“Методи підвищення безпеки захищуваних ресурсів засобами систем графічного паролю”
Мета роботи та об’єкт дослідження
Актуальність роботи
Графічні паролі
Способи підвищення стійкості
Графічно-текстовий пароль
Дякую за увагу!
682.30K
Категория: ИнтернетИнтернет

Методи підвищення безпеки захищуваних ресурсів засобами систем графічного паролю

1. “Методи підвищення безпеки захищуваних ресурсів засобами систем графічного паролю”

Роботу виконала:
Науковий керівник:
М.В.
студентка групи ФБ-31
к.ф.-м.н., доцент каф. ІБ
Кашаєва І.Г.
Грайворонський

2. Мета роботи та об’єкт дослідження

МЕТА РОБОТИ
Розробка програмного
комплексу системи
автентифікації на основі
видозміненої графічної схеми.
Результат роботи –
програмна реалізація графічнотекстової системи паролів.
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Системи графічної
автентифікації.
Предмет досліджень – методи
оптимізації систем графічного
паролю.

3. Актуальність роботи

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ
Представлена схема
автентифікації розроблена із
врахуванням мінімізації
вразливостей, притаманних
традиційним методам.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Забезпечується стійкість до
поширених атак, що дозволяє
запобігти отриманню
несанкціонованого доступу до
ресурсів.

4. Графічні паролі

1
Графічні паролі
Основні положення, переваги та недоліки

5. Способи підвищення стійкості

2
Способи
підвищення
стійкості
Дослідження методів оптимізації систем графічних паролів

6. Графічно-текстовий пароль

3
Графічнотекстовий пароль
Модифікована система доступу на основі поєднання
властивостей графічного та буквено-цифрового типів
паролю

7. Дякую за увагу!

English     Русский Правила