Система освіти в США
Кожен штат
Структура загальноосвітньої школи
В різних шкільних округах прийнята різна структура школи
Фінансування шкіл
COLLEGE
Дошкільна освіта (загальна і безоплатна; не є обов'язковою)
ПОЧАТКОВА ОСВІТА (Elementary school)
Зміст навчання в початковій школі
Організація навчання
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (middle school) (з 14 – 18 років)
Молодша середня школа (Junior high school) зміст освіти
Організація навчання:
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Старша середня школа (Senior high school)
Зміст навчання в старшій школі
Перевірка і оцінка знань учнів
Оцінювання знань випускників
Дисципліна в американських школах
Вища освіта (High school)
Академічний рік
Дякую за увагу!
5.33M
Категория: ОбразованиеОбразование

Система освіти в США

1. Система освіти в США

2. Кожен штат

Шкільні округи
Шкільний комітет
Функції
Розгляд всіх питань: роботу шкіл і розмір шкільного
бюджету, прийом і звільнення вчителів, відбір і
рекомендації підручників.

3.

Основний принцип системи освіти в США децентралізація.
Безпосередній контроль на території штатів
виконують Boards of Education.
Головне завдання: створити всі можливості для
різнобічного вияву особистості, закладення основ
світогляду. Відповідно до засад плюралізму,
толерантності, вчитель не може нав'язувати певні
думки, оцінки. Великий вплив здійснює родина.

4. Структура загальноосвітньої школи

Обов'язкове навчання 6 років.
Повний курс – 12 років
Початкова школа(1-6 класи) – від 6 до 11 років
Молодша середня школа(7-9 клас) – від 11 до 14
років
Старша середня школа (10 -12 клас) – від 14 до 18
років

5. В різних шкільних округах прийнята різна структура школи

8+4
• Восьмирічна початкова
школа
• Чотирирічна середня
школа
6+3+3
• 6 років – початкова
школа
• 3 – молодша середня
школа
• 3 – старша середня
школа

6. Фінансування шкіл

• Державні школи(88%)
• Public schools
• Приватні школи(12%)
• Private schools
1.Конфесійні(71%)
2. Незалежні(29%)

7. COLLEGE

2) Вища освіта в США здобувається в 4-рирічних коледжах, які
мають право підготовки на рівні бакалавра. Головна
особливість цього етапу, головне завдання - підготовка до
виконання професійних обов'язків на найвищому рівні.
Бакалаврська робота - тезова.

8. Дошкільна освіта (загальна і безоплатна; не є обов'язковою)

Ясла
(nursery school)
Дитячі садки
(kindergarten)

9. ПОЧАТКОВА ОСВІТА (Elementary school)

• Початкові школи розміщуються в окремих приміщеннях

10. Зміст навчання в початковій школі

Рідна мова
Математика
Природознавство
Суспільствознавство
Праця
Малювання
Ліплення
Музика
Співи
Фізичне виховання

11. Організація навчання

• Комплексне виконання проектів

12. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (middle school) (з 14 – 18 років)

• Молодша середня
• Старша середня
школа
школа
(Junior high school)
(Senior high school)

13. Молодша середня школа (Junior high school) зміст освіти

Обов'язкові предмети(65%):
Елективні предмети (35 %):
Рідна мова
• Алгебра
Історія
• Біологія
Математика
• Іноземні мови
Біологія
• Образотворче мистецтво
Географія
Предмети естетичного циклу
• Музика
Фізичне виховання
Праця
Різні рівні складності: простий, складний, університетський

14. Організація навчання:

Поділ на потоки(за тестовим відбором)
Поділ на групи (від рівня знань з предмету)

15.

Урок триває 40 хвилин
Перерви короткі
Наповнюваність класів 20 – 25
Вчителі не викликають учнів до дошки і не опитують їх
1 раз на рік здійснюється стандартизований тест “ай-кю”
розумових здібностей і освітнього розвитку

16. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

o А (вчаться постійно, високий рівень готовності, глибокі
знання і оригінальність)
o В (рівень вищий, ніж середній)
o С (середній рівень виконання завдань)
o D (мінімальний рівень знань (нижче середнього))
o F (учні показують незадовільні знання або повне незнання
навчального матеріалу)

17. Старша середня школа (Senior high school)

Академічний профіль:
Навчання за ускладненою програмою, підготовка до вступу у
ВНЗ.
Виробничий профіль:
Здобуття певної спеціальності, підготовка до майбутньої
професії.

18. Зміст навчання в старшій школі

Обов'язкові предмети(60-75%)
Елективні предмети(40-35%)
• Рідна мова і література(4
• Кілька сотень предметів
роки)
Суспільствознавчі(3 роки)
Математика(3 роки)
Природничі науки(3 роки)
Комп'ютерна грамотність(пів
року)

19. Перевірка і оцінка знань учнів

Усні відповіді
Не мають популярності
серед вчителів і учнів
Тести
Використовуються на
екзаменах для 11 класів і
тривають 3 години

20. Оцінювання знань випускників

Випускних екзаменів не існує. В 11 класі учні складають тест
SAT(Schoolactic Aptitude Test), проводиться 3 години та
включає 2 частини – мову і математику.
У 12 класі школярі розсилають по університетам результати
цього тесту разом із списком предметів, які вивчались у
школі.

21. Дисципліна в американських школах

Можна:
носити будь – який одяг
будь – яку зачіску
Шуміти на перервах і на
уроках
Але ніхто не хоче бути
вигнаним зі школи і,
отже, втратити надію на
хорошу роботу в
майбутньому

22. Вища освіта (High school)

Будь – який заклад, який йде після середньої школи:
• Дворічні коледжі;
• Технічні інститути та 4річні коледжі;
• університети

23.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
Бакалавр
(Bachelor's Degree)
Магістр
(Master Degree)
Доктор (PhD)

24. Академічний рік

Навчання починається у серпні або вересні і триває до
травня або червня
Навчальний рік ділиться на семестри (триместри,
чверті)
Іспити проходять у середині та в кінці семестру (чверті)

25. Дякую за увагу!

English     Русский Правила