ «Спецтехскло А» полягає у близькому розташуванні родовищ сировинних матеріалів

,наявності
розвинутої
інфраструктури ,забезпечення
виробництва необхідними у
достатній
кількості
енергоносіями
та
комплектуючими матеріалами .

5. Хімічний склад скла SiO2 В2O3 Al2O3 К2O Na2О 70,4 20,0 2,4 2,0 5,2

Для виробництва ковпаків застосовують
наступні сировинні матеріали:
•Пісок ДСТУ Б.В.2.7-131-2007
•Борна кислота ГОСТ 18704-78
•Глинозем ГОСТ 6812-87
•Кальцинована сода ГОСТ 5100-85
•Поташ ГОСТ 10690-73
SiO2
70,4
Хімічний склад скла
В2O3
Al2O3
К2O
20,0
2,4
2,0
Na2О
5,2

6.

Технологічна схема
1) Шихта
Склобій
2) Завантажувач
3) Варка скла
4) Живильник
5) Пресування
6) Відпал
7) Контроль,сортування
8) Фацетування
9)Контроль,сортування
10)Пакування
11)Склад готової продукції

7. План цеху

8. План печі

9. Варіння скла

Варка скла здійснюється у скловарній печі безперервної дії
регенеративного типу з підковоподібним напрямком полумя
та розділеним протоком. Варка скла-це складний фізикохімічний процес,який протікає у масі при високих
температурах і залежить від умов теплообміну ,хімічного
складу скла,характеру руху газів. Весь комплекс фізико хімічних процесів і явищ,що відбуваються при нагріванні
шихти умовно поділяють на 5 окремих стадій варіння скла.
Сюди
входять:
силікатоутворення,
склоутворення
освітлення, гомогенізація, остудження.

10. Поперечний переріз печі

11. Повздовжній переріз печі

12. Формування виробів

Після варки та охолодження скломаса потрапляє до
вакуумного живильника після якого порція готової
скломаси
потрапляє
у
форму
прес-автомату
АПП-12-МА. Після пресуваня ковпак виймаеться з
форми та за допомогою конвеєрів потрапляє до
відпалювальної печі марки PLM1604. На виході з печі
відпалу
ковпаки
підвергаються
контролю
та
сортуванню. Потім проходить фацетування для обробки
донних граней ковпака для кращої здатності прилягання
під час збірки освітлювання. Контроль, сортування –
перевіряеться якість обробки ковпаків .Пакуваннякожен ковпак загортається у лист паперу й кладеться у
тару європейського стандарту .Упакована продукція
транспортується на склад.

13. Конструктивні розміри печі

Для данного виробництва застосовується скловарильна
піч з підковоподібним напрямком полумя.
Площа печі – 44,4 м2
Довжина печі – 8,54 м
Ширина – 8,2 м
Глибина – 1,5 м
Для отримання якісної скломаси проектом
передбачається дві печі відпалу на два прес-автомати.

14. Графік відпалу ковпаків

• 1 стадія – нагрів від 480ºСдо 670 ºС – 3,39 хв.
toC
• 2 стадія – витримка при Тв – 670 ºС – 43,2 хв.
• 3 стадія – повільне охолодження від Тв до Тн – 27,3 хв.
• 4 стадія – швидке, але безпечне охолодження від Тв до
Тн– 18,7 хв.
• Загальний час відпалу: 93 хв
І
ІІ
Тв
ІІІ
Т1
Тн

Т2
τ1
τ2
τ3
τ4
τ, хв.

15. Розрахункова частина

• Продуктивність печі – 44,4 т
• Максимальна продуктивність цеху – 10,3млн.шт/ рік
• Середньорічна продуктивність цеху –9,8 млн.шт/ рік
Для задоної продуктивності було розраховано
кількість небхідного обладнання:
• -завантажник ЗШ-В-2 шт
• -преси -2 шт
• -печі відпалу -2 шт

16. Охорона праці та промислова екологія Охорона праці в цеху з виробництв ковпаків характеризується значною кількістю обертових

механізмів,частин, апаратів.Проте
значна кількість технологічних операцій повністю
автоматизовано і вимагає тільки дистанційного контролю ,що
забезпечує безпеку персоналу .Весь технологічний персонал
забезпечений спеціальним одягом (куртка ,брюки ).Також
працівникам видаються засоби для захисту рук-рукавиці,для
захисту очей –захисні окуляри.Це зводить до мінімуму
фіброгенну дію сировини на організм людини.

17. Заходи з охорони навколишнього середовища

Під час виробництва ковпаків захист навколишнього середовища
повинен бути забезпечений герметизацією обладнання, налагодження
вентиляційних систем у місцях можливих виділень шкідливих речовин
для кожного джерела забруднення.Для зменшення температури димових
газів встановлюють казанутилізатор,у якому відбувається охолодження
димових газів до необхідної температури .
Стічні води повинні підлягати очищенню і відповідати вимогам
СанПиН 42-128-4690303.Вибір методів очистки стічних вод проводять з
урахуванням стану води та вимог до її якості. На очисних спорудах
використовують фізико-хімічні та біологічні методи очистки стічних
вод.

18. Перелік посилань

1.Й.М.Ящішин “Технологія скла “ частина 2 Львів “Бескет Біт”
2.Поляк В.В.,Саркисов П.Д.,Солинов В.Ф.,Царицин М.А “Технология
строительного и технического стекла и шлакоситаллов”.-М:Строийиздат.
3.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технологіх склаю
4.Китайгородский И.И. ССильвестрович Е.И. “Справочник по производству
стекла “- М.
5.Китайгородський И.И.,”Технология стекла”-М.
6.Шевченко П.В “Расчет печей и смесей силикатной промышленности « М.
Высшая школа.
7.Гулоян Ю.А “ Ефективність технологічних процесів у виробництві
скловиробів ” – М.
8.Волгина Ю.М. “ Теплотехническое оборудование стеклянных заводов”-М.
Стройиздат.
9. Технические условия по производству колпаков для освещению ТУ- 21 УССР123-81

19. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

English     Русский Правила