Загальна декларація прав людини.
1.05M
Категория: ПравоПраво

Загальна декларація прав людини

1. Загальна декларація прав людини.

*

2.

Стаття 1
Всі люди народжуються
вільними й рівними у
своїй гідності та правах

3.

*Стаття 3.
*Кожна людина має
право на життя, на
свободу і особисту
недоторканність.

4.

*Стаття 7.
*Всі люди рівні
перед законом

5.

*Стаття 13.
*Кожна людина має право
вільно пересуватися і обрати
собі місце проживання в
межах своєї держави.

6.

*Стаття 15.
*Кожна людина має право на
громадянство .

7.

*Стаття 17.
*Кожна людина має право
володіти майном як
одноособово, так и разом з
іншими

8.

*стаття 18.
*Кожна людина має право на
свободу думки , совісті та
релігії

9.

*Стаття 19
*Кожна людина
має право на
свободу
переконань і на
вільне їх
виявлення

10.

*Стаття 20.
*Кожна людина має право
на свободу мирних зборів і
асоціацій

11.

*Стаття 21.
*Кожна людина має право
брати участь в управління
своєї країною
безпосередньо або через
вільно обраних
представників

12.

*Стаття 22.
*Кожна людина як член
суспільства має право на
соціальне забезпечення

13.

*Стаття 23.
*Кожна людина має право
на працю,на вільний вибір
роботи , на справедливі й
сприятливі умови праці та
на захист від безробіття

14.

*Стаття 24.
*Кожна людина має право на
відпочинок і дозвілля

15.

*Стаття 25
*Кожна людина має право
на такий життєвий
рівень,включаючи
їжу,одяг, медичний
догляд і необхідне
соціальне
обслуговування, яких є
необхідним для
підтримки здоров'я.

16.

*Стаття 26
*Кожна людина
має право на
освіту.

17.

*Стаття 27
*Кожна людина має право вільно
брати участь у культурному житті
суспільства, втішатися
мистецтвом , брати участь у
науковому прогресі
English     Русский Правила