Вступ
Що таке дизайн?
Дизайн
Склад проекту
Обов’язки дизайнера
Технічне завданя
Інструменти і методи проектування
1.16M
Категория: ИскусствоИскусство

Що таке дизайн

1. Вступ


що таке дизайн і кому він потрібний?
з чого складається проект?
обов‘язки дизайнера
технічне завдання (ТЗ) – хто, кому і для чого?
де шукати натхнення?
розпочинаємо роботу з проектом
інструменти і методи проектування
ДЗ: підбір аналогів, створити кольористичний блок +
ТЗ

2. Що таке дизайн?


Дизайн — це творчий метод, процес і результат художньотехнічного проектування промислових виробів, їхніх
комплексів і систем, орієнтований на досягнення
найповнішої відповідності створюваних об'єктів і
середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і
естетичних.
Дизайн (англ. design) — задум, план, мета, намір, творчий
задум, проект і креслення, розрахунок, конструкція, ескіз,
малюнок, візерунок, композиція, мистецтво композиції,
витвір мистецтва.
Дизайн — специфічний ряд проектної діяльності, що об'єднує
художньо-предметне мистецтво і науково обґрунтовану
інженерну практику у сфері індустріального виробництва.

3. Дизайн

аналоги
ІДЕ
Я
ФУНКЦ
ІЯ
Дизайн
ЕРГОНО
МІКА
композиц
ія
КОЛ
ІР

4. Склад проекту


фотофіксація
аналоги
планувальне рішення
робочі креслення
візуалізації

5. Обов’язки дизайнера

6.

7.


обміри
робота над
проектом
пошук/вивчення
нових матеріалів
креслення
пошук виробників
візуалізації
поїздки на об’єкт
авторський нагляд

8. Технічне завданя


1000 і 1 питання
фотофіксація?
помилки і ще раз помилки
Де шукати натхнення?

9. Інструменти і методи проектування

+
+
+
English     Русский Правила