Материалдарды қысыммен өңдеу Орындаған: ТҚӨӨТ 323 Тексерген: Абильденов Ж.Б.
Жоспар: І. Кіріспе ІІ.Негізгі бөлім: а.Престеу мақсаттары в.Престеу технологиясы ІІІ.Қорытынды ІV.Пайдаланылған әдебиеттер
Пресстеу коэффициенті
Қорытынды:
Пайдаланылған әдебиеттер:
600.31K
Категория: МеханикаМеханика

Материалдарды қысыммен өңдеу

1. Материалдарды қысыммен өңдеу Орындаған: ТҚӨӨТ 323 Тексерген: Абильденов Ж.Б.

2. Жоспар: І. Кіріспе ІІ.Негізгі бөлім: а.Престеу мақсаттары в.Престеу технологиясы ІІІ.Қорытынды ІV.Пайдаланылған әдебиеттер

3.

Материалдарды қысыммен өңдеу - престеу.
Тамақ өнеркәсібінде ең жиі қолданылатын
механикалық процестердің бірі престеу
болады. Бұл кезде арнаулы механикалық
құрылғылар
престер
жәрдемімен
материалдарға сыртқы қысым әсер етеді.

4.

Престеу
көздейді:
мынадай
мақсаттарды
1) қатты денеден сұйықты ажырату;
2)Пластикалық материалдарды қалыптау
(формалау);
3) сусымалы материалдарды нығыздау;
4)материалдарды
тесіктердең
сығып
шығарып, қажетті пішінді өнім алу
(экструзия).

5.

6.

7.

p
W C W0
a
Мұнда :W - шыққан май мөлшері, %;
С - материалдың түріне байланысты константа;
W0 - материалдағы майдың бастапқы мөлшері,
%;
р - сығып алудағы қысым шамасы, Па;
- сығып алу уақыты; - майдың
кинематикалық тұтқырлығы, м2/с; а - майдың түріне
байланысты дәреже көрсеткіш.

8.

êàë
Мұнда: қал-қалдық
деформация;
-штамптау
уақыты,с;
- тұтқырлық, Па·с.

9. Пресстеу коэффициенті

Vб Vс
КП
100 %

10.

Престеу үрдісінің сапалық
көрсеткіштері:
-биохимиялық құрамы;
-компрессиондық өзгерісі;
- шектік ығысу кернеуі;
- микроқұрылымы мен химиялық
құрамы;
- гранулометрлік құрамы;
- температура;
Престеу үрісінің сандық
көрсеткіштері:
-өнімділік;
- қысым;
- қуат;

11.

12.

13. Қорытынды:

14. Пайдаланылған әдебиеттер:

English     Русский Правила