Біологія – наука про живу природу. Основні галузі біології. Застосування біологічних знань.
Сьогодні на уроці
Яка природа?
Яка наука їх вивчає?
Ознаки живого
Ознаки живого
Ознаки живого
Рослина-хижак
Ознаки живого
Ріст
Розвиток
Подразливість
Рухи рослин
Адаптація
Розмноження
Рідкісні рослини Черкащини Скополія Сальвінія
Значення та застосування рослин
Домашнє завдання
4.73M
Категория: БиологияБиология

Біологія - наука про живу природу

1. Біологія – наука про живу природу. Основні галузі біології. Застосування біологічних знань.

2. Сьогодні на уроці

• Ознайомити учнів з біологією – наукою про будову і
функції живих організмів, про їх поширення,
походження, розвиток, взаємозв'язки між собою та
умовами навколишнього середовища;
• Дати поняття про основні ознаки живих організмів;
• Розкрити місце біології серед інших наук, її значення
для медицини, сільського господарства, практичної
діяльності людини;
• Ознайомити з правилами техніки безпеки в кабінеті
біології, правилами користування підручником та
додатковою літературою.

3.

Природа
Нежива
Вода, повітря,
мінерали,
гірські породи
Жива
Рослини (ботаніка)
Тварини(зоологія)
Бактерії(мікробіологія)
Гриби (мікологія),
Лишайники
(ліхенологія)

4. Яка природа?

5.

Анатомія
Ботаніка
Цитологія
Генетика
Фізіологія
Біологія
Екологія
Зоологія
Морфологія
Мікробіологія
Ембріологія

6. Яка наука їх вивчає?

7. Ознаки живого


1. Клітинна будова.
2. Подібний хімічний склад.
3. Обмін речовин та енергії.
4. Живлення.
5. Дихання.
6. Виділення.
7. Ріст і розвиток.
8. Розмноження.
9. Рух.
10. Подразливість. Адаптація.

8. Ознаки живого

Обмін речовин та енергії.
Надходження речовин
H2O,CO2, солі, О2,
органічні речовини
Перетворення
речовин
(асиміляція, дисиміляція)
Видалення
речовин
H2O,CO2,NH3

9. Ознаки живого

Типи живлення
Автотрофне
Гетеротрофне
Фототрофне
Сапротрофне
Хемотрофне
Паразитизм

10.

11. Рослина-хижак

12.

Вода
Сонячне
світло
Фотосинтез

13. Ознаки живого

Дихання
Аеробне
Анаеробне
+ О2
- О2

14. Ріст

Більшість
рослин
Шапкові
гриби
0,005 мм / хв
Злаки
2 мм /хв
Стебло
бамбука
2 мм / хв
5 мм / хв

15. Розвиток

Індивідуальний
(онтогенез)
Історичний
(філогенез)

16. Подразливість

Мімоза сором'язлива

17. Рухи рослин

18. Адаптація

Сосна в лісі
на відкритому
просторі

19. Розмноження

Статеве
Нестатеве
Вегетативне
Здійснюється гаметами
За допомогою однієї
клітини
Багатоклітинними
частинами тіла

20. Рідкісні рослини Черкащини Скополія Сальвінія

21. Значення та застосування рослин

22. Домашнє завдання

§1, ст.10
Закласти дослід по спостереженню
за ростом і розвитком рослини,
яка вирощена з насінини.
English     Русский Правила