Види договорів залежно від суᘒєкта, що набуває права за договором
122.62K
Категория: ПравоПраво

Види цивільно-правового договору

1.

Виконав:
Студент ЮПР-306
Бобровник Віталій

2.

Договір – це угода двох
або декількох осіб,
спрямована на
встановлення, зміну чи
припинення цивільних
правовідносин.
Договір є основною
підставою виникнення
зобов'язально-правових
відносин (зобов'язань), який
встановлює певні суб'єктивні
права і суб'єктивні обов'язки
для сторін, що його уклали.

3.

Багатосторонні – це договори, в яких бере
участь понад дві особи.
Односторонні – це договори, в яких одна
сторона має лише права, а інша — лише
обов’язки.
Двосторонні, або взаємні – це договори, в яких
кожна із сторін має і права і обов’язки.

4.

Реальнi договори
вважаються
укладеними, тобто
набувають
юридичного
значення лише з
моменту
фактичного
здійснення певних.
Консенсуальнi
договори
вважаються
укладеними i
набувають
юридичного
значення з моменту
досягнення угоди з
основних умов
договору.

5.

За своєю формою договори можуть бути
Усні
Письмові
Прості
Нотаріально
посвідчені

6.

За загальним правилом вибір форми договору залежить
від бажання осіб, що його укладають. Однак у ряді
випадків закон вимагає, щоб договори були укладені в
певній формі. Якщо для договору не встановлено такої
форми, він вважається укладеним, поки поведінка осіб
свідчить про їхню волю укласти договір.

7.

Усна форма
допускається в
договорах, що
виконуються під час їх
укладання, якщо інше не
встановлено законом.
Проста письмова форма
застосовується в разі
укладення договорів між
юридичними особами,
крім договорів, що
виконуються під час їх
укладення.

8.

Нотаріальне посвідчення
письмових договорів
обов’язкове у випадках,
передбачених у законі. Таке
посвідчення здійснюється
нотаріусом або іншою
посадовою особою, яка
відповідно до закону має
право на вчинення даної
нотаріальної дії шляхом
вчинення на документі, в
якому викладено текст
правочину,
посвідчувального напису.

9.

Попередні
Остаточні породжують права та обов'язки сторін
щодо виконання робіт, надання послуг,
передачі майна тощо. Переважне число
договорів має саме такий характер
Попередній договір таких прав та
обов'язків безпосередньо не породжує.
Він лише створює інший, досить
своєрідний обов'язок: після закінчення
певного строку (чи з настанням певного
терміну) укласти передбачений ним
новий договір (ст. 635 ЦК). Іншими
словами, попередній договір є угодою
про укладення договору в майбутньому.

10.

Основний договір є
первісною і головною
підставою визначення прав
і обов'язків учасників
зобов'язання
Значення договору приєднання полягає
в тому, що його умови визначені однією
зі сторін у формулярах або в інших
стандартних формах і можуть бути
прийняті другою стороною не інакше як
шляхом приєднання до
запропонованого договору в повному
обсязі (ст. 634 ІДК). Це означає: "або
погоджуєшся з усім, що я пропоную, або
договір не відбудеться".

11. Види договорів залежно від суᘒєкта, що набуває права за договором

Види договорів залежно від суб˜
’єкта,
що набуває права за договором
Договір на користь кредитора це звичайний, типовий цивільноправовий договір, що ґрунтується
на врахуванні інтересів учасників
майбутнього зобов'язання
Договір на користь третьої особи
означає, що боржник, зобов'язаний
виконати свій обов'язок на користь
третьої особи, яка встановлена або не
встановлена в договорі. Причому ця
третя особа, так само як і кредитор,
також має право вимагати від
боржника виконання договору (ст.
636 ЦК). Таким, наприклад, є договір
страхування життя.

12.

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
English     Русский Правила