2.71M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Тилове забезпечення механізованого (танкового) батальйону в ході бойових дій. (Тема 5)

1.

Військова академія
Групове заняття з навчальної дисципліни “Військовий тил і військове
господарство ”
Тема 5
Тилове забезпечення механізованого (танкового)
батальйону в ході бойових дій
Заняття
Підрозділи тилу механізованого (танкового) батальйону
Кафедра тилового забезпечення
Одеса - 2011

2.

Навчальні питання
1.Призначення підрозділів тилу
механізованого (танкового) батальйону
2.Структура і можливості підрозділів тилу
механізованого (танкового) батальйону

3.

Рекомендована література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Біла книга 2010: оборонна політика України. К., МО України.
Засади підготовки і застосування Збройних Сил України на період 2006-2011 роки.
Частина 1 (загальні положення). – -К.:ГШ ЗСУ, 2006.
Закон України “Про організацію оборонного планування”;
Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки. – Київ, МО
У, 2005, інв. № 41493.
Наказ Міністра оборони України від 24.12.97. “Про затвердження Керівництва щодо
організації, накопичення, утримання та використання непорушних запасів техніки
тилу та інших матеріальних засобів у Збройних Силах України”.
Директива Міністра оборони України від 20.09.99 "Про удосконалення утримання
військових запасів матеріальних засобів тилу у Збройних Силах України ".
Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІ (батальйон,
рота), затверджено наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
від 29.12.10 № 574;
Настанова з військового тилу (тактична група, бригада, полк). Проект. –К.: МОУ,
2003.
Войсковой тыл и войсковое хозяйство. Часть ІІ. Войсковой тыл. Курс лекций. –
Одесса: ОИСВ, 1994.
Сорокопуд В.І. Спеціальна підготовка особового складу підрозділів тилу
військової ланки. Навч. посіб. –Одеса: ОІСВ, 2005. – 108 с. Додаток 8, 10.

4.

Вступ
Головні завдання навчальної дисципліни
“Військовий тил”:
Надати знання
щодо:
призначення, складу і можливостей підрозділів тилового
забезпечення та завдань, які вони виконують;
організації тилового забезпечення частин та з’єднань Збройних
Сил України в ході бойових дій;
основ тилового забезпечення частин та з’єднань в локальних
війнах і збройних конфліктах сучасності та їх особливості
в
миротворчих операціях.
Сформувати уміння:
організовувати тилове забезпечення частин (підрозділів) в ході
бойових дій, та при участі їх у миротворчих операціях, здійснювати
управління тилом частин (підрозділів),в цих умовах, організовувати
бойову підготовку тилу;
здійснювати управління тилом частин (підрозділів), розробляти
графічні та текстові бойові документи по управлінню тилом,
проводити розрахунки з питань тилового забезпечення.

5.

Вступ

6.

Вступ

7.

Вступ

8.

Вступ

9.

1. Сили та засоби тилового забезпечення військових частин, підрозділів
для
Взвод матеріального забезпечення
(взвод забезпечення)
призначений:
приймання, утримання і доставки (відпускання)
боєприпасів, пального, продовольства і води;
запасів
забезпечення особового складу гарячою їжею;
евакуації
з підрозділів батальйону несправного, непотрібного
для бою вітчизняного і трофейного озброєння, техніки, майна та
укупорки і підготовки їх до відправлення за призначенням;
заправлення техніки пальним;
зберігання особистих речей
(надання
військовослужбовців батальйону;
допомоги водіям (екіпажам)
обслуговування і поточного ремонту техніки)
щодо
технічного

10.

1. Сили та засоби тилового забезпечення військових частин, підрозділів
Підрозділи взводу матеріального забезпечення
(взводу забезпечення)
Автомобільне відділення призначене для приймання і
утримання запасів матеріальних засобів, підвезення їх в підрозділи,
евакуації поранених і хворих, несправного і непотрібного для бою
озброєння, техніки та майна, заправлення техніки пальним.
Господарче
відділення
розгортає
батальйонний
продовольчий пункт, здійснює приймання продовольства, яке
надходить з батальйону матеріального забезпечення бригади, його
зберігання, проводить розподіл продуктів між кухнями, видає
особовому складу через старшин рот і ротних (взводних)
роздавальників хліб, цукор, чай, тютюнові вироби і продукти
недоторканого запасу (сухий пайок), підвозить воду для пиття і
господарчих потреб, готує їжу, організовує її доставку і видачу.
Відділення технічного обслуговування призначене для
надання допомоги водіям (механікам – водіям) у технічному
обслуговуванні і поточному ремонті автомобілів (бойових машин,
самохідних установок) у польових умовах.

11.

1. Сили та засоби тилового забезпечення військових частин, підрозділів
Взводи матеріального забезпечення (взводи забезпечення)
підрозділів омбр
вмз мб
Командир
взводу
Авт.від.
підвозу БП
Рота
забезпечення
39
1
Взвод техн.
забезпечення
20
Господарче
відділення
5
АЦ-5-4320 – 6
Камаз - 4310 – 5
Камаз -- 4310 – 2
2-ПН-4М – 4 Вантажність – 78т,
2-ПН – 6М - 2 у т.ч. налив – 30т.
Авт.від.
підвозу БП
9
ПАК-200 – 3
ПС-2
–3
ЦВ-1,2 – 1
КО-75
–1
ПП-40
–1
взаб гсадн (2С1)
Командир
взводу
Автомоб.
відділення
Урал-4320 – 5
АТМЗ-5-4320 – 3
13
Авт.від.
підвозу ПММ
Господарче
відділення
7
АЦ-5-4320 – 7
Камаз- 4310 – 5
Камаз - 4310 – 2
КрАЗ-260 – 3 Вантажність – 92т,
2-ПН-4М – 3
у т.ч. налив – 34 т.
2-ПН-6М - 2
взаб гсадн (2С3)
17
Господарче
відділення
КП-130 – 2
КО-75 – 1
Вантажність – 25 т, ЦВ-1,2 – 1
–1
у т.ч. налив – 10 т. ОАР-2
ПП-40 – 1
Взвод техн.
забезпечення
21
Командир
взводу
4
МТО-АТ - 1
1
8
1
Відділення
техн. обслуг.
8
Командир
взводу
14
Авт.від.
підвозу ПММ
5
вмз тб
Рота
забезпечення
39
Автомоб.
відділення
4
5
ПАК-200 – 1
ПС-2
–1
ОАР-2 – 1
ЦВ-1,2 – 1
КО-75
–1
ПП-40
–1
1
Технік
взводу
19
Відділення
техн. обслуг.
8
Урал-4320 – 5
АТМЗ-5-4320 – 3
1
Господарче
відділення
5
МТО-АТ - 1
КП-130 – 2
КО-75 – 1
Вантажність – 25 т, ЦВ-1,2 – 1
–1
у т.ч. налив – 10 т. ОАР-2
ПП-40 – 1
ПРИМІТКА. Значення КВВ: для суховантажів – 0,7; для ПММ – 0,8.
4

12.

1. Сили та засоби тилового забезпечення з’єднань, частин, підрозділів
взаб птадн
1
Командир
взводу 20
Автомоб.
відділення
Взводи забезпечення
підрозділів омбр взаб зрадн
Технік
взводу
Відділення
техн. обслугов.
9
1
Господарче
відділення
5
МТО-АТ – 1
Урал-4320 – 7
АТМЗ-5-4320 – 2
1
Командир
взводу 23
Вантажність – 28т,
у т.ч. налив – 7т.
Автомоб.
відділення
4
Відділення
техн. обслугов.
10
КП-130 – 2
КО-75 – 1
ОАР-2 – 1
ЦВ-1,2 – 1
ПП-40 – 1
Урал-4320
–7
АТМЗ-5,5-4320 – 3
6
МТО-АТ - 1
Вантажність – 35 т,
у т.ч. налив – 14т.
взаб реадн
Автомоб.
відділення
18
Урал-4320
–7
АТМЗ-5-4320 – 2
ПАК-200 – 1
КП-130 – 1
КО-75
–1
ОАР-2 – 1
ЦВ-1,2 – 1
ПП-40
–1
1
Командир
взводу 14
Відділення
техн. обслуг.
Автомоб.
відділення
Господарче
відділення
6
9
6
взаб медр
1
Командир
взводу 38
Автомоб.
відділення
Господарче
відділення
МТО-АТ - 1
Ур-43202(ТЗМ) – 18
(9т)
2-ПН-6
– 6
Вантажність
– 148 т, у т.ч. налив – 7т.
6
7
4
КП-130 – 2
КО-75 – 1
ОАР-2 – 1
ЦВ-1,2 – 1
ПП-40 – 1
Їдальня
ЗіЛ-131 – 5
УАЗ-452А – 1
АВЦ-1,7 – 1
КП-130
ПС-2
АВЦ-1,7
ПП-40
Вантажність – 15 т.
ПРИМІТКА. Значення КВВ: для суховантажів – 0,7; для ПММ – 0,8.
КТГ- 0,85 для автомобілів, КТГ – 0,95 для причепів
–1
–1
–1
–1

13.

1. Сили та засоби тилового забезпечення військових частин, підрозділів
Батальйон матеріального забезпечення омбр
призначений:
для приймання, утримання в установлених розмірах запасів
матеріальних засобів, підвезення їх у підрозділи і на склади
бригади;
заправлення техніки пальним;
забезпечення гарячою їжею особового складу управління
бригади та підрозділів, які не мають табельних засобів
приготування їжі;
гігієнічного миття особового складу бригади;
ремонту, дезинфекції і дезинсекції речового майна;
евакуації несправних, непотрібних для бою вітчизняних і
трофейних озброєння, техніки, майна та підготовки їх до
відправлення за призначенням;
забезпечення підрозділів хлібом.

14.

1. Сили та засоби тилового забезпечення з’єднань, частин, підрозділів
Батальйон матеріального забезпечення омбр
Командування
3
Штаб
3
автр підвозу БП
65
управл
5
автр підвозу ПММ
35
автв
управл
15
5
Урал-4320
–4
АТМЗ-5-4320 – 8
АЦ-10-260
– 12
АЦ-5,5-4320 – 4
ПЦ-6,7
– 16
2-П-5,5
–4
ПЗП-10А
- 3
автв
20
Урал-4320
– 30
КрАЗ-260
– 78
Автокр.10-16 т – 6
2-П-8
– 24
2-ПН-4М
– 36
автр підв. Пр,Реч,ВТМ
управл
5
автв
22
автв
21
Урал-4320
– 50
КрАЗ-260
– 2
ГАЗ-66
– 8
Автокр. 10-16 т – 2
2-ПН-4
– 24
МТО-АТ-М1
-1
рмз
73
автвід
4
АФХ-66 – 2
АФИ-66 – 1
АЦПТ-4,1 – 2
ПФХ-1
–2
ПФИ
–1
ЦВ-1,2
–2
Вантажність 295 т.
Вантажність 730т. Вантажність 205 т.
Загальна вантажність 1230 т, в т.ч. по наливу 205 т, вода 9т.
РРМ
склади
СЗ
2
Арт. БП
1
АМ
1
БТМ
1
ПММ
2
МНУГ-80 – 1
Прод
1
ВЗ
74
зрв
12
Р-142Н – 1
ГАЗ-66 – 1
управл
5
госв
22
13
9П516-1 – 9
ГАЗ-66 – 3
автвід
їдальня
8
13
ГАЗ-66 – 8 КП-130 – 11
відд. хлібопечення КО-75 – 2
25 ПП-170 – 1
ПП-40 – 3
ПМХ – 1; 1-П-1,5-6; ЗіЛ-131–6;
АЦПТ-4,1–1; ЦВ-1,2 – 2
лазня
4
ВТМ
1
Реч.М
ДДА-66 – 3
6 АЦПТ-4,1 – 1
1
Інж. БП
1
Мед.М
1

15.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Розміщення вмз мб в обороні

16.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Можливі витрати матеріальних засобів мб в обороні
Матеріальні засоби
Стрілецькі
ПТКР
Танкові, БМП
Міни
При підготовці
до оборони
Боєприпаси, бк
0,1 – 0,15
0,1 – 0,15
В ході оборони
0,5 – 0,6
0,5 – 0,6
0,7 – 0,8
1,5 - 2
Пальне, запр
Автомобільний бензин
0,1 – 0,2
0,2 – 0,25
Дизельне паливо
до 0,12
0,2 – 0,3
Інші матеріальні засоби (до 20 %), т
до 2 т.
до 35 т.

17.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Розміщення та переміщення вмз тб в наступі

18.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Можливі витрати матеріальних засобів мб в наступі
Матеріальні засоби
Стрілецькі
ПТКР
Танкові, БМП
Міни
При підготовці
до наступу
Боєприпаси, бк
0,05 – 0,1
0,1 – 0,15
В ході наступу
0,4 – 0,6
до 1,0
до 1,0
до 2 і більше
Пальне, запр
Автомобільний бензин
0,1 – 0,15
0,35 – 0,4
Дизельне паливо
до 0,12
0,35 – 0,6
Інші матеріальні засоби (до 10 %), т

19.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Місце вмз в похідному порядку мб
(мб – в авангарді омбр)
Похідний порядок вмз мб

20.

2. Застосування сил та засобів тилового забезпечення в бою
Можливі витрати матеріальних засобів мб на марші
Матеріальні засоби
На 100 км
На 250 км
Пальне, запр
Автомобільний бензин
0,3 – 0,32
0,9 – 1,1
Дизельне паливо
0,55 – 0,65
1,4 – 1,6
Боєприпаси, бк
Стрілецькі
до 0,1
Зенітні
0,2 – 0,3
Інші матеріальні засоби (до 5 %), т

21.

Завдання на самостійну роботу
1.
Вивчити рекомендовану літературу і доповнити конспект з
питань:
- призначення, склад, організаційно-штатна структура та
можливості
взводів
матеріального
забезпечення
підрозділів омбр.
- призначення, склад, організаційно-штатна структура та
можливості батальйону матеріального забезпечення омбр
2. Накреслити в робочих зошитах схеми:
“Розміщення тилу мб в обороні. Варіант”
“Розміщення і переміщення тилу мб в наступі. Варіант”.
English     Русский Правила