Організація освітньої роботи у ДНЗ 2016-2017 н. р.
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу
Річний план роботи дошкільного навчального закладу
І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік.
ІІ. Методична робота з кадрами.
ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
ІV. Організаційно-педагогічна робота.
V. Робота методичного кабінету.
VІ. Адміністративно-господарська діяльність
ДОДАТКИ
Титульний лист річного плану
Організація оздоровлення дітей влітку
Графік вивчення стану організації роботи ДНЗ у літній період 2016 року
Структура діяльності ДНЗ під час оздоровчого періоду
594.03K

Організація освітньої роботи у дошкідьному навчальному закладі

1. Організація освітньої роботи у ДНЗ 2016-2017 н. р.

2. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про освіту
Про дошкільну освіту
Про охорону праці
Про дитяче харчування
Про фізичну культуру і спорт
Про права дитини
Про мови в Українській СРС
Про основні засади державного нагляду

3. Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу

національно-патріотичне виховання
економічне виховання
формування у вихованців навичок
спілкування і ефективної взаємодії з
іншими дітьми, дорослими людьми
музичне виховання

4. Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Структура:
І. Аналіз роботи дошкільного навчального
закладу за минулий рік та завдання на
наступний навчальний рік.
ІІ. Методична робота з кадрами.
ІІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей.
ІV. Організаційно-педагогічна робота.
V. Робота методичного кабінету.
VI. Адміністративно-господарська діяльність.

5. І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік.

Завдання діяльності ДНЗ за минулий рік
Зміцнення матеріально-технічної бази, кадрове
та науково-методичне забезпечення.
Робота з педкадрами.
Робота з батьками.
Результати діагностування.
Впровадження ППД.
Участь колективу у м/о, семінарах тощо.
Оцінка роботи колективу за минулий рік.
Завдання на новий навчальний рік.

6. ІІ. Методична робота з кадрами.

2.1. Підвищення педагогічної майстерності.
2.2. Удосконалення професійної творчості.
2.3. Самоосвіта.
2.4. Педагогічні ради.
2.5. Атестація, курсова перепідготовка.
2.6. Діагностика, моніторингові дослідження.

7. ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Види контролю:

з/п
Напрямки
контролю
та
його зміст
Вид
контролю
Комплексний
Тематичний
Оперативний
Попереджувальний
Порівняльний
Вибірковий
тощо
Форма
підведення
підсумків
Термін
проведення
Відповідальний
Примітки

8. ІV. Організаційно-педагогічна робота.

4.1. Взаємодія ДНЗ із ЗНЗ.
Форми їх взаємодії :
спільне проведення педагогічних рад,
спільні консультації,
проведення батьківських зборів,
колективні перегляди роботи з дітьми,
спільні свята та розваги, екскурсії, обмін досвідом тощо.
Взаємодія закладу з установами та організаціями
(управліннями з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони, з
театрами, бібліотеками, музичними школами, музеями,
медичними установами) передбачає спільні плани.

9.

4.2. Робота з батьками.
вивчення досвіду родинного виховання;
організація гуртків для батьків та разом з батьками,
педагогічні бесіди,
консультації,
школа молодих батьків,
загальні батьківські збори, групові,
лекції, конференції, сімейні клуби,
дні відкритих дверей,
спільні свята, розваги, конкурси, виставки.
Загальні батьківські збори 1-2 рази на рік + конференція
Групові батьківські збори 2-3 рази на рік.

10. V. Робота методичного кабінету.

здійснення вивчення, узагальнення, і поширення
педагогічного досвіду працівників свого та інших
закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного
досвіду;
розроблення методичних рекомендацій, зразків
планування, узагальнення матеріалів з питань вивчення
роботи педагогів;
забезпечення та поповнення кабінету різними
матеріалами (наочно-дидактичними посібниками,
науковою, навчально-методичною, енциклопедичною
літературою, іграшками, атрибутами, аудіовізуальними
засобами тощо);
оформлення стендів, виставок.

11. VІ. Адміністративно-господарська діяльність

6.1. Створення розвивального життєвого простору:
оснащення прогулянкових, фізкультурних майданчиків,
фізкультурних та музичних залів, медичних, лікувальнопрофілактичних кабінетів, кімнат для гуртків; озеленення та
благоустрій території, ремонт приміщень, придбання і ремонт
меблів.
6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного
навчального закладу, виробничі наради (3-4 на рік)
6.3. Інструктажі
Зазначається вид інструктажу, створення комісій та перевірка
їхньої діяльності.

12. ДОДАТКИ

1. Медико-санітарна робота (організаційна робота; санітарногігієнічна робота; санітарно-просвітницька; оздоровча робота;
протиепідемічна; робота медичної сестри з диспансерною
групою дітей)
2. План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період
3. План-графік свят та розваг, театральних дійств
4. План роботи гуртків
5. План спільної роботи ДНЗ та ЗСШ
6. План заходів щодо охорони життя та безпеки жєиттєдіяльості
дітей (організаційна робота, робота з кадрами, робота з дітьми,
робота з батьками)
7. План заходів щодо охорони дитинства (організаційна робота,
робота з кадрами, робота з дітьми, робота з батьками)
8. План практичного психолога
9. План роботи з молодими спеціалістами (при наявності)

13. Титульний лист річного плану

14. Організація оздоровлення дітей влітку

лист МОНмолодьспорт України від 16.03.2012 №1/9198 інструктивно-методичні рекомендації
«Організація роботи в дошкільних навчальних
закладах у літній період»
лист МОНмолодьспорт України від 28.05.2012 №1/9413«Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи
в дошкільних навчальних закладах у літній період»
лист МОНУ від 25.06.2013 №1/9-452 «Про посилення
контролю за організацією харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах»

15. Графік вивчення стану організації роботи ДНЗ у літній період 2016 року

район
червень
липень
серпень
АНД
Індустріальний
ДНЗ № 348, 393
ДНЗ № 86, 116
ДНЗ № 22, 206
ДНЗ № 148, 270
ДНЗ № 181, 297
НВК № 113
ДНЗ № 149, 338
Новокодацький
ДНЗ № 282, 346,
377, 404 НВК №72
ДНЗ № 89, 105, 197, ДНЗ № 96, 189, 233
198 НВК № 59
НВК № 92
Самарський
ДНЗ № 392
НВО № 109
ДНЗ № 4
НВК № 122
ДНЗ № 81
НВК № 70
Соборний
ДНЗ № 3, 164, 310
НВК № 111
ДНЗ № 288, 326,
347, 355
ДНЗ № 132, 134,
302, 337
ДНЗ № 226
ДНЗ № 227
ДНЗ № 108, 158
ДНЗ № 163, 231
ДНЗ № 77
Центральний
ДНЗ № 40, 162
Чечелівський
Шевченківський ДНЗ № 73, 203, 397
НВК № 99
ЗМП
НВК № 28
ДНЗ № 50, 272, 314, ДНЗ № 123, 208,
395
358, 375
ДНЗ № 20, 239
НВК № 104
НВО № 136

16. Структура діяльності ДНЗ під час оздоровчого періоду

Діагностичний блок
Оздоровчо-профілактичний блок
Освітньо-виховний блок
Контрольно-аналітичний блок
English     Русский Правила