Тақырып 7. Сүт пен ет өнімдері, жеміс пен көкөністерді қайта өңдеу өнімдерінің сандық анализі
Физико-химиялық әдістер
Физикалык пен физико-химиялық әдістер көмегімен анықталады
Физико-химиялық әдістер
Анализдің барлық физико-химиялық әдістерде екі негізгі әдістемелік қабылдау қолданылады–
  Тура әдістер
АФХӘ қолдануда үш тура сандық аныұтау әдістері қолданылады
2. Үстеме әдісі Iх=kCх, а Iх+ст= k(Cх+ Сст), онда
Жанама әдістер
жеке кинетикалық белгілерді анықтау үшін Инструментальді өлшенетін әдістер
Структурометр СТ-2
ЦветЯуза-01-АА»
высокоэффективная жидкостная хроматография
газовая хроматография
сверхкритическая хроматография
тонкослойная хроматография
капиллярный электрофорез
мицеллярная электрокинетическая хроматография
472.56K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Сүт пен ет өнімдері, жеміс пен көкөністерді қайта өңдеу өнімдерінің сандық анализі

1. Тақырып 7. Сүт пен ет өнімдері, жеміс пен көкөністерді қайта өңдеу өнімдерінің сандық анализі

Лекция 9
•Тамақ өнімдерін анализінің физика-химиялық
әдістері. Әдістердің жалпы сипаттамасы.
•Тамақ өнімдерінің реологиялық қасиеттерін
зерттеу әдістері.
•Сүт пен ет өнімдері, жеміс пен көкөністерді
қайта
өңдеу
өнімдерінің
анализінің
хроматографиялық әдістері.

2. Физико-химиялық әдістер


хроматографиялық,
потенциометриялық,
фотометриялық,
люминесценттік,
кондуктометриялық,
нефелометриялық, спектроскопия мен
басқа әдістер

3. Физикалык пен физико-химиялық әдістер көмегімен анықталады

• Өнімнің
салыстырмалы
тығыздығы,
• Балқу мен балқу температурасы,
• Оптикалық көрсеткіштер,
• құрылым-механикалық қасиеттер
және басқалар

4. Физико-химиялық әдістер

• Шикізат пен тамақ өнімдерінің сапасы туралы
өндірістің барлық сатысында ақпарат алу
• Анықтау кезінде сақтау мен транспортировкалау:
негізгі компоненттер – ақуыздар, липидтер,
углеводтар;
• ферменттер,
аминоқышқылдар,
гормондар,
пестицидтер
• нитраттер мен нитриттер, шырында қышқылдар,
сырада, шарапта және басқалар;
• Шикізаттар мен тамақ өнімдерінде келесі
металдар Zn, Al, Pb, Cd, және басқа қараптау
тараларын

5. Анализдің барлық физико-химиялық әдістерде екі негізгі әдістемелік қабылдау қолданылады–

Анализдің барлық физикохимиялық әдістерде екі негізгі
әдістемелік қабылдау
қолданылады–
• Тура өлшеу мен титрлеу
• жанама өлшеу

6.   Тура әдістер

Тура әдістер
I= kС
мұндағы
k–константа;
• С–концентрация.
(1)

7. АФХӘ қолдануда үш тура сандық аныұтау әдістері қолданылады

1. Градуирлеу графигі әдісі. Бұл әдісте анықталатын
заттардың бірнеше әртүрлі концентрациядағы
стандартты ерітіндінің аналитикалық сигналының
интенсивтілігін I өлшейді және I= f(C)
координатасында градуирлеу графигін тұрғызады.
Содан соң осы жағдайда анализденетін үлгінің
аналитикалық сигналдың интенсивтілігін өлшейді
және градуирлеу графигі бойынша анализденетін
заттың концентрациясын табады.

8. 2. Үстеме әдісі Iх=kCх, а Iх+ст= k(Cх+ Сст), онда

3. Молярлы қасиеттер әдістері

9. Жанама әдістер

Әдістердің осы тобында титрлеу
процесінде аналитикалық сигналдың
өзгеруін өлшейді және
I=f(V)
координатында (мұндағы V–құйылатын
титранттың көлемі) титрлеу қисығын
тұрғызады.

10. жеке кинетикалық белгілерді анықтау үшін Инструментальді өлшенетін әдістер

методы точного
имитационные
измерения
методы
реологических
Величин
эмпирические методы

11. Структурометр СТ-2

12. ЦветЯуза-01-АА»

13. высокоэффективная жидкостная хроматография

14. газовая хроматография

15. сверхкритическая хроматография

16. тонкослойная хроматография

17. капиллярный электрофорез

18. мицеллярная электрокинетическая хроматография

English     Русский Правила