Мета: показати, який вплив теплоенергетика та тепловикористання несе на навколишнє середовище. Визначити альтернативні джерела
● Підприємства теплоенергетики ● Екологічний вплив теплоенергетики на навколишнє середовище - викиди в атмосферу - викиди в
Сьогодні теплоенергетику справедливо називають основою технічного прогресу. Але за використання енергії у вигляді електрики ми
- зола з частками палива, що не згоріло - сірчистий і сірчаний ангідриди - оксиди вуглецю і азоту - фтористі сполуки -
Викиди в гідросферу -углеводні Теплове забруднення Згідно нормативів, літня температура внаслідок спуску стічних вод та
Одним із найбільш перспективних джерел енергії є "чисте" і практично невичерпне випромінювання Сонця. Переваги сонячної енергії
Використання біогазу. Біогаз утворюється в результаті мікробіологічних процесів у звалищах побутового сміття
Перспективним напрямком є створення технологій енергетичного використання біомаси. Біомаса - органіка, яка утворюється в
4.56M
Категория: ЭкологияЭкология

Екологічні проблеми теплоенергетики та тепловикористання

1.

Виконали
учениці 8-А класу
ЗОШ №67
м. Мариуполя
Адаменко Аріна
Зубець Анастасія

2. Мета: показати, який вплив теплоенергетика та тепловикористання несе на навколишнє середовище. Визначити альтернативні джерела

показати, який вплив
Мета:
теплоенергетика
та
показати, який вплив несе
теплоенергетика
тепловикористання
на
та
тепловикористання
несе
на
навколишнє
середовище.
навколишнє середовище. Визначити
Визначити
альтернативні
альтернативні джерела енергії.
джерела енергії.

3. ● Підприємства теплоенергетики ● Екологічний вплив теплоенергетики на навколишнє середовище - викиди в атмосферу - викиди в

гідросферу
- теплове забруднення
- викиди в літосферу
● Розвиток нетрадиційної енергетики,
яка є складовою частиною
Національної енергетичної програми
України

4.

Енергетика - найважливіший фактор у
Енергетика - найважливіший
процесі
перетворення природи людиною.
фактор у процесі перетворення
Виробництво
природи людиною.енергії, її транспортування і
Виробництво енергії,
її транспортування
споживання
набули
глобальногоі споживання
характеру.
набули глобального характеру.
Створений
людством енергетичний
Створений людством енергетичний потенціал
потенціал
забезпечує
сучасні
технології
забезпечує
сучасні технології
освоєння
навколишнього
освоєння
навколишнього космічного
космічного простору.
простору.
Поряд з тим майже 80% усіх видів забруднення
Поряд з тим
майже
80% саме
усіхенергетична
видів
біосфери
зумовлює
пр омисловість,
включає добування,
забруднення
біосферияка
зумовлює
саме
і використання палива.
енергетична переробку
промисловість,
яка включає
добування, переробку і використання
палива.

5. Сьогодні теплоенергетику справедливо називають основою технічного прогресу. Але за використання енергії у вигляді електрики ми

несемо і певне
покарання. За
маштабами впливу на
навколишнє середовище
ця галузь посідає одне з
перших місць.

6.

Екологічний вплив ТЕС на
навколишнє середовище залежить
від виду палива.
тверді
Вугілля
Горючі сланці
рідкі
Мазут
дизельне
паливо
газоподібні
Природний
газ, біогаз

7. - зола з частками палива, що не згоріло - сірчистий і сірчаний ангідриди - оксиди вуглецю і азоту - фтористі сполуки -

газоподібні продукти неповного згоряння палива
- вугільна зола, шлаки (побічний продукт)
- радіоактивні ізотопи цезію і торію
- сірчистий і сірчаний ангідриди
- оксиди азоту
- тверді і газоподібні продукти неповного згоряння палива
- сполуки ванадію
- солі натрію та ін.
- оксиди азоту.

8. Викиди в гідросферу -углеводні Теплове забруднення Згідно нормативів, літня температура внаслідок спуску стічних вод та

змішування з водою
водоймища не має підвищуватися більше ніж на 3
градуси порівняно з середньомісячною. Зимою не
більше ніж на 5 градусів
Викиди в літосферу
- золовідвали
- забруднення ґрунтів: хімічні забруднення
(накопичуються метали, наприклад, залізо, ртуть,
свинець, мідь та ін.),
ерозія та засолення

9. Одним із найбільш перспективних джерел енергії є "чисте" і практично невичерпне випромінювання Сонця. Переваги сонячної енергії

Одним із найбільш
перспективних джерел
енергії є "чисте" і
практично невичерпне
випромінювання Сонця.
Переваги сонячної енергії
добре відомі:
доступність, практична
невичерпність, відсутність
другорядних,
забруднюючих
навколишнє середовище,
впливів..

10.

Енергія вітру
залежить від його
швидкості, а
швидкість - від
величини градієнта
тиску

11. Використання біогазу. Біогаз утворюється в результаті мікробіологічних процесів у звалищах побутового сміття

12. Перспективним напрямком є створення технологій енергетичного використання біомаси. Біомаса - органіка, яка утворюється в

результаті
фотосинтезу. її можна
спалювати,
перетворювати на метан
або спирт.

13.

Тип біомаси
Енергетичний потенціал, млн. т у.
п./рік
Тип біомаси
Енергетичний потенціал, млн. т у.
п./рік
Солома зернових культур
5,6
Стебла, качани кукурудзи на зерно
2,4
Стебла та лушпиння соняшника
2,3
Біогаз з гною
1,6
Біогаз з осаду стічних вод
0,2
Паливо з твердих побутових відходів
1,9
Торф
0,6

14.

завдяки презентації ми
дізналися наскільки
шкідливим є вплив
теплоенергетики та
тепловикористання на
довкілля та екосистеми.
Також побачили, що є
альтернативні
"чисті"джерела енергії, які
в перспективі необхідно
впроваджувати та
вдосконалювати в нашій
країні.

15.

1. Андрейцев В.І. Екологія і законодавство України: У 2
кн. - К.: Юрінком Інтер, 1997.
2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи
екології: Теорія та практикум. - К.: Лібра, 2002.
3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи
загальної екології. - К.: Либідь, 2003.
4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної
екології. -К.: Либідь, 2007.
6. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України
(проблеми ноогеніки). - К.: НПУ, 2010.
7. Волошин В.В. Проблеми сталого розвитку України. - К.:
Вид-во "БМТ", 2008.
8. Голубець М.А., Кучерявий В.П., Генсірук С.А. та ін.
Конспект лекцій з курсу "Екологія і охорона природи". К.: УМК ВО, 2010.
9. Джигирей B.C., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи
екології та охорона навколишнього середовища. - Львів:
Афіша, 2001.
English     Русский Правила