880.34K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Бастауыш мектептегі математика сабағында дамыта оқыту технологиясы

1.

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қаскелең Гуманитарлық – Техникалық колледжі
Бөлімі: күндізгі
Мамандық: 0105000 «Бастауыш білім беру»
Біліктілігі: 0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»
Курс - 4
Курстық жұмыс
Тақырыбы: Бастауыш мектептегі математика сабағында дамыта оқыту
технологиясы.
Орындаған: Смагулова Нурсулу
Жетекші: арнайы пән оқытушысы Есжанова Г.Н.
Қаскелең 2016 ж.

2.

Мақсаты:
Бастауыш сынып математика сабақтарында дамыта оқыту
технологиясын қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін
арттырудың теориялық тұрғыдан негіздеп, ғылыми-әдістемесінің
жүйесін жасау.
Міндеті:
1)
бастауыш сынып математика сабақтарында дамыта оқыту
технологиясын қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін
арттырудың теориялық негіздерін анықтау;
2)
бастауыш сынып оқушылардың танымдық қабілетін арттырудағы
дамыта оқыту технологиясының педагогикалық шарттарын анықтау және
ғылыми – әдістемелік жүйесін құру;
3) бастауыш сынып математика сабағында дамыта оқыту технологиясын
қолдану арқылы оқушыларының танымдық қабілетін арттыруды
тәжірибелік – экспериментте дәлелдеп, ғылыми – әдістемелік нұсқаулар
беру.
4)
бастауыш мектептегі дамытушы сабақтарды ұштастыруға
қойылатын талаптарды анықтау;

3.

Оқушыларды дамыта оқыту – қазіргі
бастауыш мектептердің ең маңызды
міндеттерінің бірі. Бастауыш
мектеп оқушы тұлғасы мен санасының
дамуы, қуатты жүретін ерекше құнды,
қайталанбас кезең. Бастауыш
сыныптарда білім берудегі дамыта
оқыту процесі – математка пәнінен
дамыта оқытуды теориялық жағынан
негіздеп, мазмұны мен шарттарын
анықтап, әдістемесімен қамтамасыз
ету болып табылады.

4.

1993
жылдан
қазіргі
күнге
дейін
Л.В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі ресми
түрде расталып, мұғалімдердің сабақты түрлі
әдіс-тәсілмен өткізуі өз таңдаулары бойынша
жүзеге асып келеді.
Әлемдегі он бес елде Л.В.Занковтың жүйесі
кеңінен қолданып келеді.
Қазіргі кезде дамыта оқыту технологиясын өз
пәндерінде тиімді етіп қолдану мұғалімнің
шеберлігіне байланыты болып отыр.

5.

Дамыта оқыту – дәстүрлі оқытуға соңғы уақыттарға
дейін балама жүйе деп қарастырылды. Оның нәтижесінде әр
оқушы өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі
көзделіп, соған оқыту барысында лайықты жағдайлар
жасау үлкен нәтиже берді.

6.

Дамыта оқыту технологиясының нәтижелері:
1.түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең
ашуға көмектеседі;
2.оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік
туады;
3.олардың әрқайсысының деңгейін анықтауға болады;
4.оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік бар;
5.оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге
үйретеді;
6.оқушылардың
қабілеттері,
сөз
саптау
еркіндігі,
ұйымшылдығы, шығармашылық белсенділігі артады;
7.жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын
шыңдауға, өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады.

7.

Дамыта оқыту белгілері:
1. Педагогикадағы түсіндірмеліиллюстративті әдісі алмастырады. Бұл
әдіс тұлға дамуымен тығыз байланыста.
2. Дамытудың барлық заңдылықтарын
ескереді, жеке бастың өзіндік деңгейі мен
ерекшелігіне сәйкестендіріледі.
3. Балаға іс — әрекеттің толыққанды
субъектісі болып табылады.
4. Балаға қоршаған ортамен өзара
қатынасқа түсетін дербес субъект рөлі
беріледі.
5. Тұлғаның барлық қасиетін тұтас
дамытуға негізделген.
6. Баланың жақын даму аймағында жүзеге
асады.

8.

Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеті:
1) Оқу әрекетін қалыптастыру, айналадағы
дүниемен
белсенді
әрекеттестік,
этикалық,
эстетикалық қарым-қатынасқа дайындау, дара
тұлғалық адамгершілік нормаларын меңгерту.
2) Оқу барысында баланың бойындағы дамытуды
қалыптастыруды дағдыға айналдыру.
3)
Оқу мен тілдің арасындағы байланыстылыққа
аса көңіл бөлу.
4)
Сөздік
қоры
мен
тілдің
арасындағы
байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
5) Оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын
дамыту.
6) Жалпы оқушының жан дүниесін дамыту.

9.

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту
барысында шығармашылық қабілеттерді дамыту
әдістемесінің болуын талап етеді.
Л.В.Занков әдістемелік жүйесінің негізінде
сабақтағы баланың позициясын өзгетіп, оны іртүрлі
бірлескен әрекеттің субъектісі жайына қоя білу,
баланың дербестігі мен еркіндігінің болуы табыстың
бір кепілі. Жоғарыда айтылдған мәселелер ескерілген
жағдайда бастауыш мектеп оқушылары жаңа
сапалық
қасиеттерге
ие
болып,
адамзат
шығармашылығына өз үлестерін қосары сөзсіз.

10.

Назар аударғандарыңызға
рахмет!
English     Русский Правила