Напрям “ЖАН МОНЕ” в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ 2014-2020
ДІЯЛЬНІСТЬ / НАПРЯМ ЖАН МОНЕ
Проектні гранти: викладання та дослідження в області європейських студій
Основні риси Модулів
Як подати заявку?
Критерії відбору заявок
Важливі дати
Ключові рекомендації Європейської Комісії для подачі високоякісної заявки
Приклад успішного проекту Жана Моне “Модулі”
Корисні посилання
Контакти
Дякуємо за увагу!
1.49M

Напрям “ЖАН МОНЕ” в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ 2014-2020

1. Напрям “ЖАН МОНЕ” в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ 2014-2020

- фінансування Європейським Союзом заходів, спрямованих на
стимулювання викладацької та дослідницької діяльності,
поширення знань про ЄС, осмислення та полеміки щодо
євроінтеграційних процесів

2. ДІЯЛЬНІСТЬ / НАПРЯМ ЖАН МОНЕ

зосереджується на європейських студіях і передбачає:
• комплексні, багатоаспектні розвідки усіх процесів, що
відбуваються в Європі, з особливим наголосом на
євроінтеграційних процесах
• дослідження ролі ЄС у глобалізованому світі, сприяння
активному громадянству та діалогу між різними народами і
культурами
• порівняльні дослідження, якщо вони стосуються
різноманітних інтеграційних процесів у світі (наприклад,
порівняння перебігу інтеграційних процесів у ЄС та NAFTA Південноамериканській зоні вільної торгівлі)

3. Проектні гранти: викладання та дослідження в області європейських студій

МОДУЛІ
Коротка навчальна програма, присвячена ЄС та
євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин на
рік (максимальна сума гранту – € 30 000)
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ
загальних курсів (адресованим студентам, університетська навчальна програма яких не
включає європейських студій, а також іншим категоріям громадян, які відчувають брак знань
про ЄС, наприклад, вчителям загальноосвітніх шкіл, журналістам);
спеціалізованих, поглиблених курсів з євроінтеграційної тематики, адресованих
студентам, аспірантам, викладачам;
міждисциплінарних курсів;
короткотермінових, інтенсивних курсів з питань ЄС та європейської інтеграції («літніх
шкіл»)
Інші заходи в межах проекту:
Дослідницька діяльність
Публікації
Створення відкритих освітніх ресурсів, веб-сайтів
Поширення знань і результатів досліджень
Формування стійкого інтересу до ЄС та європейських студій
Включення питань євроінтеграційної тематики до навчальних планів і курсів

4.

Тематика досліджень

5. Основні риси Модулів

Тривалість проекту – 3 роки
Мінімум 40 годин / 1 навчальний рік (лекції, семінари, консультації)
Максимальна сума гранту – € 30 000
Один викладач не має право подати заявку на тримання гранту – передбачена участь
декількох професорів та експертів
Мінімальна кількість країн-учасників - 1
Хто одержує користь від проекту?
• ВНЗ
• Викладачі
• Студенти
• Політики та професіонали
• Суспільство
Заявки оцінюються експертами на основі обґрунтованості, якості складання
проектної заявки, якісного складу команди, впливу і розповсюдження
Проект має бути інноваційним та оригінальним для виконуючої організації
В проекті мають бути застосовані нові методології та технології

6. Як подати заявку?

1. Знайти необхідний конкурс заявок
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
2. Ознайомитись з правилами подачі заявок.
Детальні інструкції - в секціях Guidelines та How to
apply до необхідного конкурсу заявок
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2017_en
3. Зареєструватись на порталі учасників та отримати
PIC код (Participant Identification Code). ЖДТУ вже
зареєстровано!
4. Заповнити офіційну аплікаційну форму
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
5. Підвантажити 3 обов'язкових додатки:
1) Детальний опис проекту
2) Обґрунтування бюджету
3) Declaration of Honour
6. Подати заявку до зазначеного дедлайну.
Підтвердження про подачу заявки приходить
електронною поштою.

7. Критерії відбору заявок

1. Актуальність проекту:
- завдання
- пріоритети та додана вартість
- цільові групи
2. Якість складання проекту
- якість робочої програми
- відповідність між цілями, заходами та бюджетом
- обґрунтування
3. Якісний склад команди виконавців
- доречність участі членів команди в проекті
- наявність відповідного досвіду роботи
4. Вплив і розповсюдження

8. Важливі дати

Дедлайн конкурсу заявок для проектів «Модулі» - 23
лютого 2017
Оцінка проекту – протягом 5 місяців з останнього дня
прийому заявок
Рішення по проектам – червень-липень 2017
Початок впровадження проекту – 1 вересня 2017

9. Ключові рекомендації Європейської Комісії для подачі високоякісної заявки

Робоча програма має бути реалістичною і
здійсненною, необхідно уникати неузгодженості
Визначити чіткі ролі і обов'язки для членів
команди і партнерів (якщо це доречно) проекту
При визначенні цільових груп пояснюють їхню
відповідність проектній заявці
Використовуйте різні інформаційні канали для
інформування суспільства на місцевому,
регіональному, національному та / або
європейському рівні

10. Приклад успішного проекту Жана Моне “Модулі”

11. Корисні посилання

Відкриті конкурси заявок Erasmus+
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Посилання на всі аплікаційні форми та прикріплені до них User Guides
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
Інструкція по створенню заявки
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmusplus-programme-guide_en.pdf
Інструкції по створенню електронної форми заявки та шаблони документів
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/participant-portal-eform.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
Jean Monnet Cluster 2016: Good practices in the context of 'A Union of shared
values – The role of Education & Civil Society‘
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en
Відділ міжнародних зв'язків ЖДТУ
[email protected]

12. Контакти

Національний Erasmus+ офіс в Україні:
Ms. Svitlana Shytikova
ILID – Institute for Leadership
Innovations and Development
9 Bastionna St.
01014 Kiev
Ukraine
Tel/fax: +380 442 86 66 68
Tel: +380 443 32 26 45
E-mail: [email protected]
Web-site: www.erasmusplus.org.ua

13. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила