Тема : «Програмний проект».
Поняття -- змінна
Вікно екранної форми
Вигляд вікна екранної форми
Вікно властивостей об’єктів
Вигляд вікна властивостей об’єктів
Вікно провідника проекту
Вигляд вікна провідника проекту
Вікно редактора коду
Вигляд вікна редактора коду
Елементи керування
Елементи керування
499.85K
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

Засоби візуальної розробки програм. Поняття оператора

1. Тема : «Програмний проект».

Поняття -- змінна
Змінна
Ім’я змінної
Метод

2.

Вигляд вікна екранної форми

3. Поняття -- змінна

Вигляд вікна властивостей об’єктів

4. Вікно екранної форми

Вигляд вікна провідника проекту

5. Вигляд вікна екранної форми

Вигляд вікна редактора коду

6. Вікно властивостей об’єктів

Елементи керування
Для позиціювання курсору
миші
Pointer
Покажчик
Відображення написів у формі
Мітка

7. Вигляд вікна властивостей об’єктів

Елементи керування
Розміщує поле для внесення
текстових та числових значень..
TextBox
Текст
Для створення кнопки керування
Command
Button

8. Вікно провідника проекту

Елементи керування
Виведення графічних
елементів у формі
PictureBox
(Картинка)
Об'єднання в групу різних
елементів управління
Frame (Рамка)

9. Вигляд вікна провідника проекту

Елементи керування
Checkbox
(Прапорець)
Установка/відключення
налаштувань
Вибір користувачем одного з декількох
можливих пунктів
OptionButton
(Перемикач)

10. Вікно редактора коду

Елементи керування
Вибір елементу із списку, що
розкривається
СоmboВох
(Комбінований
список)
Вибір користувачем якого-небудь
елементу з тих, які є в списку
ListBox(Список
елементів)

11. Вигляд вікна редактора коду

Елементи керування
HscrollBar
(Горизонтальна
смуга прокрутки)
Перегортування в
горизонтальному напрямі
наявного в іншому елементі
управління списку
Перегортування у вертикальному
напрямі наявного в іншому
елементі управління списку
VscrollBar
(Вертикальна
смуга прокрутки)

12. Елементи керування

Виконання додатком дій в
реальному часі
Timer (Таймер)
Вибір користувачем якогонебудь диска
DriveListBox
(Список
дисків)

13. Елементи керування

Вибір користувачем
каталога на диску
DirListBox
(Список
каталогів)
English     Русский Правила