2.89M
Категория: МенеджментМенеджмент

Формування конкурентноздатної команди

1.

ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОЇ
КОМАНДИ

2.

Команда – автономний, самокерований колектив
професіоналів, який здатен оперативно,
еффективно і якісно вирішувати завдання, що
постають перед ним.
Ознаки команди:
•Команда має спільні цілі,
• Присутній лідер, співпраця і згуртованість,
• Члени команди вміють спілкуватися між
собою,
• Члени команди мають високу мотивацію до
роботи

3.

Структура групи
1. Принцип «Пірамиди»
Керівник
Заступник
Співро
бітник
Співро
бітник
Заступник
Співро
бітник
Співро
бітник
Співро
бітник
Співро
бітник

4.

Структура групи
2. Принцип «Колеса» - КОМАНДА
Член
команди
Член
команди
Член
команди
Лідер
Член
команди
Член
команди

5.

Формування команди проекту
*Відповідність кількісного і якісного складу
команди цілям проекту
*Ефективна командна робота з управління
проектом
*Психологічна сумісність членів команди та
формування єдиної «внутрішньо-проектної»
культури
*Вільне спілкування в середині команди і
напрацювання оптимальних колективних
способів вирішення проблем, що виникають

6.

Ролі членів команди
1.Координатор
2.Виконавець
3.Аналітик
4.Критик
5.Рятівник

7.

МЕТОД КОМУНІКАЦІЇ В КОМАНДІ –
ДОШКА СКРАМ (SCRUM)
ТРЕБА
ЗРОБИТИ
В РОБОТІ
РОЗРОБЛЯ
ЄТЬСЯ
ВИКОНУ
ЄТЬСЯ
ВИКОНАНО
7

8.

Успіхів Вам у створенні
ефективної команди!
English     Русский Правила