Освітні стратегії соціалізації особистості учнівської молоді як один із основних напрямків інвестування в майбутнє держави  
Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"
Форми здобуття та види освіти
Формальна освіта
Неформальна освіта
Інформальна освіта
Початкова освіта
Базова освіта
Профільна середня освіта
Управління освітніми закладами в ракурсі євроінтеграції суспільно-політичних подій
На території району функціонує 28 загальноосвітніх шкіл, з них три НВК. З 1 вересня 2015 року функціонуватиме ще 1 НВК на базі реорганізованої Ш
Комп'ютеризація шкіл
Дошкільна освіта
Кадрове забезпечення ДНЗ
Першого вересня 2015 – 2016 навчального року за парти сяде 635 першокласників. Найбільша кількість учнів йде до Апостолівської ЗШ №4 - 95 та Зелен
Впровадження сучасних інформаційних та педагогічних технологій.
Кращий інтернет-сайт
Районні предметні олімпіади
Участь Зеленодольських навчальних закладів у Всеукраїнському проекті «Енергоефективні школи»
,
13.13M
Категории: ОбразованиеОбразование ПравоПраво

Освітні стратегії соціалізації особистості учнівської молоді в Україні

1.

Наш спільний дім — велика Україна,
Сьогодні всіх разом скликає на урок.
Щаслива буде хай кожнісінька дитина
І впевнено в науку робить крок!

2. Освітні стратегії соціалізації особистості учнівської молоді як один із основних напрямків інвестування в майбутнє держави  

Освітні стратегії
соціалізації особистості
28 серпня 2015 року

3.

4. Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"

Проект Закону України
"Про внесення змін до 
Конституції України 
(щодо децентралізації 
влади)"

5. Форми здобуття та види освіти

     Форми здобуття та види освіти
Особа має право реалізувати право на освіту впродовж
життяшляхом формальної, неформальної та інформальної
освіти. Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види
освіти.
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми
здобуття освіти: очну, заочну, змішану, вечірню,
дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну
відповідно до їхніх організаційних можливостей та
побажань осіб, які навчаються.

6. Формальна освіта

Формальна освіта
• Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами
відповідно до визначених Законами України та іншими
нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і
спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах
освіти, які мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності.
• Формальна освіта передбачає досягнення визначених
державними стандартами результатів навчання певного рівня
освіти та здобуття за освітніми програмами визнаних державою
кваліфікацій, що дають право доступу до наступного рівня
освіти. Здобуті результати навчання та кваліфікації
підтверджуються відповідним документом про освіту.

7. Неформальна освіта

Неформальна освіта
Неформальна освіта - організована освіта з
метою здобуття нових знань, умінь та інших
компетентностей, що не передбачає здобуття
визнаних державою кваліфікацій за рівнями
освіти та отримання документа про освіту,
встановленого законодавством України.

8. Інформальна освіта

    Інформальна освіта
Інформальна освіта (самоосвіта) – це
неофіційна, самоорганізована або спонтанна
освіта, що відбувається під час цілеспрямованої
або нецілеспрямованої позанавчальної
щоденної діяльності, пов’язаної з роботою,
родиною тощо та не передбачає
інституціолізованих форм.

9.

Нова модель здобуття середньої освіти
12 років
1-5 класи початкова
школа
6-9
класи –
базова
школа
10-12 класи –
профільна
старша
школа

10. Початкова освіта

Початкова освіта
• Метою початкової освіти є різнобічний розвиток дитини
відповідно до її вікових особливостей, духовне і моральне
виховання особистості.
• Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня
освіти – базової середньої освіти.
• Початкова освіта здобувається у закладі освіти за місцем
проживання дитини, в сім’ї або за участю вчителя чи фізичних
осіб, які здійснюють освітню діяльність.

11. Базова освіта

Базова освіта
• Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та
соціалізація дитини.
• Базова середня освіта здобувається у закладі освіти, а
також може здобуватися особами в будь-яких формах,
визначених законодавством. Вибір форми здобуття
базової середньої освіти дітьми покладається на їхніх
батьків або осіб, які їх замінюють, із погодженням з
дитиною.

12. Профільна середня освіта

Профільна середня освіта
• Профільна середня освіта передбачає два напрями
профілізації: загальноосвітній та професійний.
• Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту
на основі поєднання визначеного Державним стандартом
змісту повної середньої освіти та поглибленого предметного
навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб кожного
й орієнтацію на продовження навчання на наступному рівні
освіти.
• Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на
основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту
повної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до
навчання з урахуванням здібностей та потреб кожного й
орієнтацію на ринок праці.

13.

14. Управління освітніми закладами в ракурсі євроінтеграції суспільно-політичних подій

Управління освітніми закладами в  
ракурсі  євроінтеграції суспільно•політичних подій
Керівництво закладами дошкільної, середньої та
професійної освіти в межах повноважень, визначених
законами України та статутом закладу здійснюють:
• Наглядова або піклувальна рада закладу;
• Керівник закладу;
• Педагогічна рада закладу;
• Батьківський комітет закладу.

15.

16. На території району функціонує 28 загальноосвітніх шкіл, з них три НВК. З 1 вересня 2015 року функціонуватиме ще 1 НВК на базі реорганізованої Ш

На території району функціонує 28
загальноосвітніх шкіл, з них три НВК. З 1
вересня 2015 року функціонуватиме ще 1 НВК на
базі реорганізованої Широчанської ЗШ. В
подальшому передбачається створення ще 2 НВК
на базі Великокостромської та
Червонотоківської загальноосвітніх шкіл.

17. Комп'ютеризація шкіл

18.

19. Дошкільна освіта

Дошкільна  освіта
Всього функціонує 21
дошкільний навчальний
заклад та 3 дошкільні
підрозділи навчальновиховних комплексів.
Діти віком від 5 до 6 років
охоплені дошкільною
освітою на 100 відсотків
Дошкільною освітою
охоплено 1720 дітей,
що становить 73,5% від
загальної кількості дітей
дошкільного віку від 2 до
6 років

20. Кадрове забезпечення ДНЗ

Кадрове  забезпечення  ДНЗ
170 педагогічних працівників, із них 45
педагогів
мають вищу освіту, що
становить 26% від загальної кількості
педпрацівників, 125 педагогів мають
середню-спеціальну освіту, що складає
74%. У 2014-2015 навчальному році
атестовано 38 педагогічних працівників, із
них районною атестаційною комісією
атестовано 23 педагога.

21.

22. Першого вересня 2015 – 2016 навчального року за парти сяде 635 першокласників. Найбільша кількість учнів йде до Апостолівської ЗШ №4 - 95 та Зелен

Першого вересня 2015 – 2016 навчального року за парти сяде 635
першокласників.
Найбільша кількість учнів йде до Апостолівської ЗШ №4 - 95 та
Зеленодольської ЗШ №1 – 70.

23.

24.

843
Педагогічні
працівники

25. Впровадження сучасних інформаційних та педагогічних технологій.

Впровадження   сучасних  інформаційних та  
педагогічних  технологій. 
Відкритий
світ
медіокульт
ура

26. Кращий інтернет-сайт

Кращий  інтернет-сайт

27.

На початок 2015-2016 н.р. загальний відсоток забезпеченості
підручниками контингенту учнів становить 98%. Підручників по 1-му
класу не вистачає 7%, по 9-му класу 3%, по 10-му класу профільних
підручників – 8%, по 11-му класу – 2% , за рівнем стандарту усі учні
підручниками забезпечені.

28. Районні предметні олімпіади

Районні   предметні   олімпіади
Всього взяло
участь у ІІ етапі
458
учнів з усіх шкіл району .
128
І
місце
перемож
ців
ІІІ
місце
38
46
ІІ
місце
44

29. Участь Зеленодольських навчальних закладів у Всеукраїнському проекті «Енергоефективні школи»

Участь Зеленодольських навчальних закладів у  
Всеукраїнському  проекті «Енергоефективні  школи »
За
результатами
реалізації
проекту школи
посіли призові
місця та
отримали по
40 тис.грн.

30.

Оздоровлення -2015

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Сучасний вчитель – це творча
особистість. Він повинен бути
активним, комунікабельним,
динамічним, працездатним,
впевненим у собі, толерантним,
високо компетентним.

44. ,

English     Русский Правила