ГРОШІ ЯК МІРА ВАРТОСТІ
ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ
ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ
ГРОШІ ЯК ЗАСІБ НАКОПИЧЕННЯ
ВИДИ ГРОШЕЙ
ТИПИ ГРОШЕЙ
ВІДМІННІСТЬ ЗОЛОТИХ ТА ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ
ВІДМІННОСТІ ПАПЕРОВИХ ТА КРЕДИТНТХ ГРОШЕЙ
ГРОШОВА СИСТЕМА – ЦЕ ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ В КРАЇНІ
ЗАХОДИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ
ІНФЛЯЦІЯ – ЦЕ ПРОЦЕС ПЕРЕПОВНЕННЯ КАНАЛІВ ОБІГУ ГРОШОВОЮ МАСОЮ ЗВЕРХ ПОТРЕБИ ТОВАРООБІГУ, ЩО ВИКЛИКАЄ ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ У 1991 – 2012 РР.
ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ В 2013 РОЦІ
 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ИНФЛЯЦИИ В УКРАИНЕ, НАЧИНАЯ С 2001 ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. ЗА ВЕСЬ ЭТОТ ПЕРИОД ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ СОСТАВИ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 2014 Р.
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 2015 Р.
ИНДЕКС «ИНФЛЯЦИОННОСТИ» ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ИТОГОВАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
ИНДЕКС «ИНФЛЯЦИОННОСТИ» ПРЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ
НБУ ВВОДИТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ ГРИВНЫ
НБУ ВВОДИТ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТЫ С ПОДПИСЬЮ СТЕПАНА КУБИВА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ НБУ №207 ОТ 9 АПРЕЛЯ 2014 Г.)
САМЫЕ ДОРОГИЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ
ЗОЛОТАЯ МОНЕТА ФИНАЛ ЕВРО-2012, 500 ГРИВЕН / НБУ
ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ МОНЕТ УКРАИНЫ:
СПИСОК ДОРОГИХ И РЕДКИХ РАЗМЕННЫХ МОНЕТ
Нестандартные монеты Украины
1 шаг. Бронза. Без года.
2. 50 шагов. Латунь. 1992.
 1 копейка. Латунь. 1992.
1 копейка. Бронза. 1994.
1 копейка. Серебро. 1994.
2 копейки. Алюминий. 1992.
2 копейки. Латунь. 1994.
2 копейки. Бронза. 1994.
5 копеек. Бронза. 1994.
10 копеек. Латунь. 1994. Брак - два аверса.
10 копеек. Никель. 1994.
10 копеек. Алюминий. 1994.
10 копеек. Серебро. 1994.
15 копеек. Латунь. 1992.
25 копеек. Серебро. 1992.
25 копеек. Никель. 1992.
50 копеек. Никель. 1994.
50 копеек. Латунь. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.
50 копеек. Латунь. Без года. Брак - два реверса.
50 копеек. Бронза. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.
50 копеек. Бронза. 1994.
50 копеек. Серебро. 1994.
1 гривня. Латунь. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.
1 гривня. Бронза. 1992.
1 гривня. Никель. 1992.
1 гривня. Алюминий. 1992.
1 гривня. Серебро. 1995.
1 гривня. Медно-никелевый сплав. 1992.
С октября 2013 года в Украине появятся новые 50 копеек
РЕАЛЬНЫЕ МЕСТА НА УКРАИНСКИХ ДЕНЬГАХ
ДВЕ ГРИВНЫ И СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ
ПЯТЬ ГРИВЕН И ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ СУББОТОВЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
10 ГРИВЕН И КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
50 ГРИВЕН И ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
100 ГРИВЕН И ПАМЯТНИК СВЯТОМУ ВЛАДИМИРУ НА СКЛОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРКИ
200 ГРИВЕН И ЛУЦКИЙ ЗАМОК
Гривны распространяют туберкулез и сибирскую язву
Украинскую гривну назвали самой красивой валютой в мире
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЕВРО: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА
БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДОЛЛАР США: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА
НОВАЯ
НОВАЯ
НОВАЯ
НОВАЯ
НОВІ БАНКНОТИ НОМІНАЛОМ 100 ГРН. НАЛЕЖАТЬ ДО БАНКНОТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ  ЗРАЗКА 2014 Р. ТА НАСТУПНИХ РОКІВ ВИПУСКУ, ТОМУ СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАНН
8.14M
Категория: ФинансыФинансы

Гроші, як міра вартості

1. ГРОШІ ЯК МІРА ВАРТОСТІ

1.ЗА ДОПОМОГОЮ ГРОШЕЙ СУБ’ЄКТИ ВИМІРЮЮТЬ І СПІВСТАВЛЯЮТЬ
ВАРТІСТЬ УСІХ ТОВАРІВ
2.ФУНКЦІЮ ГРОШІ ВИКОНУЮТЬ ЗА
ДОПОМОГОЮ МАСШТАБУ ЦІН
3.ФУНКЦІЮ ВИКОНУЮТЬ ІДЕАЛЬНІ
ГРОШІ

2. ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ

•ГРОШІ Є ПОСЕРЕДНИКОМ У ПРОЦЕСІ ТОВАРНО-ГРОШОВОГО ОБІГУ
•ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ГРОШІ

3. ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ

• ГРОШІ ВИСТУПАЮТЬ ЯК ЗАСІБ СПЛАТИ
БОРГУ ПРИ НЕСПІВПАДІННІ КУПІВЛІ ТА
ПРОДАЖУ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ
• ТОВАРИ
КРЕДИТ
МОЖУТЬ
БУТИ
ПРОДАНІ
У

4. ГРОШІ ЯК ЗАСІБ НАКОПИЧЕННЯ

• ГРОШІ ВИХОДЯТЬ ЗІ СФЕРИ ОБІГУ ТА
ОСІДАЮТЬ У ДОМАШНІХ СЕЙФАХ АБО
НА РАХУНКАХ У БАНКАХ
• ЯК ЗАСІБ НАКОПИЧЕННЯ ВИСТУПАЄ
ЗОЛОТО ТА НЕПОВНОЦІННІ ГРОШІ

5. ВИДИ ГРОШЕЙ

1. ЗОЛОТІ ТА СРІБНІ
2. ПАПЕРОВІ (КАЗНАЧЕЙСЬКІ БІЛЕТИ)
3. КРЕДИТНІ (ЧЕК, ВЕКСЕЛЬ, БАНКНОТА)
4. ЕЛЕКТРОННІ

6. ТИПИ ГРОШЕЙ

ПОВНОЦІННІ
ГРОШІ
БІЛОННА
МОНЕТА
НЕПОВНОЦІННІ
ГРОШІ
БЮДЖЕТНІ
(ПАПЕРОВІ
ГРОШІ)
КРЕДИТНІ
ГРОШІ
ДЕПОЗИТНІ
ЕЛЕКТРОННІ

7. ВІДМІННІСТЬ ЗОЛОТИХ ТА ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ

ЗОЛОТІ
•ПОВНОЦІННІ ГРОШІ
•МАЮТЬ ВАРТІСТЬ
ПАПЕРОВІ
•ПРЕДСТАВНИКИ
ЗОЛОТА,
ЗНАКИ
ПОВНОЦІННИХ ГРОШЕЙ
•ВИРАЖАЮТЬ ВАРТІСТЬ
ПОВНОЦІННИХ ГРОШЕЙ
•ВИНИКАЮТЬ
У •ВИПУСКАЮТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТІ
ДЕРЖАВОЮ
ТА
ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОБІГУ
ТОВАРНОГО ОБІГУ
ЗА
ПРИМУСОВИМИ
КУРСАМИ
•Є МІРОЮ ВАРТОСТІ УСІХ •ЗАМІНЮЮТЬ
ІНШИХ ТОВАРІВ
ПОВНОЦІННІ ГРОШІ У
ФУНКЦІЇ
ЗАСІБ
ОБІГУ
ГРОШЕЙ

8. ВІДМІННОСТІ ПАПЕРОВИХ ТА КРЕДИТНТХ ГРОШЕЙ

ПАПЕРОВІ
1.ВИНИКАЮТЬ
ІЗ
КРЕДИТНІ
ФУНКЦІЇ 1.ВИНИКАЮТЬ
ГРОШЕЙ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ
2.ВИПУСКАЮТЬСЯ
ДЕРЖА-
ВОЮ
ГРОШЕЙ
КОВІ ДО ПРИЙМАННЯ
4.НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗОЛОТОМ
ЯК
ФУНКЦІЇ
ЗАСІБ
ПЛАТЕЖУ
2.ВИПУСКАЮТЬСЯ БАНКОМ
3.МАЮТЬ ПРИМУСОВУ СИЛУ 3.НЕ
ВИКОРИСТАННЯ,ОБОВ’ЯЗ-
ІЗ
МАЮТЬ
ПРИМУСОВОЇ
СИЛИ ВИКОРИСТАННЯ
4.ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
ЗОЛОТОМ,
ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

9.

ГРОШОВИЙ ОБІГ - НЕПЕРЕРВНИЙ РУХ ГРОШЕЙ У СФЕРІ ОБІГУ, ЇХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ОБІГУ ТА ПЛАТЕЖУ. ГРОШОВИЙ ОБІГ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ГОТІВКОВІЙ ТА БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМАХ.
ГОТІВКОВІ ГРОШІ (НАЯВНІ) — ЦЕ БАНКНОТИ, БІЛЕТИ ДЕРЖАВНОЇ
СКАРБНИЦІ ТА МОНЕТИ. ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗРАХУНКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ, ПЕНСІЙ, СТИПЕНДІЙ, ДОПОМОГИ, ПОКРИТТЯ СТРАХОВИХ
ВІДШКОДУВАНЬ, ОПЛАТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОХОДІВ З НИХ, ПЛАТЕЖІ ЗА
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТОЩО.
ТЕНДЕНЦІЇ ДО ОБМЕЖЕННЯ ОБІГУ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ ЗРОСТАЮТЬ ПІД
ТИСКОМ:
ЗНАЧНИХ ЗАТРАТ СУСПІЛЬСТВА НА ВИГОТОВЛЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
І ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ІНКАСАЦІЮ;
УСКЛАДНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ;
ЗДАТНОСТІ ГОТІВКИ ПОРОДЖУВАТИ ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС І ВІДПЛИВ
КАПІТАЛУ ЗА КОРДОН.
НИНІ В УКРАЇНІ ТІЛЬКИ ГРИВНЕВА ГОТІВКА СТАНОВИТЬ 43 % ВІД УСІЄЇ
ГРОШОВОЇ МАСИ, А, НАПРИКЛАД, У США ГОТІВКОВІ ГРОШІ СТАНОВЛЯТЬ
ЛИШЕ 7,5 %.
ОСКІЛЬКИ ЗНАЧНІ ОБСЯГИ ГОТІВКОВОЇ ГРОШОВОЇ МАСИ ЗАГОСТРЮЮТЬ
ПРОБЛЕМУ ГРОШОВОГО ОБІГУ З 1 ВЕРЕСНЯ 2013 Р. МАКСИМАЛЬНА
СУМА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ
ОБМЕЖЕНА СУМОЮ 150 ТИС. ГРН.

10.

БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ – ЦЕ ЗАСОБИ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ,
РІЗНОМАНІТНІ
ДЕПОЗИТИ
(ВКЛАДИ)
У
БАНКАХ,
ДЕПОЗИТНІ
СЕРТИФІКАТИ, ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, А ТАКОЖ ГРОШОВІ КОШТИ,
ВКЛАДЕНІ В АКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ. ВОНИ ВИКОНУЮТЬ
ГРОШОВІ ФУНКЦІЇ ЗА УМОВ ЗНЯТТЯ З ДЕПОЗИТУ ШЛЯХОМ
ВИПИСУВАННЯ
ПЛАТІЖНИХ
ДОРУЧЕНЬ,
ЧЕКІВ,
АКРЕДИТИВІВ,
ПЛАТІЖНИХ
ВИМОГ
ТОЩО.
БЕЗГОТІВКОВІ
РОЗРАХУНКИ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РУХ ВАРТОСТІ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ
ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ ДВОМА СПОСОБАМИ:
1) ПЕРЕКАЗУВАННЯМ ГРОШОВИХ КОШТІВ З РАХУНКУ ПЛАТНИКА НА
РАХУНОК ЇХ ОТРИМУВАЧА У КРЕДИТНИХ ЗАКЛАДАХ;
2)
ПРОВЕДЕННЯМ
ВЗАЄМОЗАЛІКІВ
ЗУСТРІЧНИХ
ВИМОГ
БЕЗ
ВИКОРИСТАННЯ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ.
РІВЕНЬ БЕЗГОТІВКОВОГО ОБІГУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ
ПОЛІТИКИ, ДОСКОНАЛОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, ЦІЛЕЙ І МЕТОДІВ
РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ.
В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ГРОШОВИЙ ОБІГ СПРИЯЄ:
1)ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ГРОВИХ
КОШТІВ
МІЖ
СУБ‘ЄКТАМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РІЗНИМИ ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ;
2)ЗАДОВОЛЕННЮ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ У ГРОШОВИХ КОШТАХ ЗАВДЯКИ
ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ ГРОШОВОЇ МАСИ В ОБІГУ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В МЕЖАХ ГРОШОВОЇ
СИСТЕКМИ КРАЇНИ.

11. ГРОШОВА СИСТЕМА – ЦЕ ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ В КРАЇНІ

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
• НАЙМЕНУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
• МАСШТАБ ЦІН (ІСТОРИЧНО ЗУМОВЛЕНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ВАГУ У
ГРОШОВІЙ ОДИНИЦІ МЕТАЛУ, ЩО ВИКОНУЄ РОЛЬ
ГРОШЕЙ У ВІДПОВІДНИЙ ПЕРІОД)
• ВАЛЮТНИЙ КУРС
• ВИДИ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ, ЩО МАЮТЬ ЗАКОННУ
ПЛАТІЖНІ СИЛУ
• РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВОГО ОБІГУ
• ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ

12.

• ГРОШОВА СИСТЕМА НЕРИНКОВОГО ТИПУ
• ГРОШОВА СИСТЕМА РИНКОВОГО ТИПУ
• ГРОШОВА СИСТЕМА ВІДКРИТОГО ТИПУ
• ГРОШОВА СИСТЕМА ЗАКРИТОГО ТИПУ
• САМОРЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА:
1. БІМЕТАЛІЗМ
2. МОНОМЕТАЛІЗМ (ЗОЛОТОМОНЕТНИЙ,ЗОЛОТОЗЛИТКЛОВИЙ,
ЗОЛОТОДЕВІЗНИЙ)

13. ЗАХОДИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

• ДЕВАЛЬВАЦІЯ

ЗНЕЦІНЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ВАЛЮТИ (ПАДІННЯ ЇЇ КУРСУ ВІДНОСНО ІНОЗЕМНИХ
ВАЛЮТ
АБО
МІЖНІРОДНИХ
РОЗРАХУНКОВИХ
ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ)
• РЕВАЛЬВАЦІЯ – ОФІЦІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
• НУЛЛІФІКАЦІЯ – ГРОШОВІ ЗНАКИ ОБ’ЯВЛЯЮТЬСЯ
НЕДІЙСНИМИ, В ОБІГ ЗАМІСТЬ НИХ ВИПУСКАЮТЬ
НОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ
• ДЕФЛЯЦІЯ. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:
1. ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКІВ (З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ
КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ)
2. СКОРОЧЕННЯ ПОПИТУ НА КРЕДИТ
3. РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦЕНТРАЛЬНИМ
БАНКОМ
ЦІННИХ
ПАПЕРІВ

14. ІНФЛЯЦІЯ – ЦЕ ПРОЦЕС ПЕРЕПОВНЕННЯ КАНАЛІВ ОБІГУ ГРОШОВОЮ МАСОЮ ЗВЕРХ ПОТРЕБИ ТОВАРООБІГУ, ЩО ВИКЛИКАЄ ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

ТИПИ ІНФЛЯЦІЇ
ЗА
ХАРАКТЕРОМ
ІНФЛЯЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ:
ВІДКРИТА,
ПРИХОВАНА, ПОДАВЛЕНА
В
ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД
ПРИЧИНИ:
ІНФЛЯЦІЯ
ПОПИТУ
ТА
ІНФЛЯЦІЯ ВИТРАТ
В
ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД
МОЖЛИВОСТІ
ПРОГНОЗУВАННЯ:
ОЧІКУВАНА Й НЕОЧІКУВАНА
В
ЗАЛЕЖНОСТІ
ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ,
ВІД
ТЕМПІВ:
СТАГФЛЯЦІЯ
ПОВЗУЧА,
ГАЛОПУЮЧА,
(КРИЗОВЕ
ПАДІННЯ
ЕКОНОМІЦІ СПІВПАДАЄ З ІНФЛЯЦІЄЮ
)
В

15. НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ

ЕКОНОМІЧНІ
• ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА
• ЦІНА У РИНКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ НЕ ВИКОНУЄ СВОЮ ГОЛОВНУ ФУНКЦІЮ
• ВІДТІК КАПІТАЛУ В ТОРГІВЛЮ
• АКТИВІЗУЄТЬСЯ “ВТЕЧА ВІД ГРОШЕЙ”
• ВІДРОДЖУЄТЬСЯ БАРТЕР
• НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ НА ФІСКАЛЬНУ ПОЛІ-ТИКУ
• ВИНИКАЄ РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙ
• КУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ ПАДАЄ ТОЩО
СОЦІАЛЬНІ
• ПАДІННЯ РЕАЛЬНИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
• ЗНЕЦІНЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ
• ПОГІРШЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ТОЩО

16. ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ У 1991 – 2012 РР.

РІК
РІЧНІ ЗМІНИ, %
1991
90,0
1992
210,0
1993
10260,0
1994
50,0
1995
280,0
1996
39,7
1997
10,1
1998
20,0
1999
19,2
2000
25,8
2001
6,1
2002
-0,6
2003
8,2
2004
12,3
2005
10,3
2006
11,6
2007
16,6
2008
22,3
2009
12,3
2010
9,1
2011
4,6
2012
-0,2

17. ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ В 2013 РОЦІ

18.  ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ИНФЛЯЦИИ В УКРАИНЕ, НАЧИНАЯ С 2001 ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. ЗА ВЕСЬ ЭТОТ ПЕРИОД ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ СОСТАВИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ИНФЛЯЦИИ В УКРАИНЕ,
НАЧИНАЯ С 2001 ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. ЗА ВЕСЬ
ЭТОТ ПЕРИОД ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ
СОСТАВИЛ 286,3%.

19. ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 2014 Р.

20. ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 2015 Р.

21. ИНДЕКС «ИНФЛЯЦИОННОСТИ» ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ИНДЕКС «ИНФЛЯЦИОННОСТИ» ПРЕМЬЕРМИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПЕРИОД
ПРЕМЬЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ
ИНДЕКС
ИНФЛЯЦИИ
С 22.12.1999 ПО 29.05.2001 ЮЩЕНКО В.А.
101,63
С 29.05.2001 ПО 21.11.2002 КИНАХ А.К.
99,97
С 21.11.2002 ПО 05.01.2005 ЯНУКОВИЧ В.Ф.
100,83
С 04.02.2005 ПО 08.09.2005 ТИМОШЕНКО Ю.В.
100,65
С 22.09.2005 ПО 04.08.2006 ЕХАНУРОВ Ю.И.
100,65
С 04.08.2006 ПО 18.12.2007 ЯНУКОВИЧ В.Ф.
101,34
С 18.12.2007 ПО 11.03.2010 ТИМОШЕНКО Ю.В.
101,38
С 11.03.2010 ПО 19.09.2013 АЗАРОВ Н.Я.
100,21

22. ИТОГОВАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПРЕМЬЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ИНДЕКС
ИНФЛЯЦИИ
КОЛИЧЕСТВО
МЕСЯЦЕВ
«У РУЛЯ»
КИНАХ А.К.
99,97
18
АЗАРОВ Н.Я.
100,21
42
ЕХАНУРОВ Ю.И.
100,65
11
ЯНУКОВИЧ В.Ф.
101,03
43
ТИМОШЕНКО Ю.В.
101,22
36
ЮЩЕНКО В.А.
101,63
17

23. ИНДЕКС «ИНФЛЯЦИОННОСТИ» ПРЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ

ПЕРИОД
С 10.07.1994 ПО 26.12.2004
С 26.12.2004 ПО 25.02.2010
С 25.02.2010 ПО 19.09.2013
ПРЕЗИДЕНТ
КУЧМА Л.Д.
ЮЩЕНКО В.А.
ЯНУКОВИЧ В.Ф.
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ
ИНДЕКС
ИНФЛЯЦИИ
100,80
101,16
100,25

24.

ГРИВНЯ КАК ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА ВОЗНИКЛА В
КИЕВСКОЙ РУСИ В ХІ В. НАЗВАНИЕ ПРОИСХОДИТ
ОТ «ГРИВНЫ» - УКРАШЕНИЯ ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ
СЕРЕБРА В ВИДЕ ОБРУЧА, КОТОРЫЙ НОСИЛИ НА
ШЕЕ (Т. Е. НА «ЗАГРИВКЕ»).
1 МАРТА 1918 Г. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА (ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)
ВВЕЛА ГРИВНЮ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЫ. ГРИВНИ ПО ЭСКИЗАМ ГРИГОРИЯ НАРБУТА НАПЕЧАТАЛИ В БЕРЛИНЕ.
В АПРЕЛЕ 1991 Г. ХУДОЖНИК-ГРАФИК ВАСИЛИЙ
ЛОПАТА (ИЗВЕСТНЫЙ В УКРАИНЕ СВОИМИ
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ К «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»,
УКРАИНСКИМ НАРОДНЫИ СКАЗКАМ, «КОБЗАРЮ» Т.
ШЕВЧЕНКО)
РАЗРАБОТАЛ
ДИЗАЙН
НОВЫХ
ГРИВЕН,.КОТОРЫЕ НАПЕЧАТАЛИ В КАНАДЕ В
НАЧАЛЕ 1992 Г. НО ВВЕДЕНИЕ ГРИВНИ ОТЛОЖИЛИ
ИЗ-ЗА ГИПЕРИНФЛЯЦИИ, 10 ЯНВАРЯ 1992 Г. ВВЕЛИ
ПЕРЕХОДНУЮ ВАЛЮТУ – КУПОНО-КАРБОВАНЕЦ.

25.

2
СЕНТЯБРЯ 1996 Г. УКРАИНСКУЮ ГРИВНЮ 1992-1994 ГГ.
ВЫПУСКА ВВЕЛИ В НАЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
ДИЗАЙН КУПЮР РАЗНОГО НОМИНАЛА МЕНЯЛИ В 1997, 2000, 2001,
2003, 2004, 2005, 2006 ГГ.
НА ГРИВНЯХ СТОЯТ ПОДПИСИ ГЛАВ НАЦБАНКА УКРАИНЫ:
ВЛАДИМИРА МАТВИЕНКО, ВАДИМА ГЕТЬМАНА, ВИКТОРА
ЮЩЕНКО, СЕРГЕЯ ТИГИПКО, ВЛАДИМИРА СТЕЛЬМАХА, СЕРГЕЯ
АРБУЗОВА, ИГОРЯ СОРКИНА, СТЕПАНА КУБИВА, ВАЛЕРИИ
ГОНТАРЕВОЙ
КОД ВАЛЮТЫ БУКВЕННЫЙ - UAH,
КОД ВАЛЮТЫ ЦИФРОВОЙ - 980,
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ - ГРН.
В ОБРАЩЕНИИ НАХОДЯТЬСЯ:
БАНКНОТЫ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
200 І 500 ГРИВЕНЬ.
РАЗМЕННЫЕ МОНЕТЫ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1, 2, 5, 10,
25, 50 КОП.
МОНЕТА В ОБРАЩЕНИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 ГРН.
1 МАРТА 2004 Г. НБУ УТВЕРДИЛ ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК ГРИВНИ

26. НБУ ВВОДИТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ ГРИВНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ ВВОДИТ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТЫ С ПОДПИСЬЮ ИГОРЯ СОРКИНА, УТВЕРЖДЕННОГО В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ НАЦБАНКА 11 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА.
В
ПОСТАНОВЛЕНИИ
НБУ
ОТ 15
МАРТА
УКАЗЫВАЕТСЯ:
«ВЫПУСТИТЬ
В
ПРЕДЕЛАХ
ПЛАНОВОГО НА 2013 ГОД ВЫПУСКА И ВВЕСТИ В
ОБРАЩЕНИЕ
БАНКНОТЫ
ОБРАЗЦА
2003
И
ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДОВ ВЫПУСКА С ПОДПИСЬЮ
ГЛАВЫ
НБУ
НБУ
СОРКИНА
ИГОРЯ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА И ОТБРАЖЕНИЕМ НА НИХ ГОДА
ВЫПУСКА, В ТОМ ЧИСЛЕЕ НОМИНАЛОМ 5
ГРИВЕН — с 1 ИЮНЯ, 10 И 50 ГРИВЕН — С 1
СЕНТЯБРЯ, 200 ГРИВЕН — С 1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА».

27. НБУ ВВОДИТ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТЫ С ПОДПИСЬЮ СТЕПАНА КУБИВА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ НБУ №207 ОТ 9 АПРЕЛЯ 2014 Г.)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВЫПУСТИТЬ В РАМКАХ ПЛАНОВОГО НА 2014 ГОД ВЫПУСКА И
ВВЕСТИ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТЫ ОБРАЗЦА 2003 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ
ВЫПУСКА С ПОДПИСЬЮ ГЛАВЫ НБУ
СТЕПАНА ИВАНОВИЧА КУБИВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ НОМИНАЛАМ 100 ГРН - С 1 ИЮНЯ,
50 ГРН – С 1 АВГУСТА, 500 ГРН – С 1
СЕНТЯБРЯ, 200 ГРН – С 1 ОКТЯБРЯ 2014
ГОДА

28.

ПО ДАННЫМ НАЦБАНКА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В НАЛИЧНОМ
ОБРАЩЕНИИ НАХОДИТСЯ 297,5 МЛРД. ГРН., В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКНОТ НА
295,6 МЛРД. ГРН (2,8 МЛРД. ШТУК), МОНЕТ - НА 1,9 МЛРД. ГРН. (12 МЛРД
ШТУК).
НОМИНАЛЬНЫЙ
РЯД
ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ
СОСТАВЛЯЕТ
16
НОМИНАЛОВ, ИЗ НИХ ДЕВЯТЬ НОМИНАЛОВ БАНКНОТ И СЕМЬ
НОМИНАЛОВ МОНЕТ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 98% ВСЕХ БАНКНОТ СОСТАВЛЯЮТ БАНКНОТЫ
ТРЕТЬЕГО (ОБРАЗЦА 2003-2007 ГОДОВ) И ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ОБРАЗЦА 2014 ГОДА).
СИТУАЦИЯ С ФАЛЬШИВЫМИ БАНКНОТАМИ КОНТРОЛИРУЕМА И НЕ
НОСИТ УГРОЖАЮЩИЙ ХАРАКТЕР.
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА, НА 1 МЛН НАСТОЯЩИХ БАНКНОТ ПРИХОДИЛОСЬ
ТРИ ПОДДЕЛЬНЫХ, (В 2013 ГОДУ - 3,5 ШТУКИ, В 2012 ГОДУ - 4,1 ШТУКА).
НБУ ПРИВЕЛ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СИТУАЦИЮ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ПО
ДАННЫМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРОБАНКА, ГДЕ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЛ 48 ШТУК ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ
ЕВРО.

29. САМЫЕ ДОРОГИЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ

ЕСТЬ ДВА ТИПА ДОРОГИХ И РЕДКИХ МОНЕТ: ПЕРВЫЕ - ЭТО ПАМЯТНЫЕ И
ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ, ВТ1РЫЕ – ЭТО РАЗМЕННЫЕ МОНЕТЫ.
САМОЙ ДОРОГОЙ УКРАИНСКОЙ МОНЕТОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЯВЛЯЕТСЯ МОНЕТА НОМИНАЛОМ 500 ГРИВЕН, ПОСВЯЩЕННАЯ ФИНАЛУ
ЕВРО-2012. ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕДКОСТИ И ДОРОГОВИЗНЫ
ЭТОЙ МОНЕТЫ – ЭТО САМ МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ОНА ИЗГОТОВЛЕНА
(ЗОЛОТО ВЕСОМ 500 ГРАММ), И ТИРАЖ (ВСЕГО 500 ШТУК). ПО ЗАЯВЛЕНИИ
НБУ, ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ЭТОЙ МОНЕТЫ 350 000 ГРИВЕН И ТО ПОД ЗАКАЗ.

30. ЗОЛОТАЯ МОНЕТА ФИНАЛ ЕВРО-2012, 500 ГРИВЕН / НБУ

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА ФИНАЛ ЕВРО-2012, 500 ГРИВЕН / НБУ

31. ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ МОНЕТ УКРАИНЫ:

• 1. МОНЕТА 500 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, «ФИНАЛ ЕВРО-2012" - 350 000 ГРИВЕН
• 2. МОНЕТА 500 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "ОРАНТА”- 130 000 ГРИВЕН
• 3. МОНЕТА 100 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "ПЕКТОРАЛЬ” - 43 000 ГРИВЕН
• 4. МОНЕТА 20 ГРИВЕН, СЕРЕБРО, "10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ” - 31
000 ГРИВЕН
• 5. МОНЕТА 100 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА” - 30 000 ГРИВЕН
• 6. МОНЕТА 50 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "КРЕЩЕНИЕ РУСИ” - 28 000 ГРИВЕН
• 7. МОНЕТА 100 ГРИВЕН, СЕРЕБРО, "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД АСТРОНОМИИ” 27 000 ГРИВЕН
• 8. МОНЕТА 100 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, ” ЭНЕИДА” - 27 000 ГРИВЕН
• 9. МОНЕТА 50 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” - 25 000 ГРИВЕН
• 10. МОНЕТА 100 ГРИВЕН, ЗОЛОТО, "КИЕВСКИЙ ПСАЛТЫРЬ” – 24000ГРИВЕН

32. СПИСОК ДОРОГИХ И РЕДКИХ РАЗМЕННЫХ МОНЕТ

• 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА
300 - 600 ГРИВЕН
1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА
80 - 120 ГРИВЕН
2 КОПЕЙКИ 1992 ГОДА
4000 - 8000 ГРИВЕН
2 КОПЕЙКИ 1996 ГОДА
100 - 120 ГРИВЕН
2 КОПЕЙКИ 2003 ГОДА
250 - 300 ГРИВЕН
5 КОПЕЕК 1994 ГОДА
2500 - 3500 ГРИВЕН
5 КОПЕЕК 1996 ГОДА
80 - 150 ГРИВЕН
5 КОПЕЕК 2001 ГОДА
100 - 150 ГРИВЕН
10 КОПЕЕК 2001 ГОДА
100 - 150 ГРИВЕН
25 КОПЕЕК 1995 ГОДА
400 - 600 ГРИВЕН
25 КОПЕЕК 2001 ГОДА
100 - 150 ГРИВЕН
25 КОПЕЕК 2003 ГОДА
700 - 800 ГРИВЕН
50 КОПЕЕК 2001 ГОДА
100 - 150 ГРИВЕН
50 КОПЕЕК 2003 ГОДА
500 - 600 ГРИВЕН
1 ГРИВНА 1992 ГОДА (МОНЕТА)
2000 - 4000 ГРИВЕН
1 ГРИВНА 1995 ГОДА (МОНЕТА)
50 - 90 ГРИВЕН

33. Нестандартные монеты Украины

ПЕРВЫЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ НАЧАЛИ ЧЕКАНИТЬ В 1992 ГОДУ НА ЛУГАНСКОМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ. ОНИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ
ТОЛЬКО В 1996 ГОДУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ. В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ ЧЕКАНКИ НАРЯДУ СО СТАНДАРТНЫМИ МОНЕТАМИ НА ЛУГАНСКОМ
ЗАВОДЕ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ МОНЕТЫ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА БРАКОВАННЫЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ (ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ СТАНДАРТНЫХ
МОНЕТ СВОИМ МЕТАЛЛОМ, РАЗМЕРАМИ, ВЕСОМ, ГОДОМ ВЫПУСКА), А
ТАКЖЕ
ПРОБНЫЕ
МОНЕТЫ,
ВЫПУЩЕННЫЕ
ПО
ПРОЕКТАМ,
НО
НЕ
УТВЕРЖДЕННЫЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ К ВЫПУСКУ (ШАГИ, 15 КОПЕЕК).
ПОДОБНЫЕ
НЕСТАНДАРТНЫЕ
МОНЕТЫ
СОХРАНИЛИСЬ
В
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ И НЫНЧЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОСОБЫЙ
ИНТЕРЕС ДЛЯ НУМИЗМАТОВ.

34. 1 шаг. Бронза. Без года.

35. 2. 50 шагов. Латунь. 1992.

36.  1 копейка. Латунь. 1992.

1 копейка. Латунь. 1992.

37. 1 копейка. Бронза. 1994.

38. 1 копейка. Серебро. 1994.

39. 2 копейки. Алюминий. 1992.

40. 2 копейки. Латунь. 1994.

41. 2 копейки. Бронза. 1994.

42. 5 копеек. Бронза. 1994.

43. 10 копеек. Латунь. 1994. Брак - два аверса.

44. 10 копеек. Никель. 1994.

45. 10 копеек. Алюминий. 1994.

46. 10 копеек. Серебро. 1994.

47. 15 копеек. Латунь. 1992.

48. 25 копеек. Серебро. 1992.

49. 25 копеек. Никель. 1992.

50. 50 копеек. Никель. 1994.

51. 50 копеек. Латунь. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.

52. 50 копеек. Латунь. Без года. Брак - два реверса.

53. 50 копеек. Бронза. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.

54. 50 копеек. Бронза. 1994.

55. 50 копеек. Серебро. 1994.

56. 1 гривня. Латунь. 1992. Брак - Аверс повернут на 180 градусов.

57. 1 гривня. Бронза. 1992.

58. 1 гривня. Никель. 1992.

59. 1 гривня. Алюминий. 1992.

60. 1 гривня. Серебро. 1995.

61. 1 гривня. Медно-никелевый сплав. 1992.

62. С октября 2013 года в Украине появятся новые 50 копеек

С 1 октября в Украине появятся в обращении новые монеты номиналом 50
копеек. Монеты старого образца изыматься из обращения не будут.
Новые монеты отчеканены из нового материала - низкоуглеродистой
стали с гальваническим покрытием. До этого 50 коп. были из сплава
алюминиевая бронза, сообщает Нацбанк.
Основная предпосылка изменения материала заготовок (и это является
общемировой тенденцией) - повышение стоимости цветных металлов (и
сплавов) на международном рынке, что приводит к увеличению
себестоимости изготовления разменных монет.
Чиновники считают, что монеты из нового сплава будут служить так же
долго, как из старого, и будут достаточно защищены от подделки.
К началу августа 2013 года в обращении находилось свыше 1,008 млрд.
монет номиналом 50 коп.

63. РЕАЛЬНЫЕ МЕСТА НА УКРАИНСКИХ ДЕНЬГАХ

ОДНА ГРИВНА И РАЗВАЛИНЫ ХЕРСОНЕСА

64. ДВЕ ГРИВНЫ И СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ

65. ПЯТЬ ГРИВЕН И ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ СУББОТОВЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

66. 10 ГРИВЕН И КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА

67. 50 ГРИВЕН И ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

68. 100 ГРИВЕН И ПАМЯТНИК СВЯТОМУ ВЛАДИМИРУ НА СКЛОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРКИ

69. 200 ГРИВЕН И ЛУЦКИЙ ЗАМОК

70.

САМЫЕ «КАЙФОВЫЕ» КУПЮРЫ В МИРЕ. СОГЛАСНО
НЕДАВНО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ, НА 80
% АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДЫ КОКАИНА.
САМЫЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ». В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ЧИСТЫ ОТ «НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ» ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ. «ГАДОСТЬ» НАШЛИ ЛИШЬ
НА 12 % ЭТИХ КУПЮР. НО ДЕНЬГИ СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА СЛАВНЫ ДРУГИМ – СВОЕЙ
СОЦИАЛЬНОСТЬЮ. У МОНЕТ ДОСТОИН-СТВОМ 5 И
50 ИЕН – ПОСРЕДИНЕ ДЫРОЧКИ. ЭТО ПОМОГАЕТ
СЛЕПЫМ ЛЮДЯМ ОТЛИЧАТЬ ИХ ОТ ТАКИХ ЖЕ ПО
РАЗМЕРУ 10 И 100 ИЕНОК.
КСТАТИ, ДЫРКИ ЕСТЬ И В НОРВЕЖСКИХ КРОНАХ.
НО, ГОВОРЯТ, ПРАКТИЧНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ПРИДУМАЛИ ИХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ.

71.

БАНКНОТЫ-КРАСАВИЦЫ. ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЭТО
ЗВАНИЕ НЕ МЕНЬШЕ 10. НА БАНКНОТАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИНЕЗИИ – ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
В ЦВЕТОЧНЫХ ВЕНКАХ И ПАЛЬМЫ, НА ДОЛЛАРАХ
ОСТРОВА КУКА – РАКУШКИ И ВСАДНИКИ НА ГРОМАДНЫХ РЫБАХ, А НА КУПЮРАХ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ – ГОРЫ И ПИНГВИНЫ.
КИТАЙСКИЕ «ГРЯЗНУЛИ».САМЫМИ «ГРЯЗНЫМИ»
ДЕНЬГАМИ ПРИЗНАНЫ «ЖЕНЬМИНЬБИ» - КУПЮРЫ
ДОСТОИНСТВОМ 100 ЮАНЕЙ. НА КАЖДОЙ ИЗ НИХ
ОБНАРУЖИЛИ БОЛЕЕ 180 ТЫС. БАКТЕРИЙ.
КИТАЙСКИЕ КАССИРЫ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО
РАБОТАЮТ С ЭТОЙ «ГРЯЗЬЮ», ЗАБОЛЕВАЮТ
ГЕПАТИТОМ В 6 РАЗ ЧАЩЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ ГРУППЫ
НАСЕЛЕНИЯ.

72. Гривны распространяют туберкулез и сибирскую язву

На гривнах нашли микроорганизмы, вызывающие
туберкулез,
сибирскую
язву,
пневмонию
и
множество грибковых заболеваний. Это выявил
анализ, проведенный в Институте экологической
безопасности
Национального
авиационного
университета по заказу газеты Вести. Журналисты
собрали 11 купюр в разных общественных местах на рынках, в магазинах, обменниках, ресторанах.

73.

74.

75.

76.

Для производства купюры используются хлопок и
целлюлоза

это
идеальная
среда
для
размножения микроорганизмов. И чем более
устойчива к износу купюра, тем больше на ней
бактерий.
В Нацбанке считают гривны не такими уж и грязными
и уверяют, что при их изготовлении используют
антисептики, которые остаются в структуре бумаги.
Мнения специалистов о вреде, который могут
причинить деньги, разнятся. Австралийские ученые
считают, что на деньгах находится немного
болезнетворных бактерий. То есть вероятность
распространения
инфекции
небольшая.
Специалисты Центрбанка России утверждают, что
деньги

не
грязнее
дверных
ручек
в
общественном месте

77.

«АНТИВЗЯТОЧНИКИ». В ИНДИИ В 2007 Г. ВЫПУСТИЛИ
СПЕЦИАЛЬНУЮ КУПЮРУ НУЛЕВОГО ДОСТОИНСТВА ДЛЯ
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ. ОНА – КОПИЯ
БАНКНОТЫ В 50 РУПИЙ, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЛЬШИВКОЙ. ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ ГРАЖДАНЕ БУДУТ ВРУЧАТЬ ЧИНОВНИКАМ, ТРЕБУЮЩИМ
ВЗЯТОК. ПО ЗАМЫСЛУ ВЛАСТЕЙ, ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА
ДОЛЖНА БЫЛА ОТБИТЬ ЖЕЛАНИЕ ТРЕБОВАТЬ МЗДУ.
ПОСКОЛЬКУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭТОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ИНДИЯ МОЛЧИТ, ВРЯД ЛИ ЕГО МОЖНА НАЗВАТЬ
УСПЕШНЫМ.
ЖЕРТВЫ ИНФЛЯЦИИ. КУПЮРА В 50 МЛРД. ДОЛ. ОДНОЙ
БУМАЖКОЙ
ВВЕДЕНА
В
ЗИМБАБВЕ.
ДОЛЛАРЫ,
РАЗУМЕЕТСЯ, ЗИМБАБВИЙСКИЕ, И ТАКИЕ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ НА КУПЮРАХ ПОНАДОБИЛИСЬ ИЗ-ЗА
ГИПЕРИНФЛЯЦИИ. В 2008 Г. ОНА ДОСТИГЛА 321 МЛН. %.
КСТАТИ, НА 50 МЛРД. ДОЛ. В ЯНВАРЕ 2009 Г. В ЗИМБАБВЕ
МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ… 3 ГАЗЕТЫ.

78. Украинскую гривну назвали самой красивой валютой в мире

Украинскую гривну назвали самой красивой валютой
в мире
Швейцарские финансисты признали украинскую гривну самой красивой
валютой в мире.
Такое решение принято по итогам ежегодного заседания комиссии
по вопросам эстетики Международного финансового банка.
Пятерка самых красивых денег выглядит следующим образом:
1)украинская гривна,
2)австралийский доллар,
3)евро,
4)болгарский лев,
5)американский доллар.
При оценке валют эксперты обращают внимание как на эстетическое
оформление,
так
и на
их
платежеспособность
и банковское
обеспечение. Также оцениваются исторические значения изображений
на купюрах.
Кроме эстетических свойств все деньги, принимающие участие
в конкурсе, проверяются на прочность.
Ранее гривну также признавали самой красивой валютой мира. В 2008
году Международный финансовый банк уже удостаивал украинскую
валюту аналогичного титула, к тому же гривна была признана самой
стойкой к износу валютой.

79.

80. АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА

81.

82.

83.

84. ЕВРО: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91. БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА

92.

93.

94.

95.

96.

97. ДОЛЛАР США: ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА

98.

99.

100. НОВАЯ

101.

102. НОВАЯ

103.

104. НОВАЯ

105.

106. НОВАЯ

107.

ГЕРАЛЬДИЧНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНИЛА НОВИЙ ДИЗАЙН УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ. У ПРОЕКТІ – ЗАМІНА КУПЮР НОМІНАЛОМ 5, 10, 20,
50, 100, 200 ГРИВЕНЬ. ДИЗАЙН КУПЮР НОМІНАЛОМ ОДНА ТА ДВІ
ГРИВНІ НЕ НАВОДИТЬСЯ. ЙМОВІРНО ЇХ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАМІНИТИ НА
МОНЕТИ.
ДЕЯКІ ФАХІВЦІ ІЗ БОНІСТИКИ ПОРАДИЛИ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НОВІ 10ГРИВНЕВІ БАНКНОТИ. НА ЇХНЮ ДУМКУ, ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА
ІВАНА МАЗЕПИ

«ПРАВДИВІШЕ», НІЖ НА ТИХ, ЩО НИНІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ. СПРАВА В ТОМУ, ЩО ДИЗАЙНЕРИ НА ПОЧАТКУ
90-Х «ТРОХИ ПОМИЛИЛИСЯ». ОБЛИЧЧЯ ОСПІВАНОГО О. С. ПУШКІНИМ
«ГОЛОВНОГО
АНТИГЕРОЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ
БИТВИ»
НАЧЕБТО
ЗМАЛЮВАЛИ... З ПОРТРЕТА ЙОГО НАСТУПНИКА

ГЕТЬМАНА
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПИЛИПА ОРЛИКА, АВТОРА ПЕРШОЇ В
ЄВРОПІ КОНСТИТУЦІЇ

ОБ'ЄМНОГО ДОКУМЕНТА ПІД НАЗВОЮ
«ПАКТИ І КОНСТИТУЦІЇ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО»
(PACTA ET CONSTITUTIONES LEGUM LIBERTATUMQE EXERCITUS
ZAPOROVIENSIS). ПРОГОЛОШЕНА У 1710 РОКУ В БЕНДЕРАХ
«КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА» ЧИННОСТІ НЕ НАБРАЛА,
ЗАЛИШИВШИСЬ ЛИШЕ ПАМ'ЯТКОЮ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ.
КОЛИ В УКРАЇНІ ЗАМІНЯТЬ КУПЮРИ, ПОКИ НЕ ВІДОМО.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114. НОВІ БАНКНОТИ НОМІНАЛОМ 100 ГРН. НАЛЕЖАТЬ ДО БАНКНОТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ  ЗРАЗКА 2014 Р. ТА НАСТУПНИХ РОКІВ ВИПУСКУ, ТОМУ СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАНН

НОВІ БАНКНОТИ НОМІНАЛОМ 100 ГРН. НАЛЕЖАТЬ ДО
БАНКНОТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЗРАЗКА 2014 Р. ТА
НАСТУПНИХ РОКІВ ВИПУСКУ, ТОМУ СОРТУВАННЯ ТА
ПАКУВАННЯ ЇХ ПРИ ОБРОБЦІ ПОВИННІ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ
ОКРЕМО ВІД БАНКНОТ НОМІНАЛОМ 100 ГРН. СТАРОГО
ЗРАЗКА. НОВІ КУПЮРИ БУДУТЬ ЗНАХОДИТИСЯ В ОБІГУ
РАЗОМ
З
БАНКНОТАМИ
СТАРОГО
ЗРАЗКА.
English     Русский Правила