PANDUAN ASAS HAJI DAN UMRAH
MUKADIMAH HAJI DAN UMRAH
MENGERJAKAN HAJI
RUKUN HAJI
WAJIB HAJI
CARA MENGERJAKAN HAJI
MENGERJAKAN UMRAH
RUKUN UMRAH
WAJIB UMRAH
CARA MENGERJAKAN UMRAH
TAWAF WADA’
DAM
ZIARAH DI MADINAH
SENARAI SEMAK KELENGKAPAN HAJI
SENARAI SEMAK PERJALANAN HAJI
2.46M
Категория: РелигияРелигия

Nota Panduan Haji dan Umrah Rev

1. PANDUAN ASAS HAJI DAN UMRAH

DISUSUN OLEH:
HJ AHMAD ISMAIL
©MMXII

2.

KANDUNGAN
MUKADIMAH HAJI DAN UMRAH
4
MENGERJAKAN HAJI
19
RUKUN HAJI
28
WAJIB HAJI
45
CARA MENGERJAKAN HAJI
58
MENGERJAKAN UMRAH
70
RUKUN UMRAH
72
WAJIB UMRAH
78
CARA MENGERJAKAN UMRAH
81
TAWAF WADA’
83
DAM
86
ZIARAH DI MADINAH
96
SENARAI SEMAK KELENGKAPAN HAJI
99
SENARAI SEMAK PERJALANAN HAJI
103

3. MUKADIMAH HAJI DAN UMRAH

4.

TALBIAH
AKU DATANG MENYAHUT PANGGILANMU YA ALLAH, AKU
DATANG MENYAHUT PANGGILANMU;
AKU DATANG MENYAHUT PANGGILANMU TIDAK ADA
SEKUTU BAGIMU, AKU DATANG MENYAHUT PANGGILANMU;
SESUNGGUHNYA SEGALA PUJIAN, DAN NIKMAT;
DAN SEGALA PEMERINTAHAN ADALAH KEPUNYAANMU;
TIDAK ADA SEKUTU BAGIMU
4

5.

PERKARA YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN
1. MENYENGUTUKAN ALLAH DALAM IBADAH
2. MENJADIKAN SESUATU SEBAGAI PERANTARAAN DIRINYA DENGAN
ALLAH
3. TIDAK MENGKAFIRKAN ORANG MUSYRIK
4. BERKEYAKINAN BAHAWA AJARAN YANG DIBAWA SELAIN NABI
MUHAMMASD S.A.W. LEBIH SEMPURNA
5. MEMBENCI SESUATU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH RASULULLAH
S.A.W. SEBAGAI SYARIAT BAGINDA
6. MEMPEROLOK-OLOK ALLAH ATAU KITABNYA ATAU SESUATU YANG
MERUPAKAN AJARAN AGAMANYA
7. SIHIR
8. MEMBANTU DAN MENOLONG ORANG MUSYRIK UNTUK MEMUSUHI
KAUM MUSLIMIN
9. BERKEYAKINAN BAHAWA SEBAHAGIAN MANUSIA DIPERBOLEHKAN
TIDAK MENGIKUT SYARIAT NABI MUHAMMAD S.A.W.
10.BERPALING DARI AGAMA ALLAH ATAU DARI HAL-HAL YANG MENJADI
SYARAT MUTLAK SEBAGAI MUSLIM
5

6.

BERUBAH KEPADA SIFAT MAHMUDAH
SIFAT-SIFAT
MAZMUMAH
SIFAT-SIFAT
MAHMUDAH
GHAFLAH (LALAI)
CUAI
KERAS HATI / ENGKAR
CINTA DUNIA
TAKUT MATI
KEDEKUT / BAKHIL
TAMAK
PEMARAH
PENDENDAM
KHIANAT
KUFUR NIKMAT / MAKSIAT
SOMBONG / BONGKAK
RIAK / UJUB
PENTINGKAN DIRI SENDIRI
ISRAF (MEMBAZIR)
ZIKRULLAH
TEKUN / TELITI
TAUBAT
MENGUTAMAKAN AKHIRAT
INGAT MATI
PEMURAH
QANA’AH
SABAR
PEMAAF
AMANAH
SYUKUR
TAWADUK
IKHLAS
PENYAYANG
WARAK DAN ZUHUD
6

7.

TANAH HARAM
WADI AN-NAKHLAH
(13km)
JAKRANAH
(27km)
550km persegi
TANAEEM
(5km)
SHUMAISI
(23km)
SEMPADAN
ARAFAH
(22km)
ADHAAT LIBIN
(16km)
TANAH HARAM ADALAH SATU KAWASAN
YANG DIMULIAKAN ALLAH
TEMPAT DIBANGUNKAN BAITULLAH
MEMASUKINYA DENGAN BERIHRAM
DIGANDAKAN PAHALA AMALAN BAIK
100,000 KALI
DOSA DICATAT DENGAN HANYA BERNIAT
UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN
TIDAK DIBOLEHKAN ORANG KAFIR
MEMASUKINYA
TIDAK BOLEH MEMINDAH BATU, TANAH
DAN TUMBUHAN KE TANAH HALAL 7

8.

MASJIDIL HARAM
ALLAH MENYEBUT KALIMAH AL-MASJID
AL-HARAM 15 KALI DALAM AL-QURAN
BAITULLAH BERADA DI DALAMNYA
MENDUDUKI TEMPAT TERATAS DARIPADA
MASJID-MASJID LAIN – KEMULIAAN,
KEUTAMAAN DAN KELEBIHAN
PAHALA BERIBADAH DI DALAMNYA
DIGANDAKAN 100,000 KALI
MENJADI TEMPAT UNTUK
MENGERJAKAN TAWAF
TIDAK SAH TAWAF DI LUAR KAWASAN
MASJIDIL HARAM
8

9.

KAABAH
BANGUNAN PERTAMA DIDIRIKAN DI
MUKA BUMI
MENJADI KIBLAT UMAT ISLAM
KEDUDUKANNYA DI PUSAT BUMI
BERSETENTANGAN DENGAN BAITUL
MAKMUR DI BAWAH ARASY
ALLAH TURUNKAN 120 RAHMAT
SETIAP HARI –
60 UNTUK ORANG YANG TAWAF
40 UNTUK ORANG YANG SOLAT
2O UNTUK ORANG YANG
MEMANDANG KAABAH
PETUNJUK:
1. Hajar Aswad
2. Pintu Kaabah
3. Mizab (Pancur Emas)
4. Syazarwan
5. Hatim
6. Multazam
7. Maqam Ibrahim
8. Rukun Hajar Aswad (Tenggara)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rukun Yamani (Barat Daya)
Rukun Syami (Barat Laut)
Rukun ‘Iraqi (Timur Laut)
Kiswah (Kelambu Kaabah)
Garisan Hajar Aswad
Hijir Ismail
9

10.

Rajah 13 Tempat Mustajab
Berdoa Di Sekitar Makkah
TEMPAT MUSTAJAB BERDOA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KAABAH
13
Hajar Aswad (batu dari syurga).
Multazam / Hateem
Tempat Jibril mengimami Nabi
Muhammad SAW.
Tempat Asal Makam Nabi
Ibrahim.
Binaan Makam Nabi Ibrahim
Sekarang. Berdoa di antara azan
Subuh hingga Iqamat (minta
kebahagiaan keluarga).
Pintu Bani Syaibah (tempat
masuk Nabi Muhammad SAW).
Telaga Zam-zam. Antara azan
Maghrib hingga Iqamat (minta
ilmu makrifat).
Hijir Ismail. Selepas Asar hingga
Maghrib (minta kekayaan harta
benda).
Mizab Rahmah (Pancuran
Rahmat).
Mustajaar (Pintu keluar Kaabah
– ditutup).
Rukun Yamani
Tempat bermulanya Tawaf
(penjuru Hajar Aswad).
Mihrab Nabi Muhammad SAW di
Madinah (bertentangan dengan
pancur emas Kaabah).
10

11.

AIR ZAM-ZAM
KELEBIHAN AIR ZAM-ZAM
BOLEH MENYEMBUHKAN PENYAKIT
MENGENYANGKAN DAN MENAMBAH KEKUATAN TUBUH BADAN
PEMINUMNYA
MENYEMPURNAKAN TUJUAN DAN HASRAT PEMINUMNYA
TELAGA TIDAK AKAN KERING SEHINGGA HARI KIAMAT
ADAB MINUM AIR ZAM-ZAM
MENGADAP KIBLAT
MEMBACA BASMALLAH
MENGGUNAKAN TANGAN KANAN
MINUM DALAM KEADAAN TENANG DENGAN MEMULAKAN SETEGUKSETEGUK BERLAINAN NAFAS 3 KALI, BARULAH MINUM SETERUSNYA
BERDOA SELEPAS MEMINUMNYA
11

12.

PERJALANAN HAJI DAN UMRAH
8 Hari
7
MADINAH
KT Awal/Pertengahan
KT Akhir
– 5 Zulhijjah jemaah
akhir tiba di Mekah
2
10km
414km
BIR ALI
3
(6-8 jam)
437km
(6-8 jam)
1
3-4 Hari
7km
(1-2 jam)
1
JEDDAH
3 Hari
6
75km
(2-4 jam)
MINA
5
7
8
MEKAH
18-23
Hari
2
(2-4 jam)
(1-2 jam)
6
4
22km
7km
5
3
ARAFAH
1 1/2
Hari
4
MUZDALIFAH
8km
(1-2 jam)
12

13.

SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI DAN UMRAH
ISLAM
BALIGH
BERAKAL
MERDEKA
BERKUASA
DENGAN SENDIRI
Ada Tambang Pergi dan Balik
Ada Bekalan/Nafkah
Sihat Tubuh Badan
Aman Perjalanan
Ada Kenderaan Pergi dan Balik
Berkesempatan Masa
DENGAN PERTOLONGAN ORANG LAIN
Tidak Dapat Mengerjakan Sendiri Kerana
Uzur
Sakit yang Tiada Harapan Sembuh
Terlalu Tua
Telah Meninggal Dunia dan Berupaya
Semasa Hidupnya
SYARAT TAMBAHAN BAGI PEREMPUAN
Dengan Izin Suami/Wali
Ditemani Oleh Suami/Mahram/
Perempuan yang Dipercayai
13

14.

MAHRAM SEORANG WANITA
* NASAB – KETURUNAN ADIK-BERADIK SEIBUSEBAPA, SEBAPA ATAU SEIBU
BAPA
SAUDARA
BAPA
MERTUA
DATUK &
SETERUSNYA
BAPA
BAPA
TIRI
ADIKBERADIK
NASAB*
BAPA
SUSUAN
ADIKBERADIK
SUSUAN
WANITA
ANAK
SAUDARA
CUCU
SAUDARA &
SETERUSNYA
ANAK
MENANTU
ANAK
ANAK
TIRI
ANAK
SAUDARA
SUSUAN
CUCU &
SETERUSNYA
CUCU TIRI &
SETERUSNYA
CUCU
SAUDARA
SUSUAN
14

15.

RUKUN DAN WAJIB HAJI DAN UMRAH
WAJIB HAJI
RUKUN HAJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NIAT IHRAM HAJI
WUKUF
TAWAF
SA’IE
BERCUKUR/BERGUNTING
TERTIB PADA KEBANYAKAN
RUKUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WAJIB UMRAH
RUKUN UMRAH
1.
2.
3.
4.
5.
NIAT IHRAM UMRAH
TAWAF
SA’IE
BERCUKUR/BERGUNTING
TERTIB
NIAT IHRAM DI MIQAT
MENINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
MABIT DI MUZDALIFAH
MELONTAR JAMRAH KUBRA
MABIT DI MINA
MELONTAR 3 JAMRAH PADA
HARI TASYRIK
1.
2.
NIAT IHRAM DI MIQAT
MENINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
15

16.

PERBEZAAN RUKUN DAN WAJIB
HAJI DAN UMRAH
RUKUN
HAJI DAN UMRAH
WAJIB
HAJI DAN UMRAH
JIKA
TELAH
BERNIAT
DAN
TIDAK
MENGERJAKAN
MANA-MANA
RUKUN
BERIKUTNYA, IHRAM HAJI / UMRAHNYA
TERGANTUNG
JIKA
TELAH
BERNIAT
DAN
TIDAK
MENGERJAKAN MANA-MANA WAJIB HAJI /
UMRAH BERIKUTNYA, IBADAH HAJI /
UMRAHNYA SAH
JIKA
DIKERJAKAN
DENGAN
TIDAK
MEMATUHI
SYARAT-SYARAT
SAHNYA,
AMALAN RUKUN TERSEBUT TIDAK SAH DAN
IHRAM HAJI / UMRAHNYA TERGANTUNG
JIKA
DIKERJAKAN
DENGAN
TIDAK
MEMATUHI
SYARAT-SYARAT
SAHNYA,
AMALAN WAJIB TERSEBUT TIDAK SAH TETAPI
IBADAH HAJI / UMRAHNYA SAH
SELAIN DARI MENINGGALKAN WUKUF DI
ARAFAH SETELAH BERNIAT IHRAM, RUKUNRUKUN LAIN YANG DITINGGALKAN TIDAK
DIKENAKAN DAM
JIKA DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA
DIKENAKAN DAM, JIKA TIDAK SENGAJA ADA
YANG DIKENAKAN DAM DAN ADA YANG
TIDAK, BERGANTUNG KEPADA JENIS WAJIB
TERSEBUT
TIDAK MENGERJAKAN MANA-MANA RUKUN
SAMADA SENGAJA ATAU TIDAK, TIDAK
BERDOSA
BERDOSA JIKA TIDAK MENGERJAKAN MANAMANA WAJIB DENGAN SENGAJA, TIDAK
BERDOSA JIKA TIDAK SENGAJA ATAU ADA
KEUZURAN
Haji/Umrah tergantung bermaksud haji/umrah masih belum sempurna, masih berada dalam ihram, wajib menjaga semua
16
larangan dalam ihram, sehingga semua rukun dilaksanakan

17.

FALSAFAH HAJI DAN UMRAH
IHRAM LAMBANG KESUCIAN DIRI
TALBIAH PENGISYTIHARAN TANPA SYIRIK
TAWAF LAMBANG KETAATAN KEPADA ALLAH
7 KALI 7 HARI SEMINGGU
SOLAT DI MAQAM IBRAHIM MENGENANG JASA
AIR ZAM-ZAM KESIHATAN DAN KEKUATAN TUBUH BADAN
SA’IE BEKERJA KERAS DAN BERDISIPLIN
WUKUF DI ARAFAH BERSAUDARA DAN BERSATU
MENGUTIP BATU DI MUZDALIFAH SENJATA UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI
BUMI MINA & MELONTAR JAMRAH MELAWAN GODAAN NAFSU DAN SYAITAN
BERCUKUR ATAU BERGUNTING MENYUCIKAN DIRI
MENYEMBELIH QURBAN TIADA KEMENANGAN TANPA PENGORBANAN
17

18. MENGERJAKAN HAJI

19.

TINGKATAN IBADAH HAJI
HAJI MABRUR
HAJI YANG PALING TINGGI DAN ISTIMEWA, DIBERI PAHALA, DIAMPUNKAN
SEGALA DOSA DAN DIJAMIN MASUK KE DALAM SYURGA
HAJI MAKHSUS
HAJI YANG SAH, DIBERI PAHALA DAN DIAMPUNKAN DOSA
HAJI MAQBUL
HAJI YANG DITERIMA DAN DIBERI PAHALA
HAJI MARDUD
HAJI YANG TIDAK DITERIMA KERANA KEKURANGAN SYARAT-SYARATNYA DAN
RUKUN-RUKUNNYA ATAU SEBAB-SEBAB YANG LAIN
19

20.

JENIS-JENIS HAJI
HAJI FARDU / WAJIB
HAJI YANG PERLU DILAKSANAKAN SEKALI SEUMUR HIDUP – HAJI RUKUN ISLAM
HAJI SUNAT
HAJI YANG DIKERJAKAN LEBIH DARI SEKALI, TIDAK TERMASUK HAJI NAZAR ATAU QADA’
HAJI NAZAR
HAJI SUNAT YANG DIJADIKAN NAZAR – PERLU KERJAKAN HAJI FARDU DAHULU
HAJI QADA’
HAJI UNTUK MENGGANTIKAN HAJI YANG ROSAK / FASID
BADAL HAJI
HAJI UNTUK SESEORANG YANG – (A)TIDAK BERKUASA SEBAB KESIHATAN
(B) TELAH MENINGGAL DUNIA
20

21.

SYARAT-SYARAT SAH HAJI
ISLAM – Orang Kafir dan Murtad Tidak
Sah Hajinya
BERAKAL – Orang Gila Tidak Sah Hajinya
MASA – Berniat Untuk Mengerjakan Haji
Di Dalam Bulan Haji (Miqat Zamani)
21

22.

ALIRAN PEKERJAAN IBADAH HAJI – 1
RUKUN HAJI
NIAT IHRAM HAJI
WUQUF
9 ZULHIJJAH
BERGUNTING /
BERCUKUR
WAJIB HAJI
1
2
DI MIQAT
4
3
TINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
5
MABIT DI MUZDALIFAH
10 ZULHIJJAH
6
MELONTAR JAMRAH KUBRA
10 ZULHIJJAH
11
8
MABIT DI MINA
11, 12, 13 ZULHIJJAH
12
9
MELONTAR TIGA JAMRAH
11, 12, 13 ZULHIJJAH
7
Tahallul Awal di Mina
TAWAF
SA’IE
10
Tahallul Thani di Mekah
TERTIB PADA KEBANYAKAN
RUKUN
Nafar Awal – sehingga 12 Zulhijjah 22

23.

ALIRAN PEKERJAAN IBADAH HAJI – 2
RUKUN HAJI
NIAT IHRAM HAJI
WUQUF
9 ZULHIJJAH
BERGUNTING /
BERCUKUR
WAJIB HAJI
1
2
DI MIQAT
4
3
TINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
5
MABIT DI MUZDALIFAH
10 ZULHIJJAH
6
MELONTAR JAMRAH KUBRA
10 ZULHIJJAH
9
10
MABIT DI MINA
11, 12, 13 ZULHIJJAH
12
11
MELONTAR TIGA JAMRAH
11, 12, 13 ZULHIJJAH
7
Tahallul Awal di Mina
TAWAF
SA’IE
8
Tahallul Thani di Mekah
TERTIB PADA KEBANYAKAN
RUKUN
Nafar Awal – sehingga 12 Zulhijjah 23

24.

ALIRAN PEKERJAAN IBADAH HAJI – 3
RUKUN HAJI
NIAT IHRAM HAJI
WAJIB HAJI
1
2
DI MIQAT
WUQUF
9 ZULHIJJAH
4
3
TINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
TAWAF
6
5
MABIT DI MUZDALIFAH
10 ZULHIJJAH
SA’IE
7
9
MELONTAR JAMRAH KUBRA
10 ZULHIJJAH
BERGUNTING /
BERCUKUR
Tahallul Thani di Mina
8
10
MABIT DI MINA
11, 12, 13 ZULHIJJAH
11
MELONTAR TIGA JAMRAH
11, 12, 13 ZULHIJJAH
Tahallul Awal di Mekah
TERTIB PADA KEBANYAKAN
RUKUN
12
Nafar Awal – sehingga 12 Zulhijjah 24

25.

ALIRAN PEKERJAAN IBADAH HAJI – 4
RUKUN HAJI
NIAT IHRAM HAJI
WAJIB HAJI
1
2
DI MIQAT
WUQUF
9 ZULHIJJAH
4
3
TINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
TAWAF
5
8
MABIT DI MUZDALIFAH
10 ZULHIJJAH
SA’IE
6
9
MELONTAR JAMRAH KUBRA
10 ZULHIJJAH
BERGUNTING /
BERCUKUR
Tahallul Thani di Mina
7
10
MABIT DI MINA
11, 12, 13 ZULHIJJAH
11
MELONTAR TIGA JAMRAH
11, 12, 13 ZULHIJJAH
Tahallul Awal di Mekah
TERTIB PADA KEBANYAKAN
RUKUN
12
Nafar Awal – sehingga 12 Zulhijjah 25

26.

Terbenam
matahari
Siang
Fajar
Malam
13 hb
Terbenam
matahari
Siang
Fajar
Malam
12 hB
Terbenam
matahari
Siang
Fajar
Malam
11 hb
Terbenam
matahari
Siang
Fajar
10 hb
Malam
Zuhur
AMALAN
(BULAN ZULHIJJAH – tarikh
bermula masuk waktu Maghrib)
9 hb
Malam
8 hb DAN SEBELUM
14 hb DAN
SETERUSNYA
TEMPOH MELAKSANAKAN RUKUN DAN WAJIB HAJI
Berniat Ihram di Miqat
Wukuf di Arafah
Mabit di Muzdalifah
Melontar Jamrah Kubra
Bercukur/Bergunting
TAHALLUL AWAL
Mabit di Mina – Hari Tasyrik 1
Melontar 3 Jamrah (11 hb)
Mabit di Mina – Hari Tasyrik 2
Melontar 3 Jamrah (12 hb)
NAFAR AWAL
Mabit di Mina – Hari Tasyrik 3
Melontar 3 Jamrah (13 hb)
NAFAR THANI
Tawaf/Sa’ie
TAHALLUL THANI
26

27. RUKUN HAJI

28.

1
NIAT MENGERJAKAN HAJI
Lazimnya mula berniat untuk mengerjakan Haji pada 8 Zulhijjah sebelum ke Arafah
28

29.

MEMAKAI IHRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
PAKAIAN IHRAM
WANITA
MENUTUP SELURUH TUBUH
KECUALI MUKA DAN DUA
TAPAK TANGAN HINGGA
PERGELANGAN TANGAN
BERIDTIBA’ –
UNTUK TAWAF
YANG ADA SA’IE
SELEPASNYA
UNTUK TIGA
PUSINGAN PERTAMA
PAKAIAN IHRAM
LELAKI
DUA HELAI KAIN TIDAK
BERCANTUM – SEHELAI
UNTUK MENUTUP AURAT
ANTARA PUSAT DENGAN
LUTUT DAN SEHELAI UNTUK
SELENDANG
MENUTUP
TUBUH
29

30.

KASUT LELAKI DALAM IHRAM
DIHARUSKAN
TIDAK BOLEH
KASUT
HENDAKLAH:
NAMPAK
KELIMALIMA JARI
KAKI
NAMPAK
TUMIT KAKI
30

31.

SUNAT-SUNAT IHRAM
SEBELUM NIAT
IHRAM
MENGERAT KUKU
MERAPIKAN JANGGUT,
MISAI DAN RAMBUT
MENANGGALKAN BULUBULU KETIAK DAN ARI-ARI
MANDI SUNAT IHRAM
MENGAMBIL WUDUK
MEMAKAI WANGIWANGIAN PADA BADAN
MEMAKAI MINYAK
RAMBUT
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
BERWARNA PUTIH
SOLAT SUNAT IHRAM
SUNAT-SUNAT
IHRAM
SEMASA
NIAT IHRAM
MENGADAP
KIBLAT
BERADA DALAM
WUDUK
MELAFAZKAN
NIAT
SESUDAH
NIAT IHRAM
BERTALBIAH
BERDOA DAN
BERZIKIR
31

32.

2
WUQUF DI ARAFAH
PENGERTIAN WUKUF
BERADA DI BUMI ARAFAH WALAU SATU
SAAT SEKALIPUN DALAM SEBARANG
KEADAAN DALAM WAKTU WUKUF
WAKTU WUKUF
BERMULA DARI GELINCIR MATAHARI
HARI 9 ZULHIJJAH HINGGA SEBELUM
TERBIT FAJAR HARI 10 ZULHIJJAH
WAKTU AFDAL WUQUF
BERWUQUF SEBAHAGIAN DARI SIANG
HARI 9 ZULHIJJAH DAN SEBAHAGIAN
DARI MALAM 10 ZULHIJJAH
SYARAT SAH WUQUF
TELAH BERIHRAM DENGAN NIAT HAJI
AHLI IBADAH (SEORANG YANG TIDAK
GILA / HILANG AKAL / MURTAD
SEPANJANG MASA WUQUF
BERADA DI BUMI ARAFAH WALAU
SEKETIKA DI DALAM WAKTU WUKUF
32

33.

SUNAT-SUNAT WUQUF
AMALAN SUNAT KETIKA WUKUF
SOLAT BERJEMAAH
MENDENGAR KHUTBAH ARAFAH
BERTALBIAH
ISTIGHFAR DAN TAUBAT
BERZIKIR DAN BERDOA
MEMBACA AL-QURAN
SELAWAT
PERKARA YANG DILAKUKAN KETIKA WUQUF:
1. MUHASABAH DIRI – CATAT APA YANG KITA BUAT SEPANJANG
HAYAT
2. TAUBAT – SEHINGGA MASUK WAKTU ZOHOR
3. SOLAT ZOHOR DAN ASAR – JAMAK TAMAM
4. BERDOA – DARI WAKTU ASAR HINGGA MAGHRIB DI LUAR
KHEMAH
33

34.

3
TAWAF
PENGERTIAN TAWAF
MENGELILINGI KAABAH 7 PUSINGAN
DENGAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA
SYARAT-SYARAT SAH
TAWAF
Rukun
Yamani
Hijir
Ismail
Hajar Aswad
Kawasan yang
Diharuskan untuk
Memulakan dan
Menamatkan Tawaf
Ke Bukit
Safa
MENUTUP AURAT
SUCI DARIPADA HADAS
KECIL DAN BESAR
SUCI BADAN, PAKAIAN
DAN TEMPAT TAWAF DARI
NAJIS
BERMULA DAN BERAKHIR
DI SUDUT HAJAR ASWAD
MENJADIKAN KAABAH DI
SEBELAH
KIRI
DAN
BERJALAN KE HADAPAN
DILAKUKAN DI DALAM
MASJID HARAM DAN DI
LUAR HIJIR ISMAIL
TUJUAN TIDAK BERUBAH
SELAIN TAWAF
CUKUP
7
PUSINGAN
DENGAN YAKIN
34

35.

JENIS-JENIS TAWAF
TAWAF IFADAH –
RUKUN HAJI / UMRAH
* TAWAF QUDUM
* TAWAF TAHIYAT
AL-BAIT
* TAWAF SUNAT
* TAWAF NAZAR
BATAL TAWAF
TERBUKA AURAT
MENYENTUH KELAMBU
KAABAH
TERPESONG NIAT
MENYENTUH BAITULLAH
MENYENTUH
SYAZARWAN
* TAWAF WADA’
* WAJIB BERNIAT UNTUK MENGERJAKAN
TAWAF SELAIN DARI TAWAF IFADAH
35

36.

SUNAT-SUNAT TAWAF
AMALAN SUNAT KETIKA TAWAF
BERNIAT (TAWAF RUKUN)
ISTILAM HAJAR ASWAD DAN
MENGUCUPNYA
MEMULAKAN LANGKAH
DENGAN KAKI KANAN
BERJALAN KAKI
BERIDTIBA’ BAGI TAWAF
YANG DIIRINGI SA’IE (LELAKI)
MELAKUKAN RAMAL BAGI
TAWAF YANG DIIRINGI
DENGAN SA’IE (LELAKI)
MEMBACA ZIKIR DAN DOA
KETIKA TAWAF
ISTILAM RUKUN YAMANI
DAN TIDAK
MENGUCUPNYA
BERDOA DI ANTARA
RUKUN YAMANI HINGGA
KE RUKUN HAJAR ASWAD
BERTURUT-TURUT TUJUH
KALI PUSINGAN
MENGELILINGI KAABAH
TAWAF DENGAN
KHUSYUK DAN TAWADUK
SOLAT SUNAT TAWAF
BERDOA DI MULTAZAM
36

37.

4
SA’IE
PENGERTIAN SA’IE
BERULANG ALIK DI ANTARA BUKIT SAFA DAN MARWAH 7 KALI
DENGAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA
37

38.

MASUK WAKTU (SELEPAS TAWAF)
BERMULA
DI
BUKIT
SAFA,
BERAKHIR DI BUKIT MARWAH
HENDAKLAH SA’IE DI BATNULWADI
(KAWASAN SA’IE)
TIDAK BERNIAT LAIN YANG
MEMESONGKAN TUJUAN SA’IE
HENDAKLAH
SAMPAI
KE
PENGHUJUNG TEMPAT SA’IE DI
SAFA DAN DI MARWAH
CUKUP 7 KALI DENGAN YAKIN,
DIKIRA SEKALI DARIPADA SAFA KE
MARWAH DAN SEKALI DARIPADA
MARWAH KE SAFA
420m
SYARAT-SYARAT SAH SA’IE
38

39.

SUNAT-SUNAT SA’IE
AMALAN SUNAT KETIKA SA’IE
KELUAR KE TEMPAT SA’IE
MELALUI BAB AS-SAFA
DILAKUKAN SEJURUS SELEPAS
TAWAF
BERNIAT MENGERJAKAN SA’IE
DALAM KEADAAN BERWUDUK
MENGADAP KIBLAT DAN
MELAMBAI KAABAH KEDUA
TANGAN SERTA BERTAKBIR –
SETIAP KALI DI SAFA DAN
MARWAH
BERJALAN KAKI
BERLARI-LARI ANAK (RAMAL)
APABILA DI TEMPAT BERTANDA
LAMPU HIJAU (LELAKI)
BERDOA SEMASA MELALUI
KAWASAN BERTANDA
LAMPU HIJAU
BERIDTIBA’ SEBELUM
TAHALLUL AWAL
MENAIKI BUKIT SAFA /
MARWAH HINGGA SAMPAI
BATU-BATU BUKIT (LELAKI)
BERTURUT-TURUT
BERDOA DAN BERZIKIR
SEPANJANG MENGERJAKAN
SA’IE
39

40.

5
BERCUKUR ATAU BERGUNTING
PENGERTIAN BERCUKUR
ATAU BERGUNTING
MENANGGALKAN SEKURANGKURANGNYA 3 HELAI RAMBUT
DI KEPALA DENGAN MENURUT
SYARAT-SYARAT SAHNYA
SYARAT-SYARAT SAH
MASUK WAKTU
RAMBUT DI KEPALA
TIDAK KURANG DARI 3 HELAI
WAKTU BERCUKUR ATAU
BERGUNTING
SELEPAS SEPARUH MALAM, MALAM
10 ZULHIJJAH BAGI ORANG YANG
MENGERJAKAN HAJI
40

41.

SUNAT-SUNAT BERCUKUR/BERGUNTING
AMALAN SUNAT BERCUKUR/BERGUNTING
AFDAL BERCUKUR SELURUH KEPALA (LELAKI)
GUNTING RAMBUT SEPANJANG SERUAS JARI (WANITA)
MELALUKAN MATA PISAU CUKUR DI ATAS KEPALA BAGI
MEREKA YANG TIDAK BERAMBUT
MULAKAN BERGUNTING/BERCUKUR DI BAHAGIAN KANAN
KEPALA
MENGADAP KIBLAT
BERDOA/BERZIKIR KETIKA MULA MENGGUNTING RAMBUT
BERDOA SETELAH SELESAI MENGGUNTING RAMBUT
41

42.

TAHALLUL
TAHALLUL
MELEPASKAN DIRI DARIPADA LARANGAN DALAM IHRAM
TAHALLUL AWAL
TAHALLUL THANI
SELESAI MENGERJAKAN DUA DARI
TIGA PERKARA:
MELONTAR JAMRAH KUBRA
TAWAF RUKUN DAN SA’IE
BERCUKUR/BERGUNTING
SELESAI
MENGERJAKAN
SEMUA
PERKARA:
MELONTAR JAMRAH KUBRA
TAWAF RUKUN DAN SA’IE
BERCUKUR/BERGUNTING
TERLEPAS DARI LARANGAN DALAM
IHRAM KECUALI 3 PERKARA:
BERKAHWIN / MENGAHWINKAN /
MENERIMA WAKIL KAHWIN
MUKADIMAH PERSETUBUHAN
PERSETUBUHAN
TERLEPAS DARI SEMUA LARANGAN
DALAM IHRAM
UMRAH TIDAK BOLEH DIKERJAKAN
KECUALI SEMUA RUKUN DAN
WAJIB HAJI TELAH SELESAI
42

43.

6
TERTIB PADA KEBANYAKAN RUKUN
RUKUN HAJI DIKERJAKAN DENGAN TERTIB PADA
KEBANYAKAN RUKUN
DIDAHULUKAN NIAT IHRAM DARI RUKUNRUKUN YANG LAIN
DIDAHULUKAN WUKUF DARI TAWAF IFADAH
DIDAHULUKAN TAWAF DARI SA’IE
SA’IE HAJI BOLEH MENDAHULUI WUKUF JIKA
TELAH MELAKUKAN TAWAF QUDUM (IFRAD)
BERCUKUR ATAU BERGUNTING BOLEH
MENDAHULUI TAWAF RUKUN JIKA TELAH
MASUK WAKTUNYA (SELEPAS WUQUF)
43

44. WAJIB HAJI

45.

1
MIQAT HAJI
KETENTUAN TEMPAT ATAU MASA UNTUK BERNIAT IHRAM
MIQAT BAGI JEMAAH
MALAYSIA YANG
TERUS KE MADINAH
MADINAH
MIQAT ZAMANI (MASA)
3 BIR ALI
(ZUL HULAIFAH)
2 JUHFAH
183km
MIQAT MAKANI (TEMPAT)
1 SYAWAL HINGGA SEBELUM
TERBIT FAJAR 10 ZULHIJJAH
450km
4 ZATU
IRQIN
94km
JEDDAH
75km
6 MEKAH
MIQAT BAGI JEMAAH
MALAYSIA YANG
TINGGAL DI MEKAH
92km
1 YALAMLAM
5 QARNUL
MANAZIL
MIQAT BAGI JEMAAH
MALAYSIA YANG
TERUS KE MEKAH
45

46.

2
LARANGAN DALAM IHRAM
PAKAIAN
1. MEMAKAI PAKAIAN BERSARUNG / BERJAHIT /
BERCANTUM – L
2. MENUTUP KEPALA ATAU SEBAHAGIAN DARINYA – L
3. MENUTUP MUKA – W
4. MEMAKAI SARUNG TANGAN – L/W
BERWANGI-WANGIAN
5. MEMAKAI BAU-BAUAN ATAU MENGHIDUNYA – L/W
6. MEMAKAI MINYAK DI KEPALA / JANGGUT / BULU
MUKA – L/W
KECANTIKAN
7. MENANGGALKAN RAMBUT ATAU BULU – L/W
8. MENGERAT ATAU MEMOTONG KUKU DAN RAMBUT –
L/W
ALAM SEKITAR
9. MEMOTONG / MENEBANG / MENGERAT /
MENCABUT POKOK DI TANAH HARAM – L/W
10. MEMBURU BINATANG YANG HALAL DIMAKAN – L/W
HUBUNGAN KELAMIN
11. BERKAHWIN / MENGAHWINKAN / MENERIMA
WAKIL KAHWIN – L/W
12. PENDAHULUAN PERSETUBUHAN – L/W
13. BERSETUBUH – L/W
46

47.

3
MABIT DI MUZDALIFAH
PENGERTIAN MABIT
BERADA DI BUMI MUZDALIFAH WALAU
SEKETIKA PADA WAKTUNYA
WAKTU MABIT
BERMULA DARI SEPARUH MALAM 10
ZULHIJJAH HINGGA SEBELUM TERBIT
FAJAR HARI 10 ZULHIJJAH
PENGECUALIAN MABIT
SAKIT DAN SUKAR BERMALAM
MENJAGA / MENEMANI ORANG SAKIT
TAKUT TERANCAM KESELAMATAN DIRI
ATAU HARTA
BERADA DALAM KEADAAN TERPAKSA
SEPERTI DITINGGAL KENDERAAN ATAU
TERHALANG SETELAH BERUSAHA
MENCARI ORANG YANG HILANG
BERDOSA DAN KENA DAM
MENINGGALKAN MABIT TANPA UZUR
SYAR’IE
47

48.

SUNAT-SUNAT DI MUZDALIFAH
AMALAN SUNAT KETIKA
MABIT DI MUZDALIFAH
AFDAL BERADA DI MUZDALIFAH SAMPAI
WAKTU SUBUH
BERTALBIAH
BERDOA
BERZIKIR
SOLAT SUNAT
MENGUTIP 7 BIJI ANAK-ANAK BATU
48

49.

4
MELONTAR JAMRAH KUBRA
MELONTAR JAMRAH KUBRA
WAKTU MELONTAR
WAKTU AFDAL
SELEPAS TENGAH MALAM 10
ZULHIJJAH
HINGGA
SEBELUM
TERBENAM MATAHARI 13 ZULHIJJAH
PADA WAKTU DHUHA 10 ZULHIJJAH
SYARAT-SYARAT SAH MELONTAR
JAMRAH KUBRA
MASUK WAKTU MELONTAR
MELONTAR DENGAN BATU ATAU JENIS-JENISNYA
MELONTAR DENGAN TANGAN
MELONTAR DENGAN GAYA MELONTAR
MELONTAR SATU PERSATU
YAKIN BATU MELONTAR MASUK JAMRAH
YAKIN CUKUP 7 BIJI BATU
TUJUAN TIDAK TERPESONG SELAIN MELONTAR
49

50.

SUNAT-SUNAT MELONTAR
AMALAN SUNAT MELONTAR
SEGERA MELONTAR SEBAIK TIBA DI MINA
BERZIKIR SETIAP KALI MELONTAR
MELONTAR DENGAN TANGAN KANAN
ANAK BATU YANG DILONTAR SEBESAR
KACANG KUDA ATAU SERUAS ANAK JARI
MELONTAR
DENGAN
MENGADAP
TAKUNGAN JAMRAH DENGAN KIBLAT DI KIRI
DAN ARAFAH DI KANAN
MELONTAR TUJUH BIJI BERTURUT-TURUT
BERDOA SELEPAS MELONTAR
50

51.

5
MABIT DI MINA
PENGERTIAN MABIT
WAKTU MABIT
PENGECUALIAN MABIT
TIDAK BERDOSA DAN
TIDAK DIKENA DAM
BERADA DI BUMI MINA PADA MALAM
HARI TASYRIK – 11, 12, 13 ZULHIJJAH
WAKTU AFDAL – SEPANJANG MALAM
WAKTU MINIMA
LEBIH DARIPADA SEPARUH MALAM
BERADA SEKETIKA SEBELUM TERBIT
FAJAR SEHINGGA TERBIT FAJAR
SAKIT DAN SUKAR BERMALAM
MENJAGA / MENEMANI ORANG SAKIT
TAKUT TERANCAM KESELAMATAN DIRI
ATAU HARTA
BERADA DALAM KEADAAN TERPAKSA
SEPERTI DITINGGAL KENDERAAN
MENCARI ORANG YANG HILANG
JIKA TIDAK DIPERUNTUKKAN TEMPAT
UNTUK BERMABIT DI MINA
51

52.

6
MELONTAR KETIGA-TIGA JAMRAH
PADA HARI-HARI TASYRIK
MELONTAR 3 JAMRAH
SYARAT-SYARAT SAH MELONTAR
3 JAMRAH
MASUK WAKTU MELONTAR
MELONTAR DENGAN BATU ATAU JENIS-JENISNYA
MELONTAR DENGAN TANGAN
MELONTAR DENGAN GAYA MELONTAR
MELONTAR SATU PERSATU
YAKIN BATU MELONTAR MASUK JAMRAH
YAKIN CUKUP 7 BIJI BATU PADA SETIAP JAMRAH
TUJUAN TIDAK TERPESONG SELAIN MELONTAR
MENGIKUT TERTIB MELONTAR – SUGHRA-WUSTA-KUBRA
Boleh dijamak sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah
Melontar untuk hari yang terdahulu diikuti hari terkemudian
Boleh wakil untuk melontar hanya setelah disahkan sakit di Mina
SUGHRA
WUSTA
KUBRA
52

53.

MELONTAR JAMRAH PADA HARI
TASYRIK – 11, 12 ZULHIJJAH
MELONTAR 3 JAMRAH
WAKTU MELONTAR
WAKTU AFDAL
SELEPAS FAJAR 11
ZULHIJJAH HINGGA
SEBELUM TERBENAM
MATAHARI
13 ZULHIJJAH
SELEPAS GELINCIR
MATAHARI
11 ZULHIJJAH
KUBRA
SELEPAS FAJAR 12
ZULHIJJAH HINGGA
SEBELUM TERBENAM
MATAHARI
13 ZULHIJJAH
WUSTA
SUGHRA
SELEPAS GELINCIR
MATAHARI
12 ZULHIJJAH
53

54.

NAFAR AWAL
PENGERTIAN
NAFAR AWAL
SYARAT NAFAR AWAL
MENINGGALKAN MINA PADA 12
ZULHIJJAH
TANPA
MABIT
DAN
MELONTAR JAMRAH BAGI 13 ZULHIJJAH
TELAH SEMPURNA MABIT DI MINA
PADA MALAM 11 DAN 12 ZULHIJJAH
TELAH SEMPURNA LONTARAN 3
JAMRAH PADA 11 DAN 12 ZULHIJJAH
BERQASAD UNTUK MELAKUKAN
NAFAR AWAL
MENINGGALKAN MINA SEBELUM
TERBENAM MATAHARI 12 ZULHIJJAH
TIDAK BERAZAM UNTUK KEMBALI
LAGI KE MINA
TIDAK BERDOSA DAN TIDAK DIKENA DAM
– NAFAR AWAL
54

55.

MELONTAR JAMRAH PADA HARI
TASYRIK – 13 ZULHIJJAH
MELONTAR 3 JAMRAH
WAKTU MELONTAR
WAKTU AFDAL
SELEPAS FAJAR 13
ZULHIJJAH HINGGA
SEBELUM TERBENAM
MATAHARI
PADA
HARI YANG SAMA
SELEPAS GELINCIR
MATAHARI
13 ZULHIJJAH
KUBRA
WUSTA
NAFAR THANI
SUGHRA
55

56.

BILANGAN LONTARAN ANAK BATU
SUGHRA
10 ZULHIJJAH
11 ZULHIJJAH
12 ZULHIJJAH
7 BIJI
7 BIJI
WUSTA
7 BIJI
7 BIJI
KUBRA
JUMLAH
7 BIJI
7 BIJI
7 BIJI
NAFAR AWAL
JUMLAH
13 ZULHIJJAH
14 BIJI
14 BIJI
21 BIJI
7 BIJI
7 BIJI
7 BIJI
49 BIJI
NAFAR THANI
JUMLAH PENUH
21 BIJI
21 BIJI
28 BIJI
70 BIJI
Batu yang dikutip di sekitar takungan jamrah tidak sah dibuat melontar – ambil batu yang
jaraknya tidak kurang dari sekitar 1-2m dari takungan jamrah
56

57. CARA MENGERJAKAN HAJI

58.

PILIHAN CARA MENGERJAKAN
IBADAH HAJI
HAJI IFRAD
MENGERJAKAN HAJI DAHULU DALAM BULAN-BULAN HAJI, KEMUDIAN
MENGERJAKAN UMRAH
HAJI TAMATTU’
MENGERJAKAN UMRAH DAHULU DALAM BULAN-BULAN HAJI, KEMUDIAN
MENGERJAKAN HAJI DI TAHUN YANG SAMA
HAJI QIRAN
CARA 1: BERNIAT IHRAM HAJI DAN UMRAH SERENTAK PADA BULAN HAJI,
KEMUDIAN MELAKSANAKAN SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI – UMRAH
DIKIRA SELESAI SEBAIK SELESAI PEKERJAAN HAJI
CARA 2: BERNIAT MENGERJAKAN UMRAH, TETAPI SEBELUM TAWAF IA
BERNIAT MELAKSANAKAN SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI
58

59.

CARA MENGERJAKAN HAJI IFRAD
A
MENGERJAKAN HAJI DAHULU
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM HAJI
WAJIB
NIAT HAJI DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SEHINGGA LEPAS
TAHALLUL
SUNAT
TALBIAH
SEHINGGA MULA
MELONTAR
SUNAT
TAWAF QUDUM
DI BAITULLAH
RUKUN
SA’IE HAJI **
DI MAS’AA
DI MANA SAHAJA
SEBELUM BERNIAT
1 SYAWAL HINGGA
9 ZULHIJJAH
DI MIQAT (TEMPAT)
1 SYAWAL HINGGA
9 ZULHIJJAH
59

60.

CARA MENGERJAKAN HAJI IFRAD
A
MENGERJAKAN HAJI DAHULU (samb.)
RUKUN
WUKUF DI ARAFAH
9 ZULHIJJAH
WAJIB
MABIT DI MUZDALIFAH
SUNAT
MENGUTIP ANAK BATU
DI MUZDALIFAH
MALAM
10 ZULHIJJAH
WAJIB
MELONTAR JAMRAH KUBRA
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
(TAHALLUL AWAL)
WAJIB
MABIT DI MINA
WAJIB
MELONTAR 3 JAMRAH
(NAFAR AWAL SEHINGGA 12 ZULHIJJAH)
DI MINA
10 ZULHIJJAH
DI MINA
11, 12, 13
ZULHIJJAH
60

61.

CARA MENGERJAKAN HAJI IFRAD
A
MENGERJAKAN HAJI DAHULU (samb.)
RUKUN
TAWAF HAJI
DI BAITULLAH
RUKUN
SA’IE HAJI ** – JIKA BELUM
(TAHALLUL THANI)
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA KEBANYAKKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
**SA’IE HAJI –
SA’IE DIBERI PILIHAN SAMADA UNTUK KERJAKAN SEBELUM
ATAU SELEPAS WUKUF
SEBELUM WUKUF – SA’IE MESTI DIKERJAKAN SELEPAS TAWAF
QUDUM
SELEPAS WUKUF – SA’IE MESTI DIKERJAKAN SELEPAS TAWAF
RUKUN (TAWAF IFADAH)
UMRAH TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN SEHINGGA SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI
TELAH SEMPURNA DILAKSANAKAN
61

62.

CARA MENGERJAKAN HAJI IFRAD
B
KEMUDIAN MENGERJAKAN UMRAH
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM UMRAH
WAJIB
NIAT UMRAH DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SUNAT
TALBIAH
RUKUN
TAWAF UMRAH
SEHINGGA MULA
TAWAF
RUKUN
SA’IE UMRAH
DI BAITULLAH
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA MELAKSANAKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
DI MANA SAHAJA
SEBELUM BERNIAT
DI MIQAT
SEHINGGA
BERGUNTING
62

63.

CARA MENGERJAKAN HAJI TAMATTU’
A
MENGERJAKAN UMRAH DAHULU
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM UMRAH
WAJIB
NIAT UMRAH DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SUNAT
TALBIAH
RUKUN
TAWAF UMRAH
SEHINGGA MULA
TAWAF
RUKUN
SA’IE UMRAH
DI BAITULLAH
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA MELAKSANAKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
DI MANA SAHAJA
SEBELUM BERNIAT
DI MIQAT
SEHINGGA
BERGUNTING
63

64.

CARA MENGERJAKAN HAJI TAMATTU’
B
KEMUDIAN MENGERJAKAN HAJI
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM HAJI
WAJIB
NIAT HAJI DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SUNAT
TALBIAH
SEHINGGA MULA
MELONTAR
RUKUN
WUKUF DI ARAFAH
9 ZULHIJJAH
WAJIB
MABIT DI MUZDALIFAH
SUNAT
MENGUTIP ANAK BATU
DI MUZDALIFAH
MALAM
10 ZULHIJJAH
DI MEKAH
(TANAH HARAM)
8, 9 ZULHIJJAH
SEHINGGA LEPAS
TAHALLUL
64

65.

CARA MENGERJAKAN HAJI TAMATTU’
B
WAJIB
KEMUDIAN MENGERJAKAN HAJI (samb.)
MELONTAR JAMRAH KUBRA
DI MINA
10 ZULHIJJAH
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
(TAHALLUL AWAL)
WAJIB
MABIT DI MINA
WAJIB
MELONTAR 3 JAMRAH
(NAFAR AWAL SEHINGGA 12 ZULHIJJAH)
DI MINA
11, 12, 13
ZULHIJJAH
RUKUN
TAWAF HAJI
DI BAITULLAH
RUKUN
SA’IE HAJI
(TAHALLUL THANI)
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA KEBANYAKKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
65

66.

CARA MENGERJAKAN HAJI QIRAN
MENGERJAKAN HAJI BERSAMA UMRAH
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM HAJI DAN UMRAH
WAJIB
NIAT HAJI DAN UMRAH DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SEHINGGA LEPAS
TAHALLUL
SUNAT
TALBIAH
SEHINGGA MULA
MELONTAR
SUNAT
TAWAF QUDUM
DI BAITULLAH
RUKUN
SA’IE HAJI **
DI MAS’AA
DI MANA SAHAJA
SEBELUM BERNIAT
1 SYAWAL HINGGA
9 ZULHIJJAH
DI MIQAT (TEMPAT)
1 SYAWAL HINGGA
9 ZULHIJJAH
66

67.

CARA MENGERJAKAN HAJI QIRAN
MENGERJAKAN HAJI BERSAMA UMRAH (samb.)
RUKUN
WUKUF DI ARAFAH
9 ZULHIJJAH
WAJIB
MABIT DI MUZDALIFAH
SUNAT
MENGUTIP ANAK BATU
DI MUZDALIFAH
MALAM
10 ZULHIJJAH
WAJIB
MELONTAR JAMRAH KUBRA
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
(TAHALLUL AWAL)
WAJIB
MABIT DI MINA
WAJIB
MELONTAR 3 JAMRAH
(NAFAR AWAL SEHINGGA 12 ZULHIJJAH)
DI MINA
10 ZULHIJJAH
DI MINA
11, 12, 13
ZULHIJJAH
67

68.

CARA MENGERJAKAN HAJI QIRAN
MENGERJAKAN HAJI BERSAMA UMRAH (samb.)
RUKUN
TAWAF HAJI
DI BAITULLAH
RUKUN
SA’IE HAJI ** – JIKA BELUM
(TAHALLUL THANI)
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA KEBANYAKKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
**SA’IE HAJI –
SA’IE DIBERI PILIHAN SAMADA UNTUK KERJAKAN SEBELUM
ATAU SELEPAS WUKUF
SEBELUM WUKUF – SA’IE MESTI DIKERJAKAN SELEPAS TAWAF
QUDUM
SELEPAS WUKUF – SA’IE MESTI DIKERJAKAN SELEPAS TAWAF
RUKUN (TAWAF IFADAH)
UMRAH DIKIRA SELESAI APABILA SEMUA PEKERJAAN HAJI TELAH DISEMPURNAKAN
68

69. MENGERJAKAN UMRAH

70.

ALIRAN PEKERJAAN IBADAH UMRAH
RUKUN UMRAH
WAJIB UMRAH
NIAT IHRAM UMRAH
1
2
DI MIQAT
TAWAF
4
3
TINGGALKAN LARANGAN
DALAM IHRAM
SA’IE
5
BERGUNTING /
BERCUKUR
6
TERTIB
7
70

71. RUKUN UMRAH

72.

1
NIAT MENGERJAKAN UMRAH
LAFAZNYA
Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku
berihram dengannya kerana Allah Taala
NIAT DALAM
HATI
72

73.

2
TAWAF
PENGERTIAN TAWAF
MENGELILINGI KAABAH 7 PUSINGAN
DENGAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA
SYARAT-SYARAT SAH
TAWAF
Rukun
Yamani
Hijir
Ismail
Hajar Aswad
Kawasan yang
Diharuskan untuk
Memulakan dan
Menamatkan Tawaf
Ke Bukit
Safa
MENUTUP AURAT
SUCI DARIPADA HADAS
KECIL DAN BESAR
SUCI BADAN, PAKAIAN
DAN TEMPAT TAWAF DARI
NAJIS
BERMULA DAN BERAKHIR
DI SUDUT HAJAR ASWAD
MENJADIKAN KAABAH DI
SEBELAH
KIRI
DAN
BERJALAN KE HADAPAN
DILAKUKAN DI DALAM
MASJID HARAM DAN DI
LUAR HIJIR ISMAIL
TUJUAN TIDAK BERUBAH
SELAIN TAWAF
CUKUP
7
PUSINGAN
DENGAN YAKIN
73

74.

3
SA’IE
PENGERTIAN SA’IE
BERULANG ALIK DI ANTARA BUKIT SAFA DAN
MARWAH 7 KALI DENGAN MEMATUHI SYARATSYARAT SAHNYA
MASUK WAKTU (SELEPAS TAWAF)
BERMULA DI BUKIT SAFA, BERAKHIR DI
BUKIT MARWAH
HENDAKLAH SA’IE DI BATNULWADI
(KAWASAN SA’IE)
TIDAK
BERNIAT
LAIN
YANG
MEMESONGKAN TUJUAN SA’IE
HENDAKLAH SAMPAI KE PENGHUJUNG
TEMPAT SA’IE DI SAFA DAN DI
MARWAH
CUKUP 7 KALI DENGAN YAKIN, DIKIRA
SEKALI DARIPADA SAFA KE MARWAH
DAN SEKALI DARIPADA MARWAH KE
SAFA
420m
SYARAT-SYARAT SAH SA’IE
74

75.

4
BERCUKUR ATAU BERGUNTING
PENGERTIAN BERCUKUR
ATAU BERGUNTING
MENANGGALKAN
SEKURANGKURANGNYA 3 HELAI RAMBUT DI
KEPALA DENGAN MENURUT SYARATSYARAT SAHNYA
SYARAT-SYARAT SAH
MASUK WAKTU (SELEPAS SA’IE)
RAMBUT DI KEPALA
TIDAK KURANG DARI 3 HELAI
75

76.

5
TERTIB
TERTIB DIKIRA SAH APABILA RUKUN
UMRAH DILAKUKAN MENGIKUT SUSUNAN
YANG TELAH DITETAPKAN
76

77. WAJIB UMRAH

78.

1
MIQAT UMRAH
KETENTUAN TEMPAT ATAU MASA UNTUK BERNIAT IHRAM
MIQAT MAKANI (TEMPAT)
PENDUDUK DI LUAR
MEKAH
1. YALAMLAM – DARI
YAMAN
2. BIR ALI – DARI MADINAH
3. JUHFAH – DARI SEBELAH
BARAT DUNIA
4. QARNUL MANAZIL – DARI
SEBELAH TIMUR DAN
TENGGARA DUNIA
5. ZATU IRQIN – DARI IRAQ
MIQAT ZAMANI (MASA)
PENDUDUK ATAU JEMAAH
DI DALAM MEKAH
1.
2.
3.
4.
5.
JAKRANAH
TANAEEM
SHUMAISI (HUDAIBIAH)
ARAFAH
TANAH HALAL
SEPANJANG TAHUN KECUALI
BAGI ORANG YANG BELUM
SELESAI MELAKSANAKAN SEMUA
PEKERJAAN HAJI
78

79.

2
LARANGAN DALAM IHRAM
LARANGAN
IHRAM
PERKARA
LELAKI
WANITA
1
MENUTUP KEPALA
X
2
MEMAKAI PAKAIAN BERSARUNG/BERCANTUM
X
3
MENUTUP MUKA
4
MEMAKAI SARUNG TANGAN
X
X
5
MEMAKAI BAU-BAUAN/MENGHIDUNYA
X
X
6
MEMAKAI MINYAK DI KEPALA/JANGGUT
X
X
7
MENANGGALKAN RAMBUT/BULU
X
X
8
MENGERAT/MEMOTONG KUKU
X
X
9
MEMOTONG/MENCABUT TUMBUH-TUMBUHAN
X
X
10
MEMBURU BINATANG BURUAN
X
X
11
BERKAITAN AKAD NIKAH
X
X
12
PENDAHULUAN PERSETUBUHAN
X
X
13
BERSETUBUH
X
X
12
11
JUMLAH LARANGAN
X
79

80. CARA MENGERJAKAN UMRAH

81.

CARA MENGERJAKAN UMRAH
MENGERJAKAN UMRAH
SUNAT
MANDI SUNAT IHRAM
WAJIB
MEMAKAI PAKAIAN IHRAM
SUNAT
SOLAT SUNAT IHRAM
RUKUN
NIAT IHRAM UMRAH
WAJIB
NIAT UMRAH DI MIQAT
WAJIB
MENJAGA LARANGAN DALAM IHRAM
SUNAT
TALBIAH
RUKUN
TAWAF UMRAH
SEHINGGA MULA
TAWAF
RUKUN
SA’IE UMRAH
DI BAITULLAH
RUKUN
BERCUKUR / BERGUNTING
DI MAS’AA
RUKUN
TERTIB PADA MELAKSANAKAN RUKUN
DI MARWAH / BEBAS
DI MANA SAHAJA
SEBELUM BERNIAT
DI MIQAT
SEHINGGA
BERGUNTING
81

82. TAWAF WADA’

83.

TAWAF WADA’
PENGERTIAN TAWAF WADA’
TAWAF SELAMAT TINGGAL KERANA MEMULIAKAN DAN MENGHORMATI BAITULLAH BAGI
ORANG YANG HENDAK MENINGGALKAN MEKAH MELEBIHI DUA MARHALAH (91 KM)
HUKUMNYA
WAJIB
PERLU BERSEGERA MENINGGALKAN KOTA MEKAH SELEPAS
SELESAI MENGERJAKAN TAWAF WADA’ (3-4 JAM)
JIKA DITINGGALKAN TANPA UZUR
DIKECUALIKAN JIKA UZUR
TIADA DAM DAN TIDAK BERDOSA
SAKIT KENCING TIDAK TOS
DALAM HAID / NIFAS / MUSTAHADAH
LUKA YANG DARAHNYA TIDAK
BERHENTI
DIPAKSA MENINGGALKAN TAWAF
TAKUT KEPADA ORANG ZALIM
TAKUT DITINGGALKAN TEMAN
TAKUT KEPADA PEMINTA HUTANG
KERANA TAK MAMPU
TIADA DAM DAN
TIDAK BERDOSA
MASIH BELUM
SEMPURNA
MANA-MANA
RUKUN
KELUAR DARI
KOTA MEKAH
DAN TIBA-TIBA
MUSAFIR
TIADA DAM
TETAPI BERDOSA
MENINGGALKAN
DENGAN SENGAJA
TETAPI BERPATAH
BALIK SEBELUM
DUA MARHALAH
DAN MELAKUKAN
TAWAF
KENA DAM DAN
TIDAK BERDOSA
JAHIL
TERLUPA
KENA DAM
DAN BERDOSA
MENINGGALKAN
TANPA UZUR
SYAR’IE
83

84.

TAWAF WADA’
URUF MENINGGALKAN KOTA MEKAH
3 JAM – JIKA TIDAK BERTEMBUNG DENGAN WAKTU SOLAT FARDU
4 JAM – JIKA BERTEMBUNG DENGAN WAKTU SOLAT FARDU
AKTIVITI TAWAF WADA’
TAWAF 7 KELILING BERSERTA NIAT
SOLAT SUNAT TAWAF
DOA WADA’
MINUM AIR ZAM-ZAM
MENGUCUP HAJAR ASWAD
BERDOA DI MULTAZAM
PERKARA-PERKARA DI ATAS
DIBENARKAN SELAMA MANA YANG
KITA MAHU DAN TIDAK DIKIRA
BERLENGAH-LENGAH
SELAIN DARIPADA DI ATAS TIDAK
DIKIRA AKTIVITI TAWAF WADA’ DAN
DIKENAKAN DAM JIKA DILAKUKAN
SELAIN DARIPADA YANG TERSEBUT TERBATAL
TAWAF WADA’ JIKA DILAKUKAN
PERKARA-PERKARA YANG
DIBOLEHKAN SELEPAS
MELAKUKAN TAWAF WADA’
MAKAN DAN MINUM SEKADAR
KEPERLUAN
QADA’
HAJAT
DALAM TANDAS
PENGINAPAN
MENGAMBIL BEG / BARANG YANG
DILETAK DALAM BILIK PENGINAPAN
MENCARI KELUARGA YANG TERPISAH
MENCARI HARTA YANG HILANG
MELAWAT / MENEMANKAN ORANG
SAKIT KE HOSPITAL
MEMBELI
MAKANAN
SEKADAR
KEPERLUAN PERJALANAN SAHAJA
84

85. DAM

86.

DAM
PENGERTIAN DAM
BINATANG AL-AN’AM SEPERTI UNTA, LEMBU, KAMBING YANG DISEMBELIH ATAU GANTINYA
DARIPADA MAKANAN ATAU PUASA YANG DIKENAKAN KE ATAS MEREKA YANG MENUNAIKAN
HAJI ATAU UMRAH DI ATAS SEBAB-SEBAB TERTENTU
SEBAB-SEBAB KENA DAM
MENGERJAKAN HAJI SECARA TAMATTU’
MENGERJAKAN HAJI SECARA QIRAN
LUPUT WUKUF DI ARAFAH SETELAH BERNIAT
IHRAM HAJI
MELANGGAR NAZAR DALAM IHRAM
IBADAH HAJI DAN UMRAH
MENINGGALKAN TAWAF WADA’ TANPA
UZUR SYAR’IE
MENINGGALKAN 4 WAJIB HAJI
BERLAKU IHSAR
MELAKUKAN PERKARA YANG DILARANG DI
DALAM IHRAM
JENIS-JENIS DAM
1.
2.
3.
4.
DAM TERTIB DAN TAQDIR
DAM TERTIB DAN TA’DIL
DAM TAKHYIR DAN TAQDIR
DAM TAKHYIR DAN TA’DIL
TERTIB – DAM MENGIKUT TURUTAN YANG
DITETAPKAN,
HANYA
BOLEH
DIGANTI
SEKIRANYA TIDAK MAMPU
TAKHYIR – DAM YANG BOLEH DIPILIH
TAQDIR – DAM YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
SYARAK SEBAGAI GANTIAN
TA’DIL – DAM YANG SAMA BANDINGANNYA
DAM MESTI DILAKSANAKAN DI MEKAH KECUALI IHSAR
86

87.

FALSAFAH DAM
HADIAH
(KESYUKURAN)
( HAJI TAMATTU’
/ HAJI QIRAN )
TEBUSAN
1
2
( IHSAR )
DAM
4
3
DENDA
( MELAKUKAN
KESALAHAN )
GANTIAN
( UZUR SYAR’IE )
87

88.

1
DAM TERTIB DAN TAQDIR
DAM TERTIB DAN TAQDIR
SEBAB-SEBAB KENA DAM
1. BERNIAT IHRAM HAJI TAMATTU’ KECUALI:
• PENDUDUK MEKAH
• BERNIAT IHRAM LEBIH DARI 2
MARHALAH DARI TANAH HARAM
2. BERNIAT IHRAM HAJI QIRAN
3. LUPUT WUKUF DI ARAFAH SETELAH
BERNIAT IHRAM HAJI
4. MELANGGAR
NAZAR
SEMASA
MENGERJAKAN HAJI
5. MENINGGALKAN TAWAF WADA’
6. MENINGGALKAN 4 WAJIB HAJI:
• BERNIAT IHRAM SELEPAS MIQAT
MAKANI
• TIDAK MABIT DI MUZDALIFAH
• TIDAK MABIT DI MINA – 3 MALAM
• TIDAK MELONTAR JAMRAH –
TERKURANG 3 BIJI ATAU LEBIH
DAM YANG DITETAPKAN
MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING/KIBAS
JIKA TIDAK MAMPU
BERPUASA 10 HARI – 3 HARI SEMASA DI
DALAM IHRAM HAJI DAN 7 HARI DI
TANAH AIR
JIKA TIDAK MAMPU
MEMBERI SEDEKAH MAKAN 10 CUPAK –
SECUPAK SETIAP HARI UNTUK 10 HARI
JIKA TIDAK MAMPU
TERTANGGUNGLAH KE ATAS ZIMMAHNYA
– MELALUI WARISNYA ATAU BAITULMAL
MENINGGALKAN MABIT DI MINA:
• 1 MALAM – I CUPAK
• 2 MALAM – 2 CUPAK
TERKURANG BILANGAN MELONTAR:
• TERKURANG 1 BIJI – 1 CUPAK
• TERKURANG 2 BIJI – 2 CUPAK
88

89.

2
DAM TERTIB DAN TA’DIL
DAM TERTIB DAN TA’DIL
SEBAB-SEBAB KENA DAM
1. MELAKUKAN PERSETUBUHAN SELEPAS
BERNIAT IHRAM HAJI SEBELUM TAHALLUL
AWAL
2. MELAKUKAN PERSETUBUHAN SELEPAS
BERNIAT
IHRAM
UMRAH
SEBELUM
TAHALLUL
3. BERLAKU IHSAR
UNTUK SEBAB-SEBAB 1 DAN 2:
BERDOSA – L/W
HAJI / UMRAH ADALAH FASID – L/W
WAJIB SELESAIKAN BAKI RUKUN HAJI /
UMRAH SEBELUM QADA’ – L/W
WAJIB QADA’ HAJI / UMRAH – L/W
DAM – L
DAM YANG DITETAPKAN
UNTUK SEBAB-SEBAB 1 DAN 2:
MENYEMBELIH SEEKOR UNTA
JIKA TIDAK MAMPU
MENYEMBELIH SEEKOR LEMBU
JIKA TIDAK MAMPU
MENYEMBELIH 7 EKOR KAMBING
JIKA TIDAK MAMPU
MEMBERI MAKAN FAKIR / MISKIN DI
TANAH HARAM MENGIKUT BILANGAN
CUPAK DENGAN NILAI SEEKOR UNTA
JIKA TIDAK MAMPU
BERPUASA SEBILANGAN HARI MENGIKUT
BILANGAN CUPAK DENGAN NILAI SEEKOR
UNTA
89

90.

DAM TERTIB DAN TA’DIL
PENGERTIAN IHSAR
TERTAHAN / DITAHAN UNTUK MELAKSANAKAN HAJI ATAU UMRAH SETELAH BERNIAT IHRAM
DENGAN SEBAB PEPERANGAN, WABAK, PENYAKIT DAN LAIN-LAIN
CARA MELAKSANAKAN IHSAR
DAM YANG DITETAPKAN
1. KELUAR DARI MEKAH MELEBIHI DUA
MARHALAH / TANAH AIR
2. MELAKSANAKAN DAM TERTIB DAN TA’DIL
YANG DITETAPKAN
3. DENGAN BERPUASA DAN BERCUKUR /
BERGUNTING DENGAN NIAT TAHALLUL
IHSAR,
TERHASILLAH
TAHALLULNYA
WALAUPUN BILANGAN HARI PUASA BELUM
SELESAI
MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING DAN
BERCUKUR / BERGUNTING
JIKA TIDAK MAMPU
MEMBERI MAKAN KEPADA FAKIR /
MISKIN
TEMPAT
DIA
TERTAHAN
MENGIKUT BILANGAN CUPAK DENGAN
NILAI SEEKOR KAMBING
JIKA TIDAK MAMPU
BERPUASA SEBILANGAN HARI MENGIKUT
BILANGAN CUPAK DENGAN NILAI SEEKOR
KAMBING
IHSAR JUGA WAJIB DIBUAT JIKA KEDATANGAN
HAID SELEPAS MEMULAKAN TAWAF UMRAH
DAM BOLEH DILAKSANAKAN DI MEKAH
90

91.

3
DAM TAKHYIR DAN TAQDIR
DAM TERTIB DAN TAQDIR
SEBAB-SEBAB KENA DAM
1. MEMAKAI PAKAIAN YANG DILARANG DI
DALAM IHRAM:
• MEMAKAI PAKAIAN BERCANTUM – L
• MENUTUP KEPALA – L
• MENUTUP MUKA – W
• MEMAKAI SARUNG TANGAN
2. MEMAKAI BAU-BAUAN
3. MEMAKAI MINYAK DI KEPALA / JANGGUT
4. MEMOTONG / MENGERAT KUKU – 3
PUNTUNG ATAU LEBIH
5. MENCABUT / MENANGGALKAN BULU DI
BADAN – 3 HELAI ATAU LEBIH
6. MELAKUKAN PERMULAAN PERSETUBUHAN
7. MELAKUKAN PERSETUBUHAN SELEPAS
TAHALLUL AWAL SEBELUM TAHALLUL THANI
8. MELAKUKAN PERSETUBUHAN BERULANG
KALI SELEPAS PERSETUBUHAN YANG
MEROSAKKAN HAJI / UMRAH
DAM YANG DITETAPKAN
MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING/KIBAS
ATAU
MEMBERI SEDEKAH KEPADA 6 ORANG
FAKIR / MISKIN TANAH HARAM SEBANYAK
2 CUPAK SETIAP SEORANG
ATAU
BERPUASA 3 HARI
MEMOTONG / MENANGGALKAN KUKU / BULU:
• 1 PUNTUNG / HELAI – I CUPAK
• 2 PUNTUNG / HELAI – 2 CUPAK
Dam atas sebab kesihatan adalah SRL60
(12 cupak makanan) dikira satu kali
sahaja sepanjang ihram seperti memakai
penutup muka disebabkan lelah
91

92.

4
DAM TAKHYIR DAN TA’DIL
DAM TERTIB DAN TAQDIR
SEBAB-SEBAB KENA DAM
DAM YANG DITETAPKAN
1. MEMBURU / MEMBINASAKAN BINATANG
BURUAN YANG HALAL DIMAKAN
2. MEMOTONG / MENEBANG / MENGERAT /
MENCABUT
TUMBUHAN
KECUALI
TUMBUHAN YANG MATI
3. DAM DIKENAKAN DI DALAM KEADAAN:
DALAM IHRAM DI TANAH HALAL
DALAM IHRAM DI TANAH HARAM
TIDAK DI DALAM IHRAM DI TANAH
HARAM
BERBURU BINATANG – MENYEMBELIH
BINATANG MENGIKUT BANDINGANNYA –
RUSA BANDINGANNYA LEMBU, KIJANG
BANDINGANNYA KAMBING
MENGERAT TUMBUHAN – MENYEMBELIH
BINATANG MENGIKUT BANDINGANNYA –
BESAR
BANDINGANNYA
UNTA,
SEDERHANA BANDINGANNYA LEMBU,
KECIL BANDINGANNYA KAMBING
ATAU
MEMBERI MAKANAN KEPADA FAKIR /
MISKIN MENGIKUT NILAI BINATANG
BANDINGAN
ATAU
BERPUASA BEBERAPA HARI MENGIKUT
NLAI BINATANG BANDINGAN
92

93.

LARANGAN DALAM IHRAM
LARANGAN
IHRAM
PERKARA
LELAKI
WANITA
1
MENUTUP KEPALA
X
2
MEMAKAI PAKAIAN BERSARUNG/BERCANTUM
X
3
MENUTUP MUKA
4
MEMAKAI SARUNG TANGAN
X
X
5
MEMAKAI BAU-BAUAN/MENGHIDUNYA
X
X
6
MEMAKAI MINYAK DI KEPALA/JANGGUT
X
X
7
BERKAITAN AKAD NIKAH
X
X
8
PENDAHULUAN PERSETUBUHAN
X
X
9
BERSETUBUH
X
X
8
7
JUMLAH LARANGAN
X
MELAKUKAN PERKARA LARANGAN DALAM IHRAM – TARAFFUH
TIDAK SENGAJA (LUPA) – TIDAK BERDOSA DAN TIADA DAM DENGAN SYARAT SEGERA
MENINGGALKAN LARANGAN TERSEBUT
SENGAJA – BERDOSA DAN DIKENAKAN DAM MENGIKUT YANG DITETAPKAN KECUALI:
AKAD NIKAH – BERDOSA SAHAJA DAN AKAD TERSEBUT TIDAK BERHASIL
PENDAHULUAN PERSETUBUHAN TANPA SENTUHAN DAN TIADA SYAHWAT – BERDOSA SAHAJA
93

94.

LARANGAN DALAM IHRAM
LARANGAN
IHRAM
PERKARA
LELAKI
WANITA
1
MENANGGALKAN RAMBUT/BULU
X
X
2
MENGERAT/MEMOTONG KUKU
X
X
3
MEMOTONG/MENCABUT TUMBUH-TUMBUHAN
X
X
4
MEMBURU BINATANG BURUAN
X
X
4
4
JUMLAH LARANGAN
MELAKUKAN PERKARA LARANGAN DALAM IHRAM – ITLAF
TIDAK SENGAJA (LUPA) – TIDAK BERDOSA TETAPI DIKENAKAN DAM
SENGAJA – BERDOSA DAN DIKENAKAN DAM MENGIKUT YANG DITETAPKAN
94

95. ZIARAH DI MADINAH

96.

ZIARAH DI MADINAH
DALAMAN
LUARAN
MASJID NABAWI
MASJID QUBA
RAUDHAH
MASJID JUMAAT
NIAT IKTIKAF
JABAL UHUD
ZIARAH MAQAM
RASULULLAH S.A.W.
DAN DUA SAHABAT
MASJID TUJUH
ZIARAH
PERKUBURAN BAQI’
SOLAT DI DALAM
MASJID NABAWI
MENDAPAT GANDAAN
1,000 KALI
MASJID
AL-GHAMAMAH
MASJID QIBLATAIN
96

97.

KELEBIHAN ZIARAH DI MADINAH
SABDA RASULULLAH S.A.W.
Barangsiapa mengerjakan haji di Baitullah (Mekah) tidak datang menziarahiku,
sesungguhnya dia telah melupakanku
Barangsiapa menziarahi kuburku pasti akan mendapat syafaatku
Berpuasa sebulan di Madinah pahalanya seperti berpuasa 1,000 bulan di
tempat lain
Barangsiapa menziarahi kuburku akan diberi ganjaran 2 kali ganda pahala haji
MASJID NABAWI
Pahala solat di Masjid Nabawi di beri ganjaran seperti solat 1,000 kali
Pahala solat Jumaat di Masjid Nabawi adalah seperti solat 1,000 Jumaat di
masjid lain, kecuali Masjidil Haram
Solat fardu berjemaah 40 kali di Masjid Nabawi akan terlepas dari seksa neraka,
terlepas dari azab dan bebas dari sifat munafiq
MASJID QUBA
Barangsiapa berwuduk di rumah dan kemudian datang untuk bersolat di Masjid
Quba, baginya pahala umrah
ZIARAH WADA’
Sebelum meninggalkan Madinah adalah menjadi sunat muakkad untuk
menziarahi maqam Rasulullah s.a.w.
Masanya sekira-kira waktu paling akhir sebelum bertolak meninggalkan
Madinah
97

98. SENARAI SEMAK KELENGKAPAN HAJI

99.

JEMAAH PEREMPUAN
JUMLAH
/
BIL
JUMLAH
BIL
JEMAAH LELAKI
1
Kain Ihram
2 pasang
1
Telekong Ihram
(solat, tawaf, sa’ie)
5 helai
2
Tali Pinggang
1 utas
2
Mini Telekong
(ziarah, melontar)
3 helai
3
Baju T berpoket
(lengan panjang / pendek)
4 helai
3
Tudung Ziarah
(tutup dagu lembut)
3 helai
4
Seluar Panjang
(dipakai di dalam jubah)
3 helai
4
Baby Telekong
(lapis / tandas / khemah)
3 helai
5
Pakaian kesukaan / Jubah
4 helai
5
Serkop Kepala
3 helai
6
Baju Sejuk
1 helai
6
Label Telekong
4 unit
7
Kain Pelikat Tidak Berjahit
1 helai
7
Pakaian Jubah / Baju Kurung
6 pasang
8
Kain Pelikat Berjahit
2 helai
8
Seluar Panjang
(pakai dalam pakaian)
5 helai
9
Seluar Dalam
> 5 helai
9
Baju T berpoket
(lengan panjang / pendek)
4 helai
10
Tuala Muka
2 helai
10
Baju Sejuk
1 helai
11
Tuala Mandi
1 helai
11
Sarung Lengan
(tutup lurah lengan)
4 pasang
/
99

100.

JEMAAH PEREMPUAN
JUMLAH
/
BIL
JUMLAH
BIL
JEMAAH LELAKI
12
Kain Selimut
1 helai
12
Stokin Kaki
4 pasang
13
Stokin Kaki
3 pasang
13
Kain Batik / Baju Tidur
2 helai
14
Cawat
2 set
14
Baju Harian
6 helai
15
Uncang Kasut
1 unit
15
Pakaian Dalam
> 2 helai
16
Uncang Batu
1 unit
16
Tuala Muka
1 helai
17
Sarung Beg Beroda
1 unit
17
Tuala Mandi
1 helai
18
Tali Rajut Beg Bagasi
1 unit
18
Kain Selimut
1 helai
19
Label Beg Bagasi
1 helai
19
Uncang Kasut
1 unit
20
Kain Basahan Mandi
1 helai
20
Uncang Batu
I unit
21
Sejadah
1 helai
21
Selipar untuk kegunaan dalam
bilik
1 pasang
22
Sejadah Sujud
(ringan, mudah dibawa)
1 helai
22
Kasut / Sandel yang selesa
1 pasang
23
Selipar untuk kegunaan dalam
bilik
1 pasang
23
Kain Basahan Mandi
1 helai
24
Kasut / Sandel yang selesa
1 pasang
24
Sejadah
1 helai
/
100

101.

JUMLAH
BIL
JUMLAH
BIL
JEMAAH PEREMPUAN
25
Krim untuk kulit, bibir, tumit dan
lain-lain
25
Beg Sejadah
(ringan, mudah untuk dibawa)
1 unit
26
Buku Doa
26
Sarung Beg Beroda
1 unit
27
Kompas
27
Tali Rajut Beg Bagasi
1 unit
28
Gunting Kecil
28
Label Beg Bagasi
1 unit
29
Ketip Kuku
29
Krim untuk kulit, bibir, tumit dan
lain-lain
30
Pisau Cukur
30
Buku Doa
31
Berus Gigi
31
Kompas
32
Ubat Gigi
32
Gunting Kecil
33
Sikat Rambut
33
Ketip Kuku
34
Pengorek Telinga
34
Pisau Cukur
35
Berus Gigi
36
Ubat Gigi
37
Sikat Rambut
38
Pengorek Telinga
JEMAAH LELAKI
/
101
/

102. SENARAI SEMAK PERJALANAN HAJI

103.

FASA
JADUAL PERJALANAN:
1. Tanah Air – Madinah – Mekah – Jeddah – Tanah Air
2. Tanah Air – Jeddah – Madinah – Mekah – Jeddah – Tanah Air
3. Tanah Air – Jeddah – Mekah – Madinah – Jeddah – Tanah Air
4. Tanah Air – Jeddah – Mekah – Madinah – Tanah Air
A
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
Urusan bertolak dari rumah ke Kompleks
TH / LT
1. Berihram – di rumah
2. Solat Sunat Safar – di rumah/masjid
yang berdekatan
3. Bergerak ke Kompleks TH / LT dan
ketibaan di sana
B
Urusan di Kompleks TH / LT dan dalam
penerbangan
4. Melalui proses daftar masuk (check-in)
untuk ke luar negara
5. Menaiki KT dan berlepas ke TS
6. Berniat ihram di miqat (Qarnul
Manazil) – dalam penerbangan sejam
lagi akan mendarat di Jeddah
JH – Jemaah Haji TS – Tanah Suci
TH – Tabung Haji
KT – Kapalterbang
LT – Lapangan Terbang
103

104.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
7. Ketibaan di LT :
a) Madinah
b) Jeddah
C
Urusan di LT
8. Melalui proses imigresen
9. Melalui proses pemeriksaan kastam
10. Melalui proses Wakil Bersatu (pihak
berkuasa di Arab Saudi yang
menguruskan JH)
11. Berehat untuk menaiki kenderaan
12. Menaiki kenderaan ke :
a) Madinah
b) Mekah
13. Ketibaan di :
a) Madinah – seterusnya ke 14
b) Mekah – seterusnya ke 24
D
Urusan di Madinah
14. Pengurusan penginapan
15. Memulakan solat di Masjid Nabawi
104

105.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
16. Melakukan Ziarah Dalam
17. Melakukan Ziarah Luar
18. Menghadiri siri-siri ceramah
E
Urusan bertolak ke Mekah
19. Ziarah Wada’
20. Berihram
21. Bertolak ke Mekah
22. Berniat ihram di miqat (Bir Ali)
23. Ketibaan di Mekah
F
Urusan di Mekah
24. Pengurusan penginapan
25. Melakukan Tawaf :
a) Tawaf Umrah
b) Tawaf Qudum
26. Melakukan Sa’ie :
a) Sa’ie Umrah
b) Sa’ie Haji (boleh ditangguh)
27. Bercukur/bergunting
105

106.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
28. Mengerjakan Umrah ulangan
29. Mengerjakan Tawaf Sunat
30. Menghadiri siri-siri ceramah
G
Persiapan untuk menunaikan Haji
31. Berihram
32. Berniat ihram di miqat (Mekah)
33. Berangkat ke Arafah
34. Ketibaan di Arafah
H
Urusan di Arafah
35. Pengurusan penginapan di khemah
36. Mengurus keperluan diri mengikut
keperluan sepanjang masa berada di
Arafah
37. Menunaikan solat mengikut waktu dan
program bimbingan yang dijadualkan
38. Persiapan untuk berwukuf
39. Menunaikan solat Zohor dan Asar
40. Berwukuf
41. Bertolak ke Muzdalifah
42. Ketibaan di Muzdalifah
106

107.

FASA
I
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
Urusan di Muzdalifah
43. Mengambil tempat di dataran
Muzdalifah
44. Menunaikan solat Maghrib dan Isya’
(jika belum menunaikannya)
45. Mengutip anak batu
46. Menguruskan keperluan diri mengikut
keperluan sepanjang masa berada di
Muzdalifah
47. Mabit di Muzdalifah
48. Bertolak ke Mina
49. Ketibaan di Mina
J
Urusan di Mina
50. Pengurusan penginapan di khemah
51. Mengurus keperluan diri mengikut
keperluan sepanjang masa berada di
Mina
52. Menunaikan solat mengikut waktu dan
program bimbingan yang dijadualkan
53. Melontar Jamrah Kubra (10 Zulhijjah)
54. Bercukur/bergunting
107

108.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
55. Mabit di Mina pada :
a) 11 Zulhijjah
b) 12 Zulhijjah (Nafar Awal)
c) 13 Zulhijjah (Nafar Thani)
56. Melontar 3 Jamrah pada :
a) 11 Zulhijjah
b) 12 Zulhijjah (Nafar Awal)
c) 13 Zulhijjah (Nafar Thani)
57. Bertolak ke Mekah
58. Ketibaan di Mekah
K
Urusan di Mekah selepas Wukuf
59. Mengerjakan Tawaf Haji
60. Mengerjakan Sa’ie Haji
61. Mengerjakan Sa’ie Haji bagi JH Ifrad
dan Qiran jika tidak melakukannya
selepas Tawaf Qudum dahulu – 26.b)
62. Mengerjakan Umrah Wajib
63. Mengerjakan Umrah Sunat
64. Mengerjakan Tawaf Sunat
108

109.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
65. Persediaan untuk bertolak
meninggalkan Mekah ke :
a) Jeddah
b) Madinah
66. Tawaf Wada’
67. Bertolak ke :
a) Jeddah
b) Madinah
68. Ketibaan di :
a) Jeddah – seterusnya ke 69
b) Madinah – seterusnya 73
L
Urusan di Jeddah
69. Pengurusan penginapan
70. Menimbang barang
71. Bertolak ke LT KAAIA
72. Ketibaan di LT KAAIA – seterusnya ke
82
M
Urusan di Madinah
73. Pengurusan penginapan
109

110.

FASA
IFRAD
TAMATTU’
QIRAN
TINDAKAN DAN TEMPAT
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
74. Memulakan solat di Masjid Nabawi
75. Melakukan Ziarah Dalam
76. Melakukan Ziarah Luar
77. Menghadiri siri-siri ceramah
78. Persiapan untuk bertolak ke :
a) Jeddah
b) Madinah
79. Ziarah Wada’
80. Bertolak ke :
a) Jeddah
b) Madinah
81. Ketibaan di :
a) Jeddah
b) LT Madinah
N
Urusan di LT Jeddah / Madinah
82. Melalui imigresen
83. Menaiki KT
84. Ketibaan di Tanah Air
110

111.

NOTA
111

112.

NOTA
112

113.

NOTA
113

114.

NOTA
114

115.

DISUSUN OLEH:
HJ AHMAD ISMAIL
©MMXII
English     Русский Правила