502.98K
Категория: СоциологияСоциология

Гендерні стереотипи

1.

Гендерні
стереотипи

2.

Гендерні
стереотипи являють
собою культурно й
соціально
обумовлені уявлення
про якості, атрибути і
норми поведінки
представників обох
статей, а також
статеву специфіку
соціальних ролей.

3.

Стереотипи
поведінки жінки і
чоловіка виступають
як еталон, змушуючи
оцінювати, якою
мірою певна
конкретна особа
відповідає цьому
стереотипу,
підтримують
соціально прийнятні
зразки поведінки.

4.

Оскільки стосунки
статей сприймаються
як найбільш очевидні,
а тому зрозумілі, вони
при маніпуляції
масовою свідомістю
переносяться на
соціальну сферу.
Таким чином, гендерні
стереотипи
використовуються у
встановленні усього
спектру соціальних
відносин та оцінок.

5.

Ці стереотипи фіксують лише найважливіші схематичні
риси представників статевої групи, спрощуючи реальну
ситуацію. Однак у колективній суспільній свідомості вони
закріплені міцно і змінюються повільно.

6.

Оскільки дискримінація жінок в українському суспільстві,
на відміну від західноєвропейського, протягом більшої
частини ХХ ст. не була характерною, гендерні проблеми
для нашої країни є відносно новим явищем і
сприймаються значною мірою крізь стереотипи, задані
західним суспільством.

7.

​ ендерні стереотипи стають затребуваними в різних
Г
сферах життя суспільства – політичній, економічній,
соціальній в силу низки причин: стать легко
ідентифікується індивідом; стереотипні уявлення про
чоловіків і жінок співвідносяться з його або її особистим
досвідом; відносини статей сприймаються як чи не
найбільш очевидні, зрозумілі, а тому легітимні. Крім того,
оскільки в якості мужніх або жіночних характеризуються
не тільки індивіди, але й інші соціальні фактори, то
гендерні стереотипи беруть участь у встановленні всього
спектру соціальних відносин і у виробництві соціальних
ієрархій.

8.

​ мериканський соціальний
А
психолог Г. Тешфелл вважав,
що виникнення соціальних
стереотипів і гендерних
зокрема пов’язане з
психологічними
особливостями людської
природи. Люди схильні
категоризувати оточуючих по
грубих неточних ознаках,
результати цього мають
високу міцність. Соціальні
стереотипи змінюються з
часом, за умови економічних і
політичних змін в державі, але
дуже повільно. Коли виникає
соціальна напруженість,
соціальні стереотипи

9.

Сутність гендерних стереотипів полягає в приписуванні
деяких якостей виключно відповідній статі.
Сфера
життя
“Чоловічі” якості
“Жіночі” якості
Діяльність
винахідливість, рішучість, наполегливість,
потреба в досягненні мети, жага пригод,
відвага, самоконтроль, впевненість у своїх
силах, прагнення до оригінальності,
уміння вести бізнес
пасивність, невпевненість,
обережність, турбота про дотримання
норм, конформізм
Влада
прагнення до лідерства, амбіційність,
владність, сила, об`єктивність, вміння
приймати рішення, реалістичність
покірність, безпорадність, залежність,
слабкість, віра в перевагу чоловічої
статі, упередженість, необ`єктивність
Мислення
логічність, раціональність, схильність до
роздумів, об`єктивність і критичність
сприйняття
інтуїція, ірраціональність,
нелогічність, некритичність
сприйняття
Емоції
холоднокровність, стриманість, вміння
відокремити раціональні доводи від
емоційних
емоційність, сприйнятливість,
чутливість, здатність до співчуття
Особисті
стосунки
прямота, різкість, самоконтроль,
жорстокість, справедливість
чуйність, жертовність, доброта,
дбайливість, м`якість, ніжність, любов
до дітей, сварливість, хитрість,
підступність
English     Русский Правила