Ризики ресурсних конфліктів в Україні
Поняття та класифікація екологічних конфліктів
ЕКОЛОГО-РЕСУРСНІ ПРОБЛЕМИ ТА КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
789.67K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ризики ресурсних конфліктів в Україні

1. Ризики ресурсних конфліктів в Україні

Виконав
Студент 3 курсу 1 групи
ФАМ
Голуб В. Р.
Перевірила:
Доцент кафедри
глобальної економіки,
К. е. н. Гераймович В. Л.

2. Поняття та класифікація екологічних конфліктів

Конфлікт -(від лат. Conflictus) – зіткнення або боротьба, вороже
ставлення. Міжнародні конфлікти становлять невід’ємний компонент
світової політики, бо конфлікт взагалі – це явище, яке органічно
притаманне життю і людини, і суспільства, і існуванню такої складної
системи, як міжнародні відносини.
Конфлікт- це багатогранне поняття та явище, яке є незаперечним та
невід`ємним від людського соціуму, адже вся його історія пов`язана із
динамікою наростання та спадання конфліктної напруги на протязі
розвитку людства.

3.

Виділяють три групи екологічних конфліктів:
територіальні,
природно-ресурсні
екологічні
Територіальні - конфлікти за землю, територію. Виникають з різних причин,
але найчастіше це географічне положення території у військовостратегічному або економічному відношенні.
Природно-ресурсні - екологічні конфлікти, об'єктом яких є природні
ресурси (їх дефіцит чи надлишок, погіршення якості), які можуть виступати в
ролі як причини, так і наслідку цих конфліктів.
Екологічні - сполучення умов і взаємовідносин між суб'єктами економічної
діяльності, в якому кожна зі сторін намагається зайняти позицію, несумісну чи
протилежну стосовно еколого-економічних інтересів протилежної сторони.

4.

Існує три форми дефіциту природних ресурсів:
1) дефіцит, зумовлений
збільшенням попиту, що
викликаний, наприклад,
зростанням чисельності
населення
2) дефіцит, зумовлений
зменшенням пропозиції,
що виникає в результаті
скорочення загальної
наявності певних ресурсів
через їх деградацію чи
виснаження;
3) структурний дефіцит,
що виникає у зв’язку з
нерівномірним розподілом
або доступом до ресурсів.

5.

Дефіцит природних ресурсів виникає внаслідок того, що попит на них залежить
від здатності навколишнього середовища постачати ресурси. При цьому
виділяють два види дефіциту:
дефіцит, спричинений фізичними межами природи,
дефіцит, який випливає з нерівномірного розподілу багатства.
З іншого боку, політика володіння, регулювання та контролю та пропозиції щодо
поліпшення управління природними ресурсами збоку держави є одними з
найбільш глибоких причин виникнення конфліктів у різних країнах.
При розгляді природних ресурсів як причини конфліктів слід звернути увагу на
наступні три взаємопов’язані аспекти:
кількість і якість ресурсів;
політику власності, регулювання та контролю по відношенню до ресурсів;
процес видобутку ресурсів.

6. ЕКОЛОГО-РЕСУРСНІ ПРОБЛЕМИ ТА КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сьогодні населення України починає все більшу вагу надавати
стану навколишнього середовища, внаслідок чого в різних
регіонах виникають резонансні ситуації, детерміновані
екологічним чинником. Крім того, досить часто екологічні питання
стають засобом політичних маніпуляцій або використовуються в
бізнесовій боротьбі.

7.

Соціальна напруга, яка виникає в суспільстві є наслідком
незадоволення потреб суспільства наявною ситуацією
English     Русский Правила