Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва
Гра «Шифрувальник»
Функції мистецтва
Функції мистецтва
Функції мистецтва
Основні види мистецтва
Основні види мистецтва
2.84M

Художній твір, як явище мистецтва. Функції мистецтва

1. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва

2.

Мистецтво — це особливий вид
сприйняття дійсності відповідно
до законів краси. Воно може торкатися
найпотаємніших струн людської душі,
хвилювати й возвеличувати людину.
Мистецтво збуджує емоції, розвиває
уяву та інтелект.

3. Гра «Шифрувальник»

Розгадайте головоломку, підбираючи пропущені букви.
(Кожна цифра означає одразу кілька букв.)
Прочитайте зашифровану фразу.
3
4
7
7
0
5
Ж И Т Т Я
5
4
7
7
М И С Т
3
9
6
7
6
7
5
3
К О Р О Т
К Е
7
1

6
1
4
9
6
3
Е Ц Т В О
В
І
Ч Н Е

4.

1. Засновником першої бібліотеки в Київській Русі був
А Ярослав Мудрий
В Володимир Великий
Б Володимир Мономах
Г Святослав
2. У якому творі розповідається про хлопця, який згадав
батьківщину тільки тоді, коли відчув запах полину?
А «Іван Підкова» Т. Шевченка
Б «Євшан-зілля» М. Вороного
В «Чудо в черевику» С. Олійника
Г «Підкова» І. Жиленко
3. Автором творів «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та «Думка» є
А В. Винниченко
В Т. Шевченко
Б С. Черкасенко
Г В. Близнець

5.

4. Псевдонім Лариси Петрівни Косач — це
А Марко Вовчок
В Леся Українка
Б Олена Пчілка
Г Костянтина Малицька
5. У якому творі розбишакуватий, але чесний хлопчина
протиставляється зовні ніби благородному, делікатному,
а насправді дуже підступному хлопцеві?
А в оповіданні С. Черкасенка «Маленький горбань»
(Павлик і Захарко)
Б в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник»
(Федько і Толя)
В у повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» (Ява і Павлуша)
Г у повісті В. Близнеця «Звук павутинки» (Льонька і Сопуха)

6.

6. Герой якого твору має потворну зовнішність, але гаряче
й добре серце і, незважаючи на своє каліцтво, завжди
готовий прийти на допомогу?
А оповідання С. Черкасенка «Маленький горбань» (Павлик)
Б оповідання Є. Гуцала «Олень Август» (Женя)
В оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» (Федько)
Г повість В. Близнеця «Звук павутинки» (Льонька)
7. Автором кіноповісті «Зачарована Десна» є
А І. Калинець
В П. Глазовий
Б О. Довженко
Г В. Винниченко
8. Як звали героїню, яку звинуватили в чаклунстві через те,
що вона робила кольорових мишей?
А Анна
В Женя
Б Марія
Г Ніна

7.

9. Хто такі яяни?
А це жителі країни, де кожен поважає тільки самого себе
Б це мешканці країни, у якій заборонено говорити «я»
В це населення країни, у якій поставлено пам’ятник займеннику «я»
Г це люди, що захоплюються мовними іграми
10. Хто рив метро під свинарником, бився з коровою
та постійно завдавав клопоту своїм батькам?
А Сергій і Митько — герої повісті Я. Стельмаха
«Митькозавр із Юрківки або Химера лісового озера»
Б Ява і Павлуша — герої повісті В. Нестайка
«Тореадори з Васюківки»
В Федько і Толя — герої повісті В. Винниченка «Федько-халамидник»
Г Павлик і Захарко з оповідання С. Черкасенка
«Маленький горбань»

8.

11. Герой якого твору вирішив замість навчання
в школі одружитися?
А Василько з оповідання С. Васильченка «Свекор»
Б Сашко з кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»
В Женя з оповідання Є. Гуцала «Олень Август»
Г Льонька з повісті В. Близнеця «Звук павутинки»
12. Відомі українські байкарі-гумористи — це
А С. Олійник, О. Довженко, С. Руданський
Б Л. Глібов, П. Глазовий, В. Близнець
В Л. Глібов, С. Руданський, П. Глазовий
Г В. Винниченко, Л. Костенко, І. Калинець

9. Функції мистецтва

1. Пізнавальна (мистецтво як знання та просвіта).
2. Художньо-концептуальна (мистецтво як аналіз
стану світу) (концептуальний — оснований
на певній концепції, що містить ту
чи іншу концепцію; концепція — система
поглядів на те чи інше явище; спосіб розуміння,
тлумачення якихось явищ).
3. Функція передбачення (ідеться про інтуїцію).

10. Функції мистецтва

4. Інформаційна й комунікативна (мистецтво
як повідомлення і спілкування).
5. Сугестивна (функція навіювання) (мистецтво
здатне навіювати спосіб мислення, почуття,
майже гіпнотично впливати на людську психіку).
6. Виховна (мистецтво формує цілісну
особистість).

11. Функції мистецтва

7. Естетична (під впливом мистецтва
формується естетичний смак, пробуджується
творче першоджерело особистості, її бажання
творити відповідно до законів краси);
8. Гедоністична («функція насолоди»)
(процес творення приносить естетичну
насолоду, радість, духовне натхнення).

12.

— Пригадайте, які види
мистецтва ви знаєте?
— Якими засобами користуються творці
різних видів мистецтва?
— Для чого потрібне мистецтво?

13.

Література (від латин. littera —
буква). У літературі слово
виступає матеріалом для
творення художнього образу.
Живопис, або малярство —
це зображення на площині
картин реального або
нереального світу,
які виникають у творчій уяві
художника.

14.

Танець (від нім. Tanz —
рух) — вид мистецтва,
матеріалом якого
є поетично осмислені,
організовані в часі
й просторі рухи та пози
людського тіла. Танець
може бути пов’язаний
безпосередньо з музикою.

15.

Музика (гр. musike — мистецтво муз) — вид
мистецтва, який відображає реальну дійсність
в емоційних переживаннях через звуки.
Музика говорить з людиною «мовою душі»,
хвилює, викликає багато емоцій.

16.

Театр (гр. theatron — місце для вистави,
вистава) — це вид мистецтва, у якому
образне відтворення дійсності
відбувається у формі драматичної дії,
сценічної гри, що здійснюється акторами
перед глядачами.

17.

Кіномистецтво (гр. kinematos — рух) — це вид
художньої творчості, що увійшов у наше життя
в XX ст. Особливість кіномистецтва полягає
в тому, що воно дає можливість відображати
дійсність рухомою, динамічною за допомогою
гри акторів та технічних засобів.

18.

Архітектура
(латин. architektura) —
мистецтво проектувати
й зводити будинки та інші
споруди.
Скульптура
(від латин. sculptura —
висікаю, вирізаю) — вид
мистецтва, у якому образи
відтворюються
в об’ємно-просторових
формах з використанням
різних матеріалів.

19. Основні види мистецтва

Назва виду
мистецтва
Приклади
Література
Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати…»
Музика
М. Лисенко «Коза Дереза», веснянки та ін.
Живопис
І. Рєпін «Запорожці пишуть листа
турецькому султанові»,
А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі» та ін.
Скульптура
Пам’ятник Т. Г. Шевченку в Харкові
(скульптор М. Манізер)

20. Основні види мистецтва

Назва виду
мистецтва
Приклади
Театр
«Березіль» Л. Курбаса. Вистава «Гроші».
Відомі артисти: А. Бучма, Н. Ужвій, Г. Юра,
А. Роговцева, Б. Ступка та ін.
Балет
«Чипполіно» (композитор К. Хачатурян,
балетмейстер Г. Майоров) та ін.
Кіно
О. Довженко «Земля»,
С. Параджанов «Тіні забутих предків»,
Ю. Іллєнко «Чорний птах з білою плямою»,
І. Миколайчук «Пропала грамота»,
К. Бромберг «Пригоди Електроніка» та ін.

21.

Художня література — це
один з найпоширеніших
видів мистецтва,
що образно відтворює
життя за допомогою слова.
Письменник намагається
розкрити суспільні
відносини, дослідити
людські характери, описати
переживання, показати
красу світу, утвердити
загальнолюдські цінності.

22.

Сенкан — це п’ятирядковий вірш, що будується
за певними правилами:
• перший рядок — тема вірша, виражена одним
словом, зазвичай іменником;
• другий рядок — опис теми двома словами,
як правило, прикметниками;
• третій рядок — опис дії в рамках даної теми трьома
словами, зазвичай дієсловами;
• четвертий рядок — фраза із чотирьох слів,
що виражає ставлення автора до теми;
• п’ятий рядок — одне слово, синонім
до першого, емоційне, образне, філософське
узагальнення, що повторює суть теми.

23.

Мистецтво
Багатогранне, пристрасне.
Надихає, підказує, навчає.
Дає змогу висловити свої почуття та емоції…
Життя.

24.

1. Інакомовлення; надання
тваринам, птахам,
рослинам людських рис.
2. Троп, що порівнює один
предмет з іншим на основі
спільної ознаки.
3. Поетичне означення.
4. Називання одного предмета
через опис ознак іншого —
схожого чи контрастного.
5. Опис зовнішності.
6. Вигадана історія
зі щасливим кінцем
й обов’язковою перемогою
добра над злом.
7. Невелике оповідання,
що містить повчання
в алегоричній формі, схоже
на байку.

25.

А Л Е Г ОР І Я
П ОР І В Н Я Н Н Я
Е П І
М
П О
К
П Р И
Г
П
Б
Т
Е
Р
А
Т
У
Р
А
Е
Т
Т
З
Ч
М
И
Й
Т
А
Р
К
А
О
К
К
ФОР А
Е Т
А
Р
А З К А
А
8. Зображення смішного
в жартівливому,
добродушному тоні.
9. Влучний (часто
римований) вислів, але
без властивого прислів’ю
повчального змісту.
10. Оповідання, вірш,
дійовими особами якого,
поряд з людьми,
виступають тварини,
рослини, неживі
предмети, які
уособлюють певні ідеї
та втілюють людські
характери, що має
повчальний зміст.

26.

— Література (книга)
для мене…
English     Русский Правила