«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ» АҚ «Құқық негіздері мен сот медицинасы » кафедрасы Құқықтық қатынастардың түсінігі, түрлері және
Мақсаты:
Жоспары:
Құқықтық қатынастар туралы түсінік
Құқықтық қатынастардың мазмұны
Құқықтық қатынас түрлері
Құқықтық қатынастардың субъектісі мен объектісі
Қорытынды
Пайдалған әдебиет
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!
102.05K
Категория: ПравоПраво

Құқықтық қатынастардың түсінігі, түрлері және

1. «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ» АҚ «Құқық негіздері мен сот медицинасы » кафедрасы Құқықтық қатынастардың түсінігі, түрлері және

Орындаған: Такибаева Ж.А.
ТОП: 111ЖМ
Тексерген: Муканова А.Б.

2. Мақсаты:

*
*Құқықтық қатынастар туралы негізгі
түсінік беру, мазмұны мен олардың
объектілері субъкутілерін, құқықтық
қатынастардың түрлерін, құқықтық
қатынастың қатысушылыр мәнін ашып
көрсету.

3. Жоспары:

*
Құқықтық қатынастар туралы түсінік
Құқықтық қатынастардың мазмұны
Құқықтық қатынастар түрлері
Құқықтық қатынастар объектісі мен субъектісі
Құқықтық қатынастың қатысушылары
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

4. Құқықтық қатынастар туралы түсінік

*
o
o
o
Құқықтық
қатынас
дегеніміз-мемлекеттік
кепілдіктегі екі жақты
құқықтары мен міндеттері
бар қоғамдық қатынас.
Құқықтық
нормалармен
реттелген,қатысушылары
на субъективтік құқықтар
мен заңды міндеттер
жүктелетін
қоғамдық
қатынастардың бір түрі.
Құқықтық қатынастардың
4 нышан-белгілері бар:

5.

Құқықтық қатынастардың нашан- белгілері
Құқықтық қатынастар
тек нормативтік акт
бойынша
реттеліп
отыратын
қарымқатынастарды
бірікьіреді
Субъектілер
өз
еріктерімен, һз мүддемақсаттарын
іске
асыру үшін құқықтық
қатынас жасайды
Қатынас
субъектілерінің екі
жақты
құқықтары
мен
міндеттірінің
толық көрсетілуі
Құқықтық
қатынаста
нормативтік актінің мазмұны
бұзылса немесе субъекьілер
өз міндеттерін дұрыс,толық
орындамаса
кемшіліктер
түзетіліп , жауакершілік түрін
анықтайды

6. Құқықтық қатынастардың мазмұны

*
o Құқықтық
қатынастар мазмұнын субъективтік құқықтар
мен заңды міндеттер құрайды. Субъектвтік құқықобъективті құқықта көрсетілген құқықтарды жеке
тұлғаның оз мүдделерін қанағаттандыру мақсатында
қолдануы. Заңдық міндет - бір тараптың екінші бір
тарап үшін белгілі бір ұс-әрекетерді орындау міндеті.
o Құқықтық
қатынастырдың мазмұны өте күрделі
мәселелерді:
қоғамдық
мүддені,
саясатты,
мемлекеттік
билікті,
бостандықты,
теңдікті,
әділеттікті, адамгершілікті, заңдалықты, тәртіпті,
халықтың әлеуметтік жағдайын, денсаулығын және
тағы бас қа демократиялық іс-әрекеттерді біріктіреді.

7. Құқықтық қатынас түрлері

*
Қоғамдағы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық жүйе саласына сәйкес бірнеше топқа бөлінеді: мемлекеттік, әкімшілік, қылмыстықпроцесуалдық, т,б
Құқықтық норманың тқаратын қызметіне қарай қатынастар екі топқа
бөлінеді: реттеуші және қаорғаушы
Құқықтық қатынастар мазмұнына қарай екіне бөлінеді: жалпылық және
нақты
Құқықтық қатынастар дың субъектіоіерінің жағдайларына байланысты
екіге бөлінеді: абсолюттік және салыстырмалы

8. Құқықтық қатынастардың субъектісі мен объектісі

*
o
o
Құқықтық қатынас объектісітек қоғамдық және жеке
тұлғалар мүдде-мақсатын
реттеп,басқарып отыратын
қарым-қатынастарды қамтиды.
Осы мүдде-мақсаттарды
орындауға субъектілердің ісәрекеті, атқаратын жұмыстары
құқықтық қатынастың
объектісі болады.
Құқықтық қатынас субъектісі
–жеке адам және заңды
тұлғалар. Қазақстан
Республикасының және басқа
елдердің азаматтары сондайақ азаматтығы жоқ адамдар
жеке тұлғалар болып
ұғынылады.

9.

Заңды тұлғалар
ҚР-ның
азаматы,
шетел
азаматы,
азаматтығы
жоқ тұлғалар
Құқықтық қатынас
қатысушылары
Жеке тұлға
Ұйым,мекемел
ер,
кәсіпорын,акци
онерлік қоғам,
т.б

10. Қорытынды

*
Сонымен,
құқытық
қатынастар

құқыққа
байланысты,
құқық
негізінде
қоғамдық
байланыстар. Құқықтық қатынас тек қана адамның
мінез-құлқына құқықтық норма әсер еткенде
пайда
болады.
Құққықтық
нормалардың
талаптарын жүзеге асыруды қамтамасыз ете
отырып, мемлекет қоғамадағы заңдылық пен
тәртіпті де жақсартуға мүмкіншіл береді.

11. Пайдалған әдебиет

*
Баққұлов С.Д.
Оспанов Қ.И.
Қазақстан Республикасының Конститутциясы
Конститутцияның түсіндірме сөздігі
Ғаламтор желісів

12. НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

*
English     Русский Правила