Спрощення
Вставте пропущенi букви
Джерела
Студентки групи ВЕ-21
92.50K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Спрощення на письмі

1. Спрощення

Радiсна праця – ознака
творчостi

2.

• Спрощення – це випадання в деяких
словах букв Т, Д, К у складних для
вимови групах приголосних.
На письмі спрощення в групах
приголосних передається у таких
випадках: 
випадає [д], [т] в українських словах у важких для вимови
групах приголосних [ждн], [здн], [стн], [стл]: тиждень – на
тому тижні, роз’їзд – роз’їзний,
випадає [к] у групах приголосних [скн], [зкн]: тріск – тріснути,
 брязк – брязнути. Але:вискнути, рискнути, випускний,
пропускний, тоскно, скніти, скнара, пискнути (і писнути);

3.

Для вимови характерне також
спрощення в окремих групах
приголосних: 
-нтств- > [нств]: агентство - [а г é н с т в
о],
-нтськ- > [н'с'к]: студентська – [с т у д é
н'с'к а],
-стськ- > [с'к]: туристські – [т у р ú
с'к'і],
-здц-і > [з'ц']: поїздці – [п о й í з'ц'і],
-стц-і > [с'ц']: кістці – [к’ í с'ц'і].

4.

• Отже, спрощення приголосних
передається на письмі в усіх
українських словах, крім:
зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк,
шістнадцять, шістдесят, шістсот; вискнути, рискнути, випускний,
пропускний, тоскно, скніти, скнара, пискнути.
Не передається спрощення на письмі у
словах іншомовного походження:
 аванпостний, баластний, компостний, контрастний,
гігантський, парламентський та інших.

5.

• Вставте, де потрібно, пропущені букви т або д.
Запишіть слова у дві колонки: 1)в які не вставляли букв;
2) в які вставляли букви:
Звіс…но, скатер…ка ,асистен…ський,влас…ний, хвас…
ливий, контрабандис…ський,аген…ство,радіс…ний,зліс…
нийзаїз….ний,контрас…ний, учас…ник, ,їж…жу,
дириген…ський, щас…ливий, , ус…ний, страс…ний,
щотиж…невий, студен…ський, студен…ство, очис…ний,
якіс…ний, буревіс…ник, п’я…десят.
Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З
цих букв прочитайте кінцівку вислову В. Сухомлинського :
«Дорожить людина тим, що вона …»

6. Вставте пропущенi букви

• Я прославляю пiснею своею щас..ливу
юнiсть нашоi землi.
• За чес..ний труд, за мир в усьому свiтi ми
стоiмо.
• Тиша… Нi птиця не пролiтае, нi звiр не
шелес..не.
• В великiй, як макiтра, хус..цi.

7. Джерела

• Практикум з правопису української
мови. І.П.Ющук

8. Студентки групи ВЕ-21

Безродноi Юлii
English     Русский Правила