Цікаво знати
Домашнє завдання
6.56M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень

1.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

2.

Сьогодні
22.02.2019
Повторимо правила поведінки та безпеки
в комп’ютерному класі
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

3.

Сьогодні
22.02.2019
Розв’яжи ребус
ІН
1,2
1,2,3,4,5
1.5 = М
Інформація
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

4.

Сьогодні
22.02.2019
Розв’яжи ребус
1,2,3
Процес
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

5.

Сьогодні
22.02.2019
Розв’яжи ребус
5=Я
Кодування
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

6.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Так тримати! Гарна робота!
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

7.

Сьогодні
22.02.2019
Пригадаємо
1. Де ви зустрічалися з поняттями інформація, повідомлення?
2. Які органи чуття має людина?
3. Наведіть приклади, як ви зберігаєте, передаєте, захищаєте
повідомлення.
4. Яка різниця між звуком і літерою, між звуком і нотою, між
числом і цифрою?
5. Як записати число дванадцять арабськими цифрами;
римськими цифрами? Поясніть ситуацію: число те саме, а
записи різні.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

8.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

9.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення — це
послідовність
сигналів різної
природи: звуків,
символів, зображень,
жестів тощо.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

10.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення
Текстовий
Числовий
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

11.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення
Графічний
Звуковий
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

12.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення
Відео
Умовні сигнали
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

13.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Повідомлення
Спеціальні позначення
Комбіновані
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

14.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Візуальні
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

15.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Звукові
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

16.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Нюхові
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

17.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Смакові
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

18.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Тактильні
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

19.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Види повідомлень за способом подання:
Смакові
Тактильні
Нюхові
Візуальні
Звукові
Комбіновані
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

20.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Якщо отримане людиною
повідомлення містить нові
для неї факти, то вважають,
що вона отримала
інформацію.
Інформація передається за
допомогою повідомлень.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

21.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Поняття інформація є одним з основних, тому не можна дати йому
точного означення, його можна тільки пояснити.
Новини,
факти
Відомості про об’єкти і
явища навколишнього
світу
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

22.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Чи коже повідомлення несе для людини нові факти?
2+2=4
Новий факт?
Повідомлення, яке не підвищує
рівень обізнаності або не зменшує
невизначеність, несе шум.
Одне й теж повідомлення для одної
людини може бути шумом, а для іншої
інформацією.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

23.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Інформаційні процеси
— це процеси збирання,
зберігання, а
передавання,
опрацювання і захисту
повідомлень.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

24.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Збирання
Збирання
повідомлень — це
процес пошуку і
відбору
необхідних
повідомлень із
різних джерел.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

25.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Зберігання
Зберігання
повідомлень — це
процес фіксування
повідомлень на
матеріальному
носії.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

26.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Передавання
Джерело
повідомлення
Канал
передавання
Приймач
повідомлення
Передавання
повідомлень — це
процес
переміщення
повідомлень від
джерела до
приймача.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

27.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Опрацювання
Опрацювання
повідомлень — це
процес отримання
нових
повідомлень із
наявних.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

28.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Захист
Захист повідомлень —
це процес створення
умов, що не
допускають втрати,
пошкодження,
несанкціонованого
доступу або зміни
повідомлень.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

29.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Дані — це
повідомлення, які
зафіксовані у певному
виді, зручному для їх
зберігання,
передавання та
опрацювання.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

30.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Кодування повідомлень —
це процес заміни однієї
послідовності сигналів,
якою подане повідомлення,
іншою послідовністю
сигналів.
Під час кодування
повідомлення відбувається
зміна вигляду повідомлення
без зміни його змісту.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

31.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Приклад кодування
Код країни Код виробника
Код товару Контрольна
цифра
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

32.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Кодування Гая Юлія Цезаря 100-44 рр. до н. е.
Закодоване слово
УФКЄЛЦ
Умова: зміщення
праворуч на 4 позиції
Розкодоване слово
ПРИВІТ
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

33.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Процес отримання
початкового повідомлення
із закодованого називають
декодуванням
повідомлення.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

34.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Кодування на ПК
З допомогою
чисел!
0 та 1
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

35.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Ідея двійкового кодування
Семюель Морзе
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

36.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Кодування повідомлень з
використанням сигналів
лише двох видів
називають двійковим
кодуванням.
Повідомлення, отримане
в результаті двійкового
кодування повідомлення,
називають двійковим
кодом повідомлення.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

37.

Сьогодні
22.02.2019
Двійкове кодування
Біт
Біт
0 або 1
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

38.

Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Сьогодні
22.02.2019
Для більш сладних тверджень використовують поєднання кодів
Н-д = 3біти
000
001
010
100
011
110
101
111
Для того щоб
визначити кількість
можливих варіантів
потрібно:
3
2=2*2*2 = 8
Сист.
числення
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

39.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Послідовність із
8 бітів
називають
байтом
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

40.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Розмірності інформації в інформатиці
1 Біт – найменша частинка інформації
8 Біт = 1 Байт
1024 Байти = 1 КілоБайт
1024 КБ = 1 МегаБайт
1024 МБ = 1 ГігаБайт
1024 ГБ = 1 ПетаБайт
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

41.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Довжина двійкового коду
повідомлення - це кількість
байтів у двійковому коді цього
повідомлення.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

42.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Задача
Задача 1. Довжина двійкового коду повідомлення складає 4,5
Мбайта. Виразити це значення в байтах.
Розв’язання. Для переходу від мегабайтів до байтів спочатку виразимо
довжину двійкового коду цього повідомлення в кілобайтах.
Враховуємо, що 1 Мбайт = 1024 кбайт.
4,5 МБ * 1024 = 4608 КілоБайти
Переведемо кілобайти в байти, враховуючи, що 1 кбайт = 1024 байти.
4608 КБ* 1024 = 4 718 592 Байти
Відповідь: 4,5 Мбайта = 4 718 592 байти.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

43.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Задача - Виконати самостійно
Задача 1.1 . Довжина двійкового коду зображення складає 9
МегаБайт. Виразити це значення в Бітах.
75 497 472 біт
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

44.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Задача
Задача 2. Двійковий код повідомлення складається з 4 194 304 000 бітів. Виразити
довжину двійкового коду цього повідомлення цілим числом у найбільших
можливих одиницях.
Розв’язання. Переведемо біти в байти, враховуючи, що 1 байт = 8 бітів.
4194304000 бітів : 8 = 524 288000 байтів.
Отримане число більше за множник 1024, який використовується для переходу від
байтів до кілобайтів у визначенні довжини двійкового коду. Тому переведемо байти
в кілобайти.
524288000 байт : 1024 = 512000 кбайт.
Аналогічно міркуючи, переведемо кілобайти в мегабайти.
512 000 кбайт : 1024 = 500 Мбайт.
Отримане значення менше ніж 1024, тому перейти до більшої одиниці зі
збереженням цілого результату неможливо.
Відповідь: 4194304000 бітів = 500 Мбайт.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

45.

Сьогодні
22.02.2019
Інформація. Інформаційні процеси. Способи
подання й кодування інформаційних
повідомлень.
Задача - Виконати самостійно
Задача 2.1. Двійковий код фільма складається з 1 073 741 824 байт.
Виразити довжину двійкового коду цього повідомлення цілим
числом у найбільших можливих одиницях.
1 ГігаБайт
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

46. Цікаво знати

Сьогодні
22.02.2019
Цікаво знати
Робот - бібліотекар
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

47.

Сьогодні
22.02.2019
Повторюємо
1. Що таке повідомлення? Наведіть приклади.
2. Назвіть види повідомлень за способом їх подання. Наведіть
приклади.
3. Наведіть приклади подання одного й того самого повідомлення
різними способами.
4. Назвіть види повідомлень за способом їх сприйняття. Наведіть
приклади.
5. Поясніть, що таке інформація.
6. Що таке двійкове кодування повідомлень?
7. Що таке 1 біт? Чому дорівнює 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт,
1 терабайт?
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

48. Домашнє завдання

Сьогодні
22.02.2019
Домашнє завдання
Виконати завдання 14,15,16,17 та
18 на сторінках 18-19
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

49.

Сьогодні
22.02.2019
До нових зустрічей!
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/
English     Русский Правила