Дәріс 15
Жинақтаушы топ блоктарында аспаптардың орналасуы
Маршрут жинақтау алгоритмінің блок-сұлбасы
Жинақтаушы топ сұлбасының жұмыс істеу нұсқалары
Батырмалық, қарсықайталағыштық және көмекші релелер сұлбасы
Бұрыштық реле сұлбасы
НСС блогының сұлбасы
Автоматты батырмалық және бұрмалық басқарушы релелер сұлбасы
Сәйкестік сұлбасы
Бағыт релесінің сұлбасы

Орталық тәуелділікті және орталық қорек көзі бар релелік орталықтандырудың жинақтаушы топ сұлбалары. (Дәріс 15)

1. Дәріс 15

Орталық тәуелділікті және
орталық қорек көзі бар релелік
орталықтандырудың жинақтаушы
топ сұлбалары

2. Жинақтаушы топ блоктарында аспаптардың орналасуы

3. Маршрут жинақтау алгоритмінің блок-сұлбасы

4. Жинақтаушы топ сұлбасының жұмыс істеу нұсқалары

5. Батырмалық, қарсықайталағыштық және көмекші релелер сұлбасы

6. Бұрыштық реле сұлбасы

7. НСС блогының сұлбасы

8. Автоматты батырмалық және бұрмалық басқарушы релелер сұлбасы

9. Сәйкестік сұлбасы

10. Бағыт релесінің сұлбасы

English     Русский Правила