Сандық байланыс
Сандық байланыстың қысқаша тарихы
Сандық байланыстың дамуы
Қазақстандағы сандық байланыстың бүгіні мен келешегі
IP-телефония
IP телефониясының жұмыс істеуінің негізгі принциптері
IP-телефонияның заманауи жетістіктері
IP-телефониянының артықшылықтары
Skype технологиясы
Skype-тің тарихы
Skype жұмыс істеуі
Skype-тің құрылысы
Пайдаланылғын әдебиеттер тізімі
226.05K
Категория: ИнтернетИнтернет

IP-телефония. Skype технологиясы

1.

СӨЖ
Тақырыбы: «Сандық байланыс. IP-телефония.
Skype технологиясы»

2. Сандық байланыс

Сандық байланыс – қашықтықтан сандық деректерді беру
технологиясымен байланысты. Қазіргі уақытта сандық байланыс
әдетте осы мақсат үшін цифрландырылған (іріктелген) аналогты
(уақытша және деңгейде, мысалы, сөйлеу, сурет) сигналдарды беру
үшін қолданылады. Мұндай трансформация үнемі шығындармен
байланысты, яғни, аналогтық сигнал сандық түрде кейбір
қателіктермен беріледі.
Қазіргі заманғы сандық байланыс жүйелері кабельді (талшықтыотпикамен қоса алғанда), спутниктік, радиорелейлік және басқа да
желілер мен байланыс арналарын, аналогты қоса пайдаланады.

3. Сандық байланыстың қысқаша тарихы

Сандық байланыстың дамуы ең алдымен кодтау жүйесінің
дамуымен тығыз байланынысты болып келеді.
Тарихта Шиллинг телеграфы (1832) бірінші рет қолданған деп
саналды. Біртіндеп, байланыс желілерінің санын қысқартуға
тырысып жатқан өнертапқыш екі жағдаймен басылған таңбаларды
кодтау әдісін ұсынды. Сол сияқты, Морзе коды (1840) жұмыс істеді.
Электрлік телеграфты Samuel Morse әзірледі және 1837 жылы
көрсетті. Морз әртүрлі ұзындықтағы екілік кодты ойлап тапты,
онда ағылшын әліпбиінің әріптері нүктелер мен сызықшалардың
(код сөздері) бейнеленген.

4.

5. Сандық байланыстың дамуы

Сандық байланыс екінші дүние жүзілік соғыстан кейін қарқынды
дами бастады, сонымен бірге жабдықтардың үлкен көлемін
кішірейту мәселесі талқылады. Минимизация толық көлемде
болды, бірақ жаңа заттар жіктелді. КСРО-ның ыдырауы әлемге
цифрлық технологиялардың керемет көріністерін көрсетті: хабар
тарату, дербес компьютерлер, коммуникациялар. Біртіндеп, әлем
аналогты технологияны шығарып, жабдықтарды жаңартады.
Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар ауа райы жағдайларын т.б.
кедергілерді елемеуге мүмкіндік береді.

6. Қазақстандағы сандық байланыстың бүгіні мен келешегі

Экономика салаларының бәсекеге қабілеттілігін және халықтың
өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған «Цифрлық Қазақстан2020» бағдарламасының «Сандық Жібек жолы» бағытының
мақсаты ауылдарды интернетпен қамтамасыз етіп, Қазақстанның
транзиттік әлеуетін дамытуға негізделген. Сонымен қатар бұл
сандық түрлену көлік пен логистика, денсаулық сақтау, білім беру,
ауыл шаруашылығы, электронды коммерция секілді бағыттарды
қамтымақ. 2020 жылы еліміздегі жалпы ішкі өнімнің 4,7 пайызы
ақпараттық-коммуникациялық сектордың үлесінде болмақ. Ал
аталмыш саланың еңбек өнімділігі 34 пайыз артады деп күтілуде.

7. IP-телефония

IP-телефония - телефонмен сөйлесуді жүргізуге және нақты уақытта
факс жіберу үшін интернетті немесе басқа IP-желілерді пайдалануға
мүмкіндік беретін технология. Экономикалық тұрғыдан алғанда бұл
технологияны халықаралық және қалааралық телефон қоңырауларына
немесе таратылған корпоративті телефон желілерін құру үшін пайдалану
маңызды.
IP телефония технологиялары миллиондаған пайдаланушылармен
кеңінен пайдаланылады, мысалы, Skype-да, интернет арқылы,
компьютерлер мен телефондар арасында, жердегі орындарға қарамастан,
телефон арқылы сөйлесуге мүмкіндік береді.

8.

9.

IP-телефонияның
әдеттегі
телефон
байланысынан
айырмашылығы жоқ, танымал құрылғылар мен сымдармен
ерекшеленетін нұсқалары бар. Байланыс интернетке тікелей қол
жеткізуге болатын құрылғылар арқылы жүзеге асырылады. Бұл
компьютерлер ғана емес, сонымен қатар планшеттер немесе
мобильді құрылғылар болуы мүмкін. Компьютерде динамиктер мен
микрофон болмаса, аудио гарнитура қажет болады.
Негізгі артықшылығы - операцияның ең төменгі құны,
қоңырауларға ақы төлеу құны ұқсас телефония немесе ұялы
байланыспен салыстырғанда төмен. IP-телефония қалааралық
немесе халықаралық нөмірлерге қоңырау шалуға мүмкіндік береді.
Бірақ, телефон желісі арқылы емес, интернет арналары арқылы.
Бұл жағдайда телефон желісі ең арзан бағамен пайдаланылды.

10.

Бұл телефония әсіресе кеңселерде кеңінен танымал, қаражатты
үнемдеу үшін мүмкіндіктер ашады. Өйткені офис қызметкерлері
компанияның тұтынушылары, контрагенттері және басқа
жағдайларда ғана жасайды.
Интернетке қарапайым телефон байланысынан айырмашылығы,
қандай да бір мемлекеттік немесе ұлттық шекаралар
болмағандықтан, байланыс шығындарының қай елде немесе басқа
мемлекеттің байланысында екеніне қарамастан, төмендетілгені
маңызды. Конфигурацияның қарапайымдылығы және қауіпсіздік
деңгейінің жеткілікті деңгейі IP телефониясын аналогтық
телефониямен лайықты бәсекелесуге мүмкіндік береді, оны біртебірте корпоративтік мұқтаждықтармен ауыстырады.

11. IP телефониясының жұмыс істеуінің негізгі принциптері

Қоңырау шалу кезінде абоненттен келетін дауыс сигналы
қысылып, IP желілері арқылы жіберілген деректер пакетіне
айналады. Алушының мекен-жайына хабарласып, жіберілген
ақпарат әдеттегі дауыс сигналының пішімін алу үшін қайтадан
декодталады. Мұның бәрі бірнеше секундта жүреді, сондықтан
ақпарат нақты уақыт режимінде таратылым сапасының жоғалтпай
тасымалданады.
Абоненттерді біріктіретін және деректерді бір-біріне жіберуге
мүмкіндік беретін шифрланған тілдің бір түрі ретінде әрекет ететін
протоколдар осы оң нәтижеге ықпал етеді. IP-телефония бірнеше
танымал хаттамалар түрлерінің негізінде жүзеге асырылады.

12. IP-телефонияның заманауи жетістіктері

1996 жылға дейін IP телефония коммуникациялық
бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы компьютерден
компьютерге ақпарат беру принципі бойынша әзірленді. Бірақ
1997 жылы телефон желілерді «пакеттік» деп аталатын
желілермен біріктірді. 1999 жылы пайда болған жаңа SIP
протоколының танымалдығын дамытумен 2002 жылы болған
өзгерістер пакеттік телефония белсенді түрде іске асырыла
бастады. Жаңа VoIP маршрутизаторының көмегімен тағы 3 жыл
өткеннен кейін, компьютерді қоспай-ақ телефонияны пайдалану
мүмкін болды.
Содан бері IP телефониясының танымалдығы үнемі өсіп
келеді.

13. IP-телефониянының артықшылықтары

IP-телефонияны пайдалану арқылы аудио-конференцияларды
ұйымдастыруға, ақпаратты мәтіндік формаға және басқа
форматтарға жіберуге болады.
IP-телефонияны пайдалану - кеңселер, кәсіпорындар мен
ұйымдар үшін ең жақсы шешім болып табылады.
Кез-келген күшсіз яғни, басқа қосымша заттарсыз байланыстың
максималды мүмкіндігін береді.

14. Skype технологиясы

Skype интернет-телефонияның ең ірі операторы болып
табылады.
Skype (MFA: [skaɪ̯ p]) - компьютерлер арасында Интернетте (IPтелефония) мәтіндік, дауыстық және бейне байланыспен
қамтамасыз ету, теңгерімаралық желілік технологияларды
пайдалану, сондай-ақ ұялы және стационарлық телефондарға
ақылы қызмет көрсету арқылы жабық коды бар еркін меншікке
арналған бағдарламалық қамтамасыз ету . 2010 жылдың соңында
бағдарлама 663 миллион пайдаланушыны құрады. Әзірлеушілердің
көпшілігі және жалпы бөлімнің 850 қызметкерлерінің 44% -ы
Эстонияда - Таллин мен Тартуда елдерінің азаматтары.

15.

Бағдарлама сізге конференциялық қоңырауларды (бастамашыны
қоса алғанда 25-ке дейін), бейне қоңырауларға (10 абонентке
дейінгі бейне конференцияларды қоса), сондай-ақ мәтіндік хабар
алмасу (чат) және файлдарды жіберу мүмкіндігін береді. Вебкамерадан алынған суретпен бірге монитор экранынан кескінді
жіберу үшін, сондай-ақ бағдарламаның үстелдік нұсқаларын
пайдаланушыларға бейне хабарларын жасау және жіберу мүмкін.
Skype бағдарламасының клиенттері MacOS, iOS, Windows, Linux,
Windows Phone, Open webOS, Android, PSP, Maemo, Xbox 360,
PlayStation Vita, BlackBerry үшін шығарылады. Java нұсқасы Kindle
Fire HD және Xbox One үшін Symbian клиенті бұрын шығарылған
болатын. Skype қолдауымен көптеген заманауи теледидарларда:
LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony Bravia, Toshiba, Vizio
сияқты теледидарларда қолданылады.

16. Skype-тің тарихы

ХІХ-ХХ ғасырдың көптеген қиял-жазушыларының айтуынша,
ерте ме, кеш пе адамзат осындай видеотелефон ойлап шығарады,
оның арқасында әңгімелесуші тек естіп қана қоймай, сонымен
бірге көре алады. Шын мәнінде, адамзат мұндай нәрсені кейінірек
емес, тезірек өнертабысқа айналдырды. Құрылғыларда, атап
айтқанда, үш жұп телефон сымдары пайдаланылды: біреуі
дыбысты беру үшін және екеуі (1 МГц өткізу қабілеті бар) әрбір
бағытта бейне жіберу үшін. Сурет әр 2 секунд сайын жаңартылды.
Бейнені ауыстыру үшін қосымша PBX пайдаланылды. Бірақ қоғам
бұл әрекеттердің барлығын бағалаған жоқ.

17.

Нью-Йорктен Вашингтонға қоңырау шалу құны 16 долларға 3
минут, ал Чикагоға - 27 доллар, сол уақыттағы байлардың өзін де
қорқытты. Нәтижесінде, 1968 жылы стендтер бөлшектелген.
Skype-ды Швециядан келген Никлас Зеннстрем және Даниядан
Януш Фриис екі кәсіпкерден құрды. Бағдарлама мен сайттың
алғашқы шығарылымы 2003 жылдың қыркүйегінде пайда болды.
2005 жылдың қазан айында компания eBay-ді шамамен $ 2.6 млрдқа сатып алды, алайда компанияның жылдық айналымы 100
млн.АҚШ долларынан аз болғанымен,
2009 жылдың қараша айынан бастап, eBay компаниясындағы
акциялардың көпшілігін бүкіл компанияны 2,75 миллиард долларға
бағалаған мәміле бойынша сатты, 2011 жылдың мамыр айында
Microsoft компаниясы Skype-ті $8,5 млрд сатып алды.Компанияның
штаб-пәтері Люксембургте орналасқан.

18. Skype жұмыс істеуі

Skype VoIP технологиясын Интернетпен байланыстырады. Әдетте,
сигналдар телефон желісі арқылы беріледі, аналогтық немесе сандық. IP
телефония жағдайында SIP протоколдары бір желіде берілетін және
таратуға және серфингке арналған деректер пакеттерін жасау үшін
пайдаланылады. Бұл деректер пакеттері телефон арқылы стандартты
дауыснан көп болуы мүмкін. Олар мәтіндік хабарларды, бейнені және
стерео
дыбысты
тасымалдай
алады.
Интернет
байланысы
жылдамдығына байланысты, VoIP-те «экрандағы бөлісу» қамтамасыз
етіледі.
Skype
конференцияларын
әр
түрлі
клиенттермен
бейнеконференцбайланыс үшін пайдалануға болады. Интернетке
қосылудың жеткілікті жылдамдығы (30-60 кбит / с ) кем болмауы қажет.

19. Skype-тің құрылысы

Skype қоңыраулары компьютер мүшелері арқылы бағытталады.
Жүйеге барлық қосылулар брандмауэрсіз орын алады және
брандмауэрлерді пайдаланатын басқа мүшелерге қызмет көрсету
үшін «супер сайттар» ретінде пайдалануға болады.
Барлық Skype желісі бойынша трафик шифрланған.
Шифрлаудың екі түрі бар. Хабарлама процедурасын қорғайды. Бұл
шифрлау көшіруден Skype-да өзіңіздің процестеріңізді қорғау үшін
қолданылады. Басқа шифрлау жүйесі дыбыстық файлдарды
қорғайды.

20. Пайдаланылғын әдебиеттер тізімі

1 https://www.Inetgramotnost.Ru/polezno-znat/ip-telefoniya-chto-eto-ikak-rabotaet.Html#ip
2 http://economics.Kazgazeta.Kz/?P=23711
3 https://setinoid.Ru/types/tsifrovaya-svyaz#i
4 https://www.Bibliofond.Ru/view.Aspx?Id=524522
5 https://clubwindows.Ru/chto-takoe-skype-texnologiya/
6 https://studopedia.Ru/8_100612_ip-telefoniyasi.Html
7 https://kk.Wikipedia.Org/wiki/IP%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%8F
English     Русский Правила