Обчислювальна система
План лекції
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Ручний період розвитку
Механічний період розвитку
Електромеханічний етап
1874 год
1878 рік
Електромеханічний етап
Електронний етап розвитку обчислювальної техніки
МЕОМ – мала електронно – обчислювальна машина. Створена в 1951 р. під керівництвом С. О. Лебедєва
1958 рік
Перший ПК фірми “Apple”, заснованої С. Джобсом та Г.Возняком
Класифікація електронних засобів обробки даних
Склад обчислювальної системи
Апаратна конфігурація
Програмна конфігурація
Рівні програмного забезпечення
6.01M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Обчислювальна система. (Лекція 1)

1. Обчислювальна система

2. План лекції

1.
Обчислювальна система, комп’ютер.
2.
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки.
3.
Класифікація й коротка характеристика електронних
засобів обробки даних.
4.
Склад обчислювальної системи.
Апаратне та програмне забезпечення ПК.

3.

Сукупність
пристроїв,
призначених для
автоматичної або
автоматизованої
обробки даних,
називають
обчислювальною
технікою

4.

Сукупність
електронно-обчислювальних машин
(ЕОМ) та їх програмного забезпечення, що
призначені для організації
ефективного обчислювального процесу називають,
обчислювальною системою

5.

Комп’ютер (ЕОМ) – це
електронний прилад,
який призначений для
автоматизації,
створення,
збереження, обробки,
передачі даних та
одержання інформації

6. Історія розвитку засобів обчислювальної техніки

7. Історія розвитку засобів обчислювальної техніки

Ручний - період розвитку не
встановлений
Механічний - з середини XVII ст.
Сумуюча машина Паскаля
Електромеханічний - З 90-х
років XIX ст.
Електронний - з 40-х років XX ст.

8. Ручний період розвитку

Біля 30 тис. років до нашої ери була знайдена
“вестоніцька кістка” з зарубками
V-IV ст. до нашої ери створена
“саламінська дошка”.
Обчислення виконувались шляхом
переміщення камінчиків у жолобках
дошки.
Збереглися до епохи Відродження, а у
вигляді рахівниці як російські до
теперішнього часу

9. Механічний період розвитку

Перший ескізний
малюнок
Механічний
період
розвитку
1642 р., 19-річний фр.
мат. Блез Паскаль
1623
р., німецький
вчений
сумуючого
пристрою
на Вільгельм
базі
сконструював першу працюючу механічну
Шиккардззапропонував
модель
коліщаток
десятьма зубцями,
обчислювальну
машину,
відому як
Над створенням
перших
найпростіших
машин
обчислювача,
який
складався
із зубчатих
Леонардо
да
Вінчі,
1492
р.
«Паскаліна».
Ця машина являла собою
працювали
такі вчені:
коліщаток, міг би виконувати додавання,
комбінацію взаємопов'язаних коліщаток та
віднімання, множення та ділення. Винаходи
приводів. Машина Паскаля могла лише
дар.Вінчі
та
Шиккарда
залишилися
тільки
на
нім.
мат.
Лейбніц
використав
у
машині
Леонардо дадодавати
Вінчі 1673
та віднімати
циліндри, а не коліщаткапапері
та приводи. На циліндри
було нанесено цифри. Кожен циліндр мав дев'ять
Вільгельм Шиккард
рядків виступів та зубців. Циліндри з виступами
були пересувними. Машина Лейбніца виконувала
Блез Паскаль
додавання, віднімання, множення, ділення та
обчислювання квадратного кореня.
Готфрід Вільгельм фон
Лейбніц

10. Електромеханічний етап

В 1834 р. Чарльз Бебідж
розробив детальний
проект аналітичної
автоматичної
обчислювальної машини
Бебідж виділяв вузли:
– пам’ять;
– процесор;
– пристрій управління;
– пристрій введення та
виведення
Ідеї Бебіджа заклали
фундамент, на якому з часом
були побудовані сучасні ЕОМ

11.

Дочка поета Байрона математик Лавлейс розробляє
перші програми для Аналітичної машини Бебіджа.
Аду Лавлейс називають першим програмістом

12. 1874 год

Досягнення вітчизняної науки
1874 год
Петербурзький вчений В.Т. Однер
сконструював арифмометр

13. 1878 рік

Досягнення вітчизняної науки
1878 рік
Російський вчений П.Л.Чебишев
сконструював
обчислювальну
машину, яка виконувала операції
додавання та віднімання, а пізніше
множення та ділення

14. Електромеханічний етап

У 1888 р. Г. Холлеритом була сконструювана перша
електромеханічна машина для сортування та
підрахунку перфокарт – табулятор, для проведення
перепису населення США

15. Електронний етап розвитку обчислювальної техніки

ДЖ МОУЧЛІ, ПРЕСПЕР ЕККЕРТ (США), 1946
р.
• Створено машину ЕНІАК. Виконувала близько 3
тисяч операцій за секунду. Важив ЕНІАК ЗО тонн,
було використано 18 тисяч електронних ламп.
ДЖОН ФОН НЕЙМАН (амер. матем.)
• Брав участь у створенні ЕНІАКа. Фон Нейман
запропонував ідею зберігання програми в пам'яті
машини.

16. МЕОМ – мала електронно – обчислювальна машина. Створена в 1951 р. під керівництвом С. О. Лебедєва

Досягнення вітчизняної науки
Перша МЕОМ
МЕОМ – мала електронно –
обчислювальна машина.
Створена в 1951 р. під
керівництвом
С. О. Лебедєва

17.

Електронний етап розвитку
ЕОМ 1-го покоління
базувалися на
електронних
лампах та реле

18.

Електронний етап розвитку
ЕОМ 2-го покоління (50ті роки XX ст.) – на
транзисторах

19. 1958 рік

Амер. інж. Д.Кілбі вперше
створив інтегральну
мікросхему

20.

Електронний етап розвитку
ЕОМ 3-го покоління (60-ті
роки XX ст.) – основу
елементної бази
складали мікросхеми

21.

Електронний етап розвитку
1971 р.
Амер. інж. Е.Хофф об’єднав
основні елементи
комп’ютера в один
кристал, який назвав
мікропроцесором
Перший
мікропроцесор –
це Intel 4004

22.

Електронний етап розвитку
ЕОМ 4-го покоління –
мікро-ЕОМ
Перший ПК: Altair-8800, 1974 р.,
створена
Е.
Робертсом
Для цього комп’ютера
П.Аллен та Б.Гейтс в 1975 р.
створили транслятор з
мови програмування Basic,
пізніше вони стали

23. Перший ПК фірми “Apple”, заснованої С. Джобсом та Г.Возняком

1976 рік
Перший ПК фірми
“Apple”,
заснованої
С. Джобсом та
Г.Возняком

24.

Електронний етап розвитку
ЕОМ 5-го покоління - на
надвеликих інтегрованих
схемах, використовують нові
рішення у архітектурі
комп'ютерної системи та
принципи штучного
інтелекту

25. Класифікація електронних засобів обробки даних

супер-ЕОМ
великі-ЕОМ
За призначенням
міні-ЕОМ
мікро-ЕОМ
персональні комп ютери

26.

Масовий ПК
Діловий ПК – мінімізовані вимоги до
відтворення графіки
За міжнародним
сертифікаційним
стандартом (1999 р.)
Портативний ПК – обов язкова наявність
засобів для створення з єднань
віддаленого доступу
Робоча станція – вимоги до пристроїв
зберігання даних
Розважальний ПК – вимоги до засобів
відтворення графіки і звуків

27. Склад обчислювальної системи

Склад обчислювальної
системи називають
конфігурацією, яка в
свою чергу поділяється на
апаратну та програмну

28. Апаратна конфігурація

Узгодження між окремими вузлами і блоками ПК
виконується за допомогою апаратних інтерфейсів.
Стандарти на апаратні інтерфейси називають
протоколами.
Протокол – це сукупність технічних умов, які
повинні бути забезпечені розробниками пристроїв для
успішного погодження їх роботи з іншими пристроями.

29. Програмна конфігурація

Програма
– це упорядкована
послідовність команд для виконання
поставленого завдання
Склад програмного забезпечення
обчислювальної системи називають
програмною конфігурацією

30. Рівні програмного забезпечення

Прикладний
Службові
програми
Системний
Базовий
English     Русский Правила