Ребус
Geohive.com
Демографиялық ерекшеліктері және таралуы Дүние жүзі халқының жастық және жыныстық құрамының және еңбек күшінің географиялық
Оқыту мақсаты:
Халықтың жастық құрамы
Халықтардың қартаюы. Индия және Германия 2010 және 2050 ж
Халықтың жастық құрамы, еңбек ресурсы
Діндердің таралу аймақтары
Діндердің пайыздық көрсеткіштері
Әлемдік тілдің топтары
Генеалогическая классификация
Германская группа
Романская группа
Кавказская семья
Алтайские языки
Уральские языки
Негізгі тілдердің таралуы
Халықтардың ұлттық құрамы
Жетістік критерийі
1 Қазақстан
2 Бразилия
3 Германия
4 Қытай
5 Үндістан
Пирамида сызу
Жетістік критерийі
8.41M
Категория: ГеографияГеография

Демографиялық ерекшеліктері және таралуы. Дүние жүзі халқының жастық және жыныстық құрамының және еңбек күшінің география

1.

2. Ребус

′′
′′′′′′
′′′

′′′′′

3. Geohive.com

4. Демографиялық ерекшеліктері және таралуы Дүние жүзі халқының жастық және жыныстық құрамының және еңбек күшінің географиялық

ерекшеліктері

5. Оқыту мақсаты:

*Дүние жүзі халқының жастық және
жыныстық құрамының және еңбек
күшінің географиялық ерекшеліктері;
*Жас-жыныстық пирамиданы оқу және
талдау;
*Адамдарды этникалық, діни, тілдік
көрсеткіштер бойынша топтастыру және
олардың таралу ерекшеліктері.

6.

Халықтың құрамы
(құрылымы)
Жыныстық
құрам
Жастық
құрам
Тілдік құрам
Діндік құрам

7.

Ер кісілердің санының
көп болуы
•Азия (Китай, Индия)
•Солтүстік Африка
Әйел мен ер кісілердің
санының тең болуы
•Африка
•Латын Америка
•Австралия
Әйел кісілердің санының
артуы
•Европа
•Солтүстік Америка

8.

Жер шары халқының жыныстық
құрамы

9.

Жер шарының жыныстық құрамы
Халықтың жастық құрамында 2 тенденция байқалады.
Дамыған елдерде жасы үлкен
адамдардың басым болуынан
– қартаюшы мемлекеттер
деп атаймыз
Дамушы елдерде туудың көп
болуынан жасару үрдісі жүріп
жатыр
осы екі бағыттың ортасында аралық топ бар. Ол мемлекеттерде үлкен
жастағылар мен балалардың саны тепе-теңдікте

10.

Экономикалық дамыған
елдер
13%
Дамушы елдер
5%
55%
65%
40%
22%

11.

12. Халықтың жастық құрамы

Демографиялық пирамида
Жастық демографиялық құрамы -халықтардың жастық құрамы мен жыныстық құрамы
бойынша жіктелген (әлеуметтік топтар, жер шары немесе аймақтар, аудандар) графигі

13. Халықтардың қартаюы. Индия және Германия 2010 және 2050 ж

14. Халықтың жастық құрамы, еңбек ресурсы

Халықтың жастық құрамын анықтағанда
3 топқа бөлеміз:
• балалар (0-14 жыл);
• Үлкендер (взрослые) (15-64 жыл);
• Қарттар (65 жыл және одан жоғары).
Әлемдік халықтың құрылымында
балалрдың үлесі орта есеппен 34%,
үлкендер - 58 %,
қарттар - 8 %.

15.

Әлемдік діндер
Сәйкестікті табыңыздар.
1
2
а
б
3
4
в
г

16. Діндердің таралу аймақтары

17. Діндердің пайыздық көрсеткіштері

18.

Халықтың этнолингвистикалық құрамы
Этностар немесе ұлттар әлемде шамамен 4 тыс.
Этнос

сәйкес
белгілері
бойынша жиналған әлеумеуттік тарихи
топ.
ұлттар
халық
тайпа
Ұлттар
Халықта
р н\е
этностар
Даму жолындағы бір территория
Өз тілінің негізіндегі
мәдениеті
Тұрмыстық-шаруашылық
ерекшеліктер

19. Әлемдік тілдің топтары

20. Генеалогическая классификация

Деление на семьи, группы и подгруппы:
• Индоевропейская семья: Индийская группа
(Хинди и урду, Бенгали,Цыганский,Санскрит
(мертвый) – «Классический» литературный
язык древних индийцев с III в до н. э. по VII
в. н. э.); Иранская группа (Персидский
(фарси), Таджикский, Осетинский, Скифский
(мертвый))

21. Германская группа


А. Северногерманская (скандинавская) подгруппа
Датский
Шведский
Норвежский
Исландский
Фарёрский
Б. Западногерманская подгруппа
Английский
Нидерландский (голландский)
Немецкий
Идиш
В. Восточногерманская подгруппа
Готский (мертвый)

22. Романская группа


Французский
Провансальский
Итальянский
Испанский
Португальский
Румынский
Молдавский
Креольские языки (гаитянский, сейшельский,
сенегальский)
• Латинский (мертвый)

23. Кавказская семья


Абхазский
Абазинский
Адыгейский
Кабардинский
Чеченский
Ингушский
Грузинский

24. Алтайские языки


Алтайские языки
Турецкий
Азербайджанский
Туркменский
Татарский
Башкирский
Алтайский
Якутский
Казахский
Киргизский
Узбекский
Чувашский
Печенежский (мертвый) – язык степных кочевников IX – XI вв. н. э.
Монгольский
Бурятский
Калмыцкий
Маньчжурский
Нанайский
Японский
Корейский

25. Уральские языки


1. Финно-угорские (угро-финские)
Венгерский
Мансийский
Хантыйский
Финский
Эстонский
Карельский
2. Самодийские языки
Ненецкий
Энецкий

26. Негізгі тілдердің таралуы

27.

28. Халықтардың ұлттық құрамы

3 негізгі ұлттар:
• европеидті (Европа елдері,
Америка, Оңт-Бат Азия, Солтүстік
Африка);
• монголоидті (Орта және шығыс
Азия, Америка);
• Негр немесе экваторлық
(Африканың көп елдері).

29.

Нәсіл
–пайда
болу
ортасы мен сыртқы
пішіндерінің ұрпақтар
арқылы
таралуы
бойынша
біріккен
(терісінің,
шашының
түрі, бастың пішіні, бет
бейнесінің
құрылысы
және т.б.) адамдар тобы.
НӘСІЛДЕР
ЕВРОПЕИДТІК
(АҚ)
НЕГРОИДТІК
(ҚАРА)
МОНГОЛОИДТІК
(САРЫ)
АВСТРАЛОИДТІК
(ҚАРА)

30.

Жер шарының
42 %
Қалың қастары мен кірпіктері
көздерін жауыннан қорғаған.

31.

Халықтың қара түсті терісі
африкалық күннен қорғаған.
Жер ашрының
7%

32.

Монголоидтік нәсілді
адамдардың қабақтары
көзді түрлң шаң-тозаңдардан
қорғаған.
Жер шарының
20%

33.

Жер шарының
0,3%

34.

Құраушы
нәсілдер
Европалықта
р және
үндістер
Европалық
және
экваторлық
Үндістер және
экваторлық
Экваторлық
және
монголоидтық
Қалыптасуш
ы нәсілдер
метис
мулат
самбо
мальгаш
мальгаши

35.

Экономикалық дамыған елдер
шынайы жұмыс жасаушылар – 48-50%
басым бөлігі – жұмысшылар, қызметкерлер,
қызмет көрсету салаларында- ірі коммерция,
транспорт, тұрмыстық қызметтер, банк ісі
жұмыс жасаушылардың арасындағы
әйелдер – 40-50%.
Дамушы елдер
шынайы жұмыс жасаушылар–35-40%
басым бөлігі– шаруашылықтар
қызмет көрсету салаларында-кіші сауда
жұмыс жасаушылардың арасындағы
әйелдердің үлесі
х –30%.төмен емес

36. Жетістік критерийі

Оқу
Оқыту мақсаттары
бағдарламасы
на сілтеме
Халық
Дүние жүзі халқының жастық
және жыныстық құрамының және
еңбек
күшінің
географиялық
ерекшеліктері;
Жас-жыныстық пирамиданы оқу
және талдау.
Дағдылар
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Талдау
Бағалау бойынша ұсыныс
Берілген жастық-жыныстық пирамидасын талдай отырып, экономикалық,
әлеуметтік және саяси факторларды анықтаңыз және еңбек күшінің
географиялық ерекшеліктерін топта талдаңыз. Сонымен қатар, берілген
кестені қолдана отырып, жастық – жыныстық пирамида сызыңыз.
Жетістік критерийлері
Оқу мақсатына оқушы жетеді, егер…
Оқу
мақсатына
оқушы
жетеді, егер…
Пирамиданы пайдалана отырып, дүние жүзі
халқының
жастық
және
жыныстық
құрамының ерекшеліктерін анықтайды.
Жетістік
критерийлерінің
Осы елдердің әр кезеңдердегі жастық- біреуін орындамаса
жыныстық пирамидалардағы өзгерістерін
талдай алады.
Дүние жүзі халқының жастық және
жыныстық құрамына берілген кестені
пайдалана отырып, пирамида сыза алады
Еңбек күшінің географиялық
аймақ
бойынша таралу ерекшеліктерін анықтап,
тұжырым жасай алады

37. 1 Қазақстан

2010 ж
2025 ж

38. 2 Бразилия

39. 3 Германия

40. 4 Қытай

41. 5 Үндістан

42.

Экономикалық
фактор
Саяси фактор
Әлеуметтік фактор
Қорытынды
Гипотеза 2025жыл

43. Пирамида сызу

Таблица 6. Возрастная структура населения Казахстана в 2005, 2010 гг.
2005
Всего
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
2010
15074,8
1169,3
1118,3
1413,0
1584,6
1362,6
1219,0
1131,2
1051,3
1125,7
995,4
797,5
542,8
401,0
15999,5
1592,9
1175,7
1126,4
1417,3
1580,8
1356,3
1203,7
1113,3
1030,2
1088,9
944,9
737,7
486,7
2010 к 2005, в %
106,1
136,2
105,1
79,7
89,4
116,0
111,3
106,4
105,9
91,5
109,4
118,5
135,9
121,4

44. Жетістік критерийі

Оқу
Оқыту мақсаттары
бағдарламас
ына сілтеме
Халық
Адамдарды
этникалық,
діни,
тілдік көрсеткіштер
бойынша
топтастыру
және
олардың
таралу
ерекшеліктері;
Дағдылар
Қолдану
Қолдану
Талдау
Бағалау бойынша ұсыныс
Берілген кеспе қағаздары арқылы топ құраңыздар және картадан
таралу ерекшелігін көрсетіңіздер:
1. Этникалық көрсеткіштер бойынша;
2. Тілдік көрсеткіштер бойынша;
3. Діни көрсеткіштер бойынша.
Жетістік критерийлері
Оқу мақсатына оқушы жетеді, егер…
Оқу мақсатына оқушы
жетеді, егер…
Адамзатты этникалық, діни, тілдік
көрсеткіштер бойынша топтастыра біледі Жетістік
Адамзатты этникалық, діни, тілдік критерийлерінің
көрсеткіштер бойынша топтастыруда біреуін орындамаса
картамен жұмыс жасай біледі
Аймақтар бойынша этникалық, діни,
тілдік әркелкі таралу ерекшеліктерінің
себептерін талдайды

45.

• Әр топ тақтаға шыққан кезде бір
ұлттық музыкасы қосылады, шыққан
топ сол елдің ұлттық биін билейді.

46.

=
Үй жұмысы
Қазақстанның 20102014 жылдар
аралығындағы жастықжыныстық
пирамидасын сызып
келу.
English     Русский Правила