Відкритий урок
І. Оргмомент.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
2. Літературний диктант «Так – ні».
Тема
Мета:
Очікувані результати
Євген Павлович Гребінка
Байка «Ведмежий суд»
Бесіда за змістом байки:
Хвилинка теорії.
Гребінка- лірик
Бесіда за змістом балади
Асоціативний кущ
Асоціативний кущ
Дякую за урок!
264.23K

Євген Гребінка. Основні факти з життя. «Ведмежий суд». «Човен». Поглиблення відомостей про жанр байки та балади

1. Відкритий урок

З української
літератури у 8
класі

2. І. Оргмомент.

Побажаймо один
одному успіхів на
сьогоднішньому
уроці!

3. ІІ. Актуалізація опорних знань.


1.Бесіда за питаннями:
Що ви знаєте про романтизм?
Про творчість якого поета-романтика
йшла мова на попередньому уроці?
Що ви дізналися про П.ГулакаАртемовського?
Який твір його ви читали?
Який твір називається байкою?

4. 2. Літературний диктант «Так – ні».

Ключ
1. Так
2. Ні
3. Ні
4. Так
5. Ні
6. Ні
7. Так
8. Так
9. Так
10. Так

5. Тема

Євген Гребінка.
Основні факти з життя.
«Ведмежий суд». «Човен».
Поглиблення відомостей про
жанр байки та балади.

6. Мета:

• ознайомити учнів з основними фактами з
життя Є.П.Гребінки та його творчістю як
байкаря та лірика, поглибити знання
учнів про баладу та байку;
• розвивати навички виразного читання
байок та ліричних творів, уміння
аналізувати їх зміст;
• виховувати повагу до творчості
Є.Гребінки.

7. Очікувані результати


Учні:
знають основні факти з життя Є.Гребінки;
оцінюють його внесок у розвиток української
літератури як байкаря та лірика;
виразно читають байки та балади, аналізують їх
зміст;
усвідомлюють теоретичні поняття: романтизм,
ліричний твір, балада, байка;
уміють працювати колективно, у парах;
підтримують атмосферу взаєморозуміння,
взаємоповаги у процесі навчальної діяльності;
висловлюють власні судження, володіють умінням
відстоювати власну точку зору.

8. Євген Павлович Гребінка

1812 —
1848

9.

10. Байка «Ведмежий суд»

Словникова робота
• Віл- самець великої рогатої худоби,який
відгодовувався рослинними кормами та
був спеціально призначений для
відгодівлі і забою. Раніше волів також
запрягали у плуг чи вози.
• Брага – стародавній напій.
• Сласті – тут: щось смачне.
• Ратиці – (рос.) копыта.

11. Бесіда за змістом байки:

• Чи здійснював Віл якісь протиправні
дії?
• Зачитайте цитату з байки, яка
розкриває причину звинувачень Вола?
• Кого зобразив байкар в алегоричному
образі Вола? З яким іншим героєм
байки , вивченої вже вами, його можна
порівняти?
• Чи справедливий суд у байці Гребінки?

12. Хвилинка теорії.

• Ліричний твір –художній твір, у якому
через образ ліричного героя висловлено
авторські думки, емоції, почуття.
• Бала́да жанр ліро-епічної поезії
фантастичного, історико-героїчного
або соціально-побутового характеру
з драматичним сюжетом.

13. Гребінка- лірик

Гребінка є автором українських ліричних поезій
та балад, що виникли на грунті народної
творчості ("Човен" (1833), "Українська
мелодія", "Заквітчалася дівчина...", "Маруся"
та ін.). Власне, Гребінка слідом за ГулакомАртемовським розвинув у новій українській
літературі жанр літературної балади. Писав він
ліричні твори і російською мовою. Так його
перу належать слова до популярної пісні «Очи
черные».

14. Бесіда за змістом балади

• Яким настроєм сповнений твір?
• Символом чого виступає море для
ліричного героя? А човен?
• Які художні засоби використовує поет,
щоб передати почуття ліричного
героя?

15. Асоціативний кущ

Гребінка - байкар

16. Асоціативний кущ

Гребінка- лірик

17. Дякую за урок!

Бажаю подальших успіхів!
English     Русский Правила