Нервова система
4.78M
Категория: БиологияБиология

Нервова система

1. Нервова система

КАндидат біологічних наук
Васько Людмила Віталіївна

2.

Система – це група органів або
структур, які складаються із тканин і
працюють спільно для виконання в
організмі певних функцій.
Нервова система
А. Центральна нервова система (ЦНС)
( головний і спинний мозок).
Б. Периферична нервова система (ПНС)
(нерви, ганглії).

3.

Нервові центри – скупчення тіл
нейронів в ЦНС і ПНС. Розрізняють:
А. Ядерні НЦ – ганглії, ядра спинного і
головного мозку.
Б. Екранні НЦ – кора мозочка і кора
великих півкуль.
Нейронна теорія будови нервової
системи ( Р.Кахаль,1908р.
Нобелівська премія).
Нейрон – структурно-функціональна
одиниця нервової системи. В основі
діяльності НС лежать рефлекторні
дуги, які є ланцюжком звязаних між
собою нейронів.

4.

Спинний мозок
Мікроскопія сірої і білої речовини:
Сіра речовина – це тіла, дендрити
(частково) аксони нейронів і глія. Між
тілами – нейропіль ( сітка із нервових
волокон і відростків глії).
У сірій речовині розрізняють: задні , бокові і
передні роги і центральну сіру коміссуру.
Задні роги ( власні та грудні ядра, а також
губчаста і желатинозна субстанція)

5.

6.

Губчаста субстанція
(глія і дрібні вставні нейрони)
Ф.: зв’язок між нейронами
спинномозкових гангліїв і і
нейронами передніх рогів.
Желатинозна субстанція
(переважає глія)
Власне ядро
(вставні нейрони)
Ф.: аксони утворюють комісуральні
волокна, які йдуть у складі спиноталамічного і спино-мозочкового шляхів.

7.

Грудне ядро (КЛАРКА)
(крупні вставні нейрони)
Ф.: аксони утворюють спино-мозочковий
шлях, пропріорецептивна чутливість.
Бокові роги (медіальне і латеральне
проміжні ядра вегетативної НС).
Передні роги (5 груп-ядер із мотонейронів
2-х типів: альфа-мотонейрони і гаммамотонейрони)

8.

Біла речовина
(дорсальні, латеральні і вентральні
канатики, які складаються із переважно
мієлінових нервових волокон).
Нервові волокна утворюють провідні
шляхи (тракти), які утворені однотипними
нейронами. Розрізняють:
Пропріоспинальні провідні шляхи (аксони
вставних нейронів,які здійснюють зв’язок
між різними відділами спинного мозку)
Супраспінальні провідні шляхи :
забезпечують зв’язок головного і спинного
мозку.

9.

Головний мозок
(великий мозок, мозковий стовбур).
Мозковий стовбур (проміжний, середній і
задній мозок)
Задній мозок (міст, мозочок і довгастий
мозок).
Ядра мозкового стовбура
А.Чутливі- гомологи ядер задніх рогів
спинного мозку, на яких закінчуються
аксони псевдоуніполярів або біполярів.
Б.Рухові –мотонейрони, аксони яких
закінчуються на волокнах соматичної
мускулатури.

10.

В. Асоціативні –забезпечують формування
багатонейронних рефлекторних дуг.
Ретикулярна формація
(починається у спинному мозку і тягнеться
до проміжного мозку)
Ф.:відростки нейронів направляються в кору
великих півкуль, в ядра різних відділів
стовбура і мозочка, об'єднуючи їх в одну
систему (інтегративна функція).

11.

Мозочок
Сіра речовина (кора мозочка)нервовий центр екранного типу.
А. Молекулярний шар ( кошикові і зірчасті
нейрони).
Б. Гангліонарний (клітини Пуркіньє).
В. Зернистий (клітини-зерна і клітини
Гольджі).
Аферентні нервові волокна:
А. Мохоподібні
Б. Ліаноподібні

12.

13.

14.

15.

Кора півкуль великого мозку
(нейрони, нервові волокна і клітини
нейроглії)
Цитоархітектоніка кори півкуль
А. Молекулярний шар (горизонтальні
клітини Кахаля, дендрити і аксони інших
шарів).
Б. Зовнішній зернистий (дрібні пірамідні і
зірчасті).
В. Пірамідний шар (пірамідні різних
розмірів).
Г. Внутрішній зернистий шар (дрібні
пірамідні і зірчасті ).

16.

Д. Гангліонарний (гігантські пірамідні
клітини Беца).
Е. Шар поліморфних клітин
(веретеноподібні, зірчасті, пірамідні).
СФО кори – мозкова колонка (барель)
Основні структури:
А. Кортико-кортикальне волокно (аксон
клітини БЕца)
Б. 2 таламо-кортикальні волокна
(аферентні, закінчуються на клітинах 4
шару).
В. Шипікові нейрони фокального і
дифузного типів (збуджуючі).

17.

Г. Нейрони з аксонною китичкою, аксоаксонні, кошикоподібні, нейрони з
подвійним букетом дендритів (гальмівні).
Глія головного мозку
(астроцитарна, епендимна, олігодендроглія)
Астроцитарна – забезпечує мікрооточення
нейронів, своїми відростками утворюють 3
види пограничних гліальних мембран:
А. Периваскулярні пограничні
мембрани(ГЕБ-гематоенцефалічний бар'єр).
Б. Крайова глія ( під м'якою мозковою
оболонкою).
В. Субепендимальна погранична
мембрана.
English     Русский Правила