Тема: Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави
Після засвоєння цієї теми ви зможете :
План уроку
Поміркуємо
Вправи для очей
Система органів місцевого самоврядування
Домашнє завдання
789.41K
Категория: ПолитикаПолитика

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

1. Тема: Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

2. Після засвоєння цієї теми ви зможете :

ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЦІЄЇ ТЕМИ ВИ ЗМОЖЕТЕ :
розтлумачувати поняття “ самоврядування ”;
оцінювати важливість участі громадян у вирішенні
загальнодержавних питань та проблем життя громади;
розповідати про діяльність дитячих і громадських організацій в
Україні;
моделювати демократичні процедури прийняття колективних
рішень;
висловлювати власну позицію щодо громадської активності
особи.

3. План уроку

ПЛАН УРОКУ
1.Як громадяни впливають на політику держави
2.Що таке самоврядування
3.Громадські об’єднання та дитячі організації
4.Демократія у шкільному житті.

4. Поміркуємо

• Демократія – це не влада більшості, а
захист меншості
(А.Камю)
• Демократія пропонує правити кожному з
нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу
втручатися в суспільні справи
(Х. Ортега-і-Гассет)
• Воля народу – найкращий закон
(У.Грант)

5.

Робота з поняттями
Демократія (від грецького demokratia: demos — народ і
kratos — влада, правління) — форма організації влади, за
якої рішення приймаються більшістю чи від імені і в
інтересах більшості.
У демократичній державі громадяни беруть участь в її
управлінні двома способами:
а) шляхом безпосередньої участі у роботі
представницьких та державних органів (парламент,
державні структури) або безпосередньо висловлюючи
свої думки щодо важливих державних питань під час
всенародного опитування — референдуму. Це—
безпосередня демократія;
б) через своїх представників в органах державної влади,
шляхом їх обрання. Це — представницька демократія.

6.

«Коло думок»
Пряма демократія
Представницька демократія
1. Найбільш повна участь народу в
1. Можливість для народу обирати та
усіх сферах життя держави та
періодично змінювати своїх
суспільства.
представників.
2. Свобода меншості може
2. Створюються умови для
обмежуватися волею більшості
концентрації влади в одній установі
3. Зміцнює довіру народу до
3. Компетентність і відповідальність
інститутів влади.
осіб, що здійснюють владу.
4. Недостатня компетентність під
4. Можливість забезпечення прав
час прийняття рішень.
меншості.
5. Зниження персональної
5. Багатопартійність та розмаїття
відповідальності.
поглядів і думок.
6. Зникає або зменшується
6. Народ реально виявляє політичну
відчуження народу від влади
активність лише під час виборі

7.

Робота з правовим документом
Учні мають опрацювати документ і виконати
завдання.
Ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в
Україні»
До компетенції місцевих рад народних депутатів
належить встановлення відповідно до законодавства
правил з питань благоустрою території, населеного
пункту, забезпечення в ньому чистоти, порядку,
торгівлі на ринках…
Завдання учням
• Навести конкретні приклади питань, які вирішують
органи місцевого самоврядування.

8. Вправи для очей

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Громадська організація — це об’єднання громадян для задоволення та захисту
своїх законних інтересів. Громадська організація як об’єднання громадян
утворюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних,
економічних, вікових, ґендерних, регіональних, релігійних, професійних,
соціальних тощо). Громадська організація як один із видів об’єднання
громадян, передбачений Законом України «Про об’єднання громадян».
Відповідно до ст. 3 цього Закону:
Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту
своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших спільних інтересів

15. Система органів місцевого самоврядування


Територіальна громада;
Сільський, селищний, міський голова;
Сільська, селищна, міська рада;
Виконавчі органи цих рад;
Районні та обласні ради;
Органи самоорганізації населення;
Органи місцевого та регіонального
самоврядування;
• Творчі спілки;
• Дитячі, молодіжні організації;

16.

Молодіжні організації
Вік
• 14-28 років
Мета діяльності:
• Задоволення та
захист
1. Економічних
2. Соціальних
3. Творчих
4. Духовних
спільних інтересів
Дитячі організації
Вік
• 6-18 років
Мета діяльності:
• Реалізація та захист:
1. Прав і свобод
2. Творчих здібностей
3. Задоволення
власних інтересів

17.

Рефлексія
1. Що таке демократія?
2. Які дві форми демократії вам відомі?
3. На яких рівнях може здійснюватися
демократія?
4. Що є найважливішою соціальною
запорукою життєздатності демократії?

18. Домашнє завдання

• Опрацювати параграф 12
• Письмово порівняти вибори та референдум
• ДОДАТКОВО: завдання на ст. 81
English     Русский Правила