БУДОВА КЛІТИНИ
ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ
ВОДА
МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ
БІЛКИ
ВУГЛЕВОДИ
ЛІПІДИ
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ
Органели тваринної клітини
КЛІТИНА ТВАРИН ТА РОСЛИН
ПЛАЗМАЛЕМА (ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА)
ЯДРО
7.06M
Категория: БиологияБиология

Будова клітини

1. БУДОВА КЛІТИНИ

2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
БУДОВИ КЛІТИНИ
КЛІТИНА
Живий вміст клітини
(протопласт)
Оболонка
Плазматична
мембрана
Глікокалікс
Цитоплазма
Колоїдний розчин
(цитозоль)
Ядро
Органели

3. ВОДА

Органели тваринної клітини

4. МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ

КЛІТИНА ТВАРИН ТА РОСЛИН

5. БІЛКИ

ПЛАЗМАЛЕМА
(ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА)
Функції
плазматичної
мембрани
Бар'єрна
Транспортна
Рецепторна
Комунікативна

6. ВУГЛЕВОДИ

ЯДРО
Функції ядра
Зберігання, передача
та реалізація
спадкової інформації

7. ЛІПІДИ

ЦИТОПЛАЗМА
Функції цитоплазми
Комунікативна
Гомеостатична
Транспортна

8. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

МІТОХОНДРІЇ
Функція мітохондрій
Забезпечення енергетичних потреб клітини

9. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ

ВАКУОЛІ
ФУНКЦІЇ ВАУКОЛЕЙ
Внутрішньоклітинне
травлення
Осморегуляція
Екзо- та
ендоцитоз

10. Органели тваринної клітини

ЕПР, АГ та ЛІЗОСОМИ
Функції ЕПР та АГ
Синтетична
Транспортна
Сортинг

11. КЛІТИНА ТВАРИН ТА РОСЛИН

РИБОСОМИ
Функція рибосом
Синтез білку

12. ПЛАЗМАЛЕМА (ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА)

КЛІТИННИЙ ЦЕНТР та
ЦИТОСКЕЛЕТ
Функції клітинного центру
та цитоскелету
Транспортна
Структурна

13. ЯДРО

Рух одноклітинної амеби
English     Русский Правила