Жоғарғы педагогикалық білім беру дамуының негізгі тенденциялары. Үздіксіз педагогикалық білімнің дамуы.
«Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы
1.00M
Категория: ОбразованиеОбразование

Жоғарғы педагогикалық білім беру дамуының негізгі тенденциялары

1. Жоғарғы педагогикалық білім беру дамуының негізгі тенденциялары. Үздіксіз педагогикалық білімнің дамуы.

2. «Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы

сақтайтын,
бұлардың ешнәрсені ұмытпайтын ... алғыр да
аңғарымпаз ақыл иесі ..., мейлінше шешен, өнербілімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және
ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат
адамдарына да әділ .., жұрттың бәріне ... жақсылық
пен ізгілік көрсетіп ... қорқыныш пен жасқану
дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек».
Әл-Фараби

3.

4.

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты
маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру
мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік,
рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами
келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді.

5.

6.

Шебер мұғалім, біріншіден, халқымызға тән
жастарымыздың бойында бар адамгершілік сипаттағы
дүниетанымына, өз мәдениетіне, әдет-ғұрып, салтсаналарына, қол өнері мен педагогикасына арқа
сүйейтіндігіне және ашық-жарқындығы мен
бауырмалдылығына, яғни қазақ ұлтының басқа
халықтардың құндылықтарын сіңіре алушылық қабілетіне
ерекше назар аударған жөн. Екіншіден, өзі оқытатын
пәнді

7.

8.

ҚР жоғарғы білім беру жүйесі
Тәуелсіз Қазақстанның жоғары білім жүйесін
бетбұрыстандыру бірнеше кезеңнен тұрды:
1 кезең – жоғары білім жүйесінің заңдық және
нормативтік құқықтық базасының қалыптасуы (1991-1994
жылдар);
2 кезең – жоғары білім жүйесін модернизациялау, оның
мазмұнын жаңарту (1995- 1998 жылдар);
3 кезең – білім беру жүйесін қаржыландаруды
орталықсыздандыру, білім беру мекемелерінің
академиялық еркіндігін кеңейту (1999-2000 жылдар);
4 кезең – жоғары кәсіптік білім беру жүйесін
стратегиялық дамыту (2001 жылдан бастау алған қазіргі
кезең).

9.

Қазіргі Қазақстандық білім жүйесі
Қазіргі Қазақстандық білім беру жүйесі«Білім туралы»
Заң (1999 жыл)
«Білім» мемлекеттік бағдарламасы (2000 жыл),
«2010 жылға дейінгі білімді дамыту стратегиясы» (2001
жыл)
«2005-2010 жылдарға арналған білімді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы» (2004 жыл) сияқты
стратегиялық нысандағы құжаттармен бекітілген.

10.

Жоғары білім берудің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және жеке
тұлғаның сапалы жоғары білім алуға
деген мүдделерін қанағаттандыру, әрбір
адамға оқытудың мазмұнын, нысанын
және мерзімдерін таңдауға кеңінен
мүмкіндік беру.

11.

12.

• іргелі білімді кеңінен меңгерген, бастамашыл, еңбек
рыногы мен технологиялардың ауысып тұратын
талаптарына бейімделген, командада жұмыс істей білетін
жаңа тұрпатты маман даярлау;
• білім беру процесін демократияландыру арқылы жоғары
білім берудің барлық жүйесінің сапалы білім беру
қызметін ұсынуға деген уәждемелерін күшейту;
• жоғары оқу орындарын халықаралық аккредиттеуден
ӛтуге дайындау. Бетке ұстар жоғары оқу орындарын
дамытуға объективті жағдайлар жасау;
• жоғары оқу орындарын басқарудың жаңа принциптері мен
практикасын қалыптастыру, стратегиялық
жоспарлау жүйесін енгізу;
• студенттердің сапалы білім алуға деген құқықтарын
нығайту, жоғары оқу орны басшыларының сапалы білім
беру қызметін ұсыну жауапкершілігін анықтайтын
тетіктерді әзірлеу және енгізу.
English     Русский Правила