Ребуси
0.98M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Службові частини мови

1.

Службові
частини мови
Мова – це наша національна
ознака, в мові - наша культура,
сутність нашої свідомості.
(Іван Огієнко)

2.

План
1. Назва
2. Завдання до теми
3. Ігри
4. Тести
5. Використана література

3.

Службові
частини мови
Прийменни
к
Сполучник
Частка

4.

5.

6.

Завдання

7. Ребуси

8.

9.

Тести
1. Скільки службових частин мови?
А)1
б)2 в)3
2. Частка – службова частина мови, яка
а) виражає залежність іменника,
числівника, займенника від інших слів у
словосполученні й у реченні;
б) вживається для зв’язку однорідних
членів та частин складного речення і
виражає смислові зв’язки між ними;
в) надає реченню або окремим його
членам певних відтінків значення або
служить для утворення окремих
граматичних форм.
3. Назвіть речення з часткою:
А) Авжеж, такий у нас ведеться звичай ;
Б) Я люблю ту пору, коли
сунички цвітуть ;
В) Випав сніг — і все навколо
повеселішало ;
Г) Мова наша, мова
— літ минулих повість

10.

4. Вкажіть рядок, у якому всі слова
— вигуки:
А) ха-ха-ха, цить, алло, давай, кицькиць;
Б) ну-ну, ня-а-ав, агов, квокче, зирк;
В) а-а-а, дзінь-дзінь, о-го-го, будь
ласка, до побачення;
Г) дзвяк, ой-ой, перестань, ша, капкап;
д) овва, ай-ай-ай, привіт, ку-ку, бух.
5. Якою частиною мови є виділене
слово в реченні
Хотів би я знати, про що той
струмочок у мріях своїх гомонить між
травою.
А )частка
Б) прийменник
В) сполучник
Г) вигук

11.

Використана
література
І.П. Ющук «Практикум з правопису української мови» Київ
«Освіта»
«Українська мова 11 клас» О. В. Заболотний «Генеза» 2012р.
«Українська мова»11 клас М.І. Пентилюк
English     Русский Правила