349.24K
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

С++ тiлi BCPL және B тiлдердiң негiзiнде құралған және Си тiлiнен дамыған

1.

2.

С++ тiлi BCPL және B тiлдердiң негiзiнде
құралған және Си тiлiнен дамыған. BCPL
тiлi компилятордан жазуға және
операциялық жүйенi бағдарламамен
қамтамасыз етуге арналған. Бұл тiлдi 1967
жылы Мартин Ричард ойлап тапқан. Кен
Томпсон В тiлiнiң көптеген
мүмкiндiктерiн BCPL дубликатында және
В тiлiн UNIX операциялық жүйелерiнiң
алғашқы версияларын құру үшiн 1970
жылы Bell Laboratories-те DEC PDP-7
компьютерiнде қолданылды

3.

С ++ тілінде программа орындау үшін 6
кезеннең өту қажет:
Түзету
Препроцессорлық өндеу
Компиляция
Біріктіру
Жүктеу
Орындау

4.

5.

Көп қолданылатын компоненттер тақтасы
Standard- неғұрлым көп қолданылатын
Additional- стандартқа толықтырылу б.т
Win 3.2- 32 биттік компоненттер
System- жүйелік сияқты компоненттер
Data Access- мәліметтерге қол жетімділік
Data Controls- мәліметтерді өндеу және түзету
Quet- есеп беруге дайындауға арналған
Dialects- диалогтар, жүйелік диалогтар
Addo- мәліметтер қорына Activ , Data , Odgec
арқылы байланыс

6.

С ++ тілінің біріктірілген жобалау ортасы 7
терезеге бөлінеді:
Экранның жоғары бетінде бас терезе
Бас меню жолы
Стандартты құралдар панелдері
Жоба құрылымы
Қасиеттер терезесі
Пішім
Жобаның код терезесі
English     Русский Правила