ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВІВ ПОЛІССЯ У ТВОРЧОСТІ О. КУПРІНА ТА Ю. СЛОВАЦЬКОГО
Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії
Етимологія назви Полісся закорінена у семантиці лісу та болота (лісиста місцевість, лісок), має балтський аналог (Pala, Pelesa,
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
Олександр Іванович Купрін (1870-1938) – відомий російський письменник
Кузьмівка — (до 1945 року — Казимирка) село в Україні, Сарненському районі Рівненської області 
Юліуш Словацький (1809-1849) - великий польський поет та драматург
Мала батьківщина Ю. Словацького - Кременець
Спільні та відмінні риси в змалюванні волинської природи в поезіях Ю. Словацького та оповіданнях О. Купріна
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
3.56M
Категория: ЛитератураЛитература

Трансформація мотивів полісся у творчості О. Купріна та Ю. Словацького

1. ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВІВ ПОЛІССЯ У ТВОРЧОСТІ О. КУПРІНА ТА Ю. СЛОВАЦЬКОГО

2. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії

Лист 2
Полісся розташоване на території чотирьох
держав: Білорусі, України, Польщі та Росії

3. Етимологія назви Полісся закорінена у семантиці лісу та болота (лісиста місцевість, лісок), має балтський аналог (Pala, Pelesa,

Лист 3
Етимологія назви
Полісся закорінена у
семантиці лісу та
болота (лісиста
місцевість, лісок), має
балтський аналог
(Pala, Pelesa, Pelysa).

4.

Лист 4
Актуальність дослідження
зумовлюється важливою роллю
творчих доробків
О. Купріна та Ю. Словацького
у світовій літературі,
збагаченням ними тем і
сюжетів

5.

Лист 5
Новизна роботи полягає в спробі
здійснити порівняльний аналіз
образу волинської природи в
поезіях Ю. Словацького та
«поліських» оповіданнях
О. Купріна, визначити їх спільні та
відмінні риси, а також вивчити
достовірність використаних ними
місцевих легенд і оповідок

6.

Лист 6
Метою дослідження є опис
особливостей волинської природи
та типових для поліського регіону
міфологічних мотивів на прикладі
поезій Ю. Словацького та
прозових творів О. Купріна

7. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

• вивчити поліський життєпис О. Купріна та
Ю. Словацького;
• описати на основі «поліських» оповідань О. Купріна
особливості природи Волинського Полісся;
• дослідити образ волинського краю крізь призму
романтизму в поезіях Ю. Словацького;
• здійснити порівняльний аналіз змалювання
поліських пейзажів у прозі О. Купріна та поезіях
Ю. Словацького;
• проаналізувати трансформацію та репрезентацію
легенд, вірувань Полісся в оповіданнях О. Купріна
та поезіях Ю. Словацького
Лист 7
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

8. Олександр Іванович Купрін (1870-1938) – відомий російський письменник

Лист 8
Олександр
Іванович
Купрін (18701938) – відомий
російський
письменник

9. Кузьмівка — (до 1945 року — Казимирка) село в Україні, Сарненському районі Рівненської області 

Лист 9
Кузьмівка — (до 1945 року — Казимирка) село в
Україні, Сарненському районі Рівненської області

10. Юліуш Словацький (1809-1849) - великий польський поет та драматург

Лист 10
Юліуш
Словацький (18091849) - великий
польський поет та
драматург

11. Мала батьківщина Ю. Словацького - Кременець

Лист 11
Мала батьківщина Ю. Словацького - Кременець

12.

Лист 12
Описуючи природу Полісся, О. Купрін
зображує у своїх творах:
• клімат в різні пори року;
• явища природи, опади (хуртовину, дощ, грозу,
град);
• ландшафти (ліс, лісові джерела, річки, болота,
луки);
• рослинний світ (мішані ліси з дрібним
чагарником, хвойні ліси, трав’янисті рослини);
• тваринний світ (переважно орнітофауну);
• точні топонімічні (географічні) назви
населених пунктів, місцевості, шляхів
сполучення тощо

13.

Тварини
Вовк, заєць, жаба, качка,
бекас, канюка, сова, дикі
голуби, тетерев, глухар,
журавель, горлиця, горобець,
коник, деркач
Рослини
Сосна, береза, тополя, бузок,
глід, конвалія
Лист 13
Флора та фауна Полісся в оповіданнях
О. Купріна

14. Спільні та відмінні риси в змалюванні волинської природи в поезіях Ю. Словацького та оповіданнях О. Купріна

Відмінні риси
Ю. Словацький
О. Купрін
Згадка про с. Перебрід,
Конкретна географічна
Згадка про м. Кременець,
с. Казимирку (нині
приналежність,
гору Бону, річку Ікву,
с. Кузьмівка), с. Печалівку,
«документальне»
Кременецький замок
Яринівський шлях, Бісів
змалювання волинської
Кут, Маринине болото,
природи
залізничну станцію Вовчу
(нині Моквин) та ін.
Зображення краси Волині, Змалювання природи в дусі Поєднання реалістичного
ліризм описів
романтизму (химерність,
пейзажу з романтичним
незвичайність, таємничість)
Суголосність природи
внутрішнім переживанням
та почуттям героїв
Показ стану природи в
Весна
Зима, весна, літо
різні пори року
Лист 14
Спільні риси

15.

Лист 15
Вовкулака — міфічна істота, людина, що
перекидається на вовка, або перетворена у
вовка, тобто перевертень

16.

Лист 16
Відьма — жінка з надприродними силами, які вона
використовує, на думку загалу, на шкоду людям

17.

Лист 17
Канюк (каня,
канюка) —
невеликий хижий птах
родини яструбових,
схожий на шуліку

18.

Лист 18
Гора Бона (Замкова
гора), Кременецький
замок

19.

Лист 19
Королева Бона Сфорца д’Арагона

20.

Гора Бона
Кременецький замок
«гора (…) Бона
хрещена по йменню»;
«гора, котра
зоветься Бона»;
«гора, іменням Бони
звана»
«понурий», «похмурий»,
«бовваніє в жалобі»;
нагадує «корону з траурним
покривом», «корону, повну
таємниці»;
відбиває страшні події («мов
дій минуле моторошні тіні»)
Лист 20
МІФОООБРАЗИ ПОЕМИ
Ю. СЛОВАЦЬКОГО «ГОДИНА
РОЗДУМІВ»

21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила