Юридична грамотність кандидата: вибори в міську раду
Ваш статус сьогодні
Хто такий міський депутат? ► Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого
Які права має міський депутат? ◙ обирати і бути обраним до органів відповідної ради; ◙ офіційно представляти виборців у
Без довіри виборця - діла не буде!
Як виглядати компетентно, на зустрічах з виборцями? Чуда не буде – в законах та ситуаціях необхідно розбиратися! - в будь-якому
ТОП – 5 проблем в яких треба орієнтуватися
Законодавство в сфері: житлово-комунальних господарств
Законодавство в сфері: інфраструктури
Законодавство в сфері: сплати місцевих податків та зборів
Що ми можемо обіцяти виборцям?
Місцеві вибори виграє стратег
1.78M
Категория: ПравоПраво

Юридична грамотність кандидата: вибори в міську раду

1. Юридична грамотність кандидата: вибори в міську раду

ЮРИДИЧНА ГРАМОТНІСТЬ
КАНДИДАТА:
ВИБОРИ В МІСЬКУ РАДУ
Як виглядати компетентно?
Які обіцянки ми можемо гарантувати людям?
Де знайти закони по основних напрямках, що
цікавлять громаду?

2. Ваш статус сьогодні

ВАШ СТАТУС СЬОГОДНІ
Член політичної партії
Кандидат в міські депутати
Я маю право:
Я маю право:
► звертатись до керівника
партії з метою захисту своїх
прав від необґрунтованих
звинувачень і переслідувань за
власну партійну діяльність.
► на проведення агітації
► бути висуненим від імені Партії
до органів держ.влади та органів
місцевого самоврядування
► вільно висловлювати свої
погляди і обговорювати будьякі питання партійного життя
► припинити або зупинити
членство в Партії за власним
бажанням
► кандидати з наступного дня
після реєстрації
територіальною виборчою
комісією, мають рівні права на
виступи, на передвиборних та
інших зборах, нарадах,
засіданнях, мітингах, у засобах
масової інформації
► кандидат під час
передвиборної агітації не може
бути звільнений з роботи

3. Хто такий міський депутат? ► Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого

ХТО ТАКИЙ МІСЬКИЙ ДЕПУТАТ?
► ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ ЯК ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО
ВИБОРЧОГО ОКРУГУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИРАЖАТИ І ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ ВІДПОВІДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ТА ЇЇ ЧАСТИНИ - ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ, ВИКОНУВАТИ ЇХ ДОРУЧЕННЯ В МЕЖАХ
СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, НАДАНИХ ЗАКОНОМ, БРАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.
► ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ Є ПОВНОВАЖНИМ І РІВНОПРАВНИМ ЧЛЕНОМ ВІДПОВІДНОЇ РАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
► ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ПОЧИНАЮТЬСЯ З ДНЯ ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
ВІДПОВІДНОЇ РАДИ З МОМЕНТУ ОФІЦІЙНОГО ОГОЛОШЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИБОРІВ ВІДПОВІДНОЮ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ І ЗАКІНЧУЮТЬСЯ В ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ ЦІЄЇ РАДИ
НОВОГО СКЛИКАННЯ, КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКІВ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ АБО РАДИ, ДО СКЛАДУ ЯКОЇ ЙОГО ОБРАНО.
► ПІСЛЯ НАБУТТЯ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ЙОМУ ВИДАЮТЬСЯ ПОСВІДЧЕННЯ І
НАГРУДНИЙ ЗНАК.
► ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЩОРОКУ ДО 1 КВІТНЯ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНО,
ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА МИНУЛИЙ РІК.
► ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ, ОБРАНИЙ СЕКРЕТАРЕМ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ РАДИ, ГОЛОВОЮ,
ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ, ПРАЦЮЄ У ВІДПОВІДНІЙ РАДІ
НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ І НЕ МОЖЕ СУМІЩАТИ СВОЮ СЛУЖБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ІНШОЮ РОБОТОЮ, У ТОМУ
ЧИСЛІ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ (ЗА ВИНЯТКОМ ВИКЛАДАЦЬКОЇ, НАУКОВОЇ ТА ТВОРЧОЇ У
ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС), ЗАЙМАТИСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ОДЕРЖУВАТИ ВІД ЦЬОГО
ПРИБУТОК, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ.

4. Які права має міський депутат? ◙ обирати і бути обраним до органів відповідної ради; ◙ офіційно представляти виборців у

ЯКІ ПРАВА МАЄ МІСЬКИЙ ДЕПУТАТ?
◙ ОБИРАТИ І БУТИ ОБРАНИМ ДО ОРГАНІВ ВІДПОВІДНОЇ РАДИ;
◙ ОФІЦІЙНО ПРЕДСТАВЛЯТИ ВИБОРЦІВ У ВІДПОВІДНІЙ РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ;
◙ ПРОПОНУВАТИ ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЇХ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ;
◙ ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАНЬ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ;
◙ ВНОСИТИ НА РОЗГЛЯД РАДИ ПРОПОЗИЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЙОГО ДЕПУТАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ;
◙ ВНОСИТИ НА РОЗГЛЯД РАДИ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЇХ ВІДАННЯ;
◙ ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ УТВОРЮВАНИХ РАДОЮ ОРГАНІВ І КАНДИДАТУР
ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКІ ОБИРАЮТЬСЯ;
◙ ПОРУШУВАТИ ПИТАННЯ ПРО НЕДОВІРУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ, РОЗПУСК ОРГАНІВ, УТВОРЕНИХ РАДОЮ, ТА
ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;
◙ БРАТИ УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ, ЗВЕРТАТИСЯ ІЗ ЗАПИТАМИ, СТАВИТИ ЗАПИТАННЯ ДОПОВІДАЧАМ,
СПІВДОПОВІДАЧАМ, ГОЛОВУЮЧОМУ НА ЗАСІДАННІ;
◙ ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ЗАСЛУХОВУВАННЯ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ ЗВІТУ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ
БУДЬ-ЯКОГО ОРГАНУ, ПІДЗВІТНИХ ЧИ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РАДІ;
◙ ПОРУШУВАТИ В РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ ПІДЗВІТНИХ ТА
ПІДКОНТРОЛЬНИХ РАДІ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ;
◙ ВИСТУПАТИ З ОБҐРУНТУВАННЯМ СВОЇХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА З МОТИВІВ ГОЛОСУВАННЯ, ДАВАТИ ДОВІДКИ;
◙ ОЗНАЙОМЛЮВАТИСЯ З ТЕКСТАМИ ВИСТУПІВ У СТЕНОГРАМАХ ЧИ ПРОТОКОЛАХ ЗАСІДАНЬ РАДИ ТА ЇЇ
ОРГАНІВ ДО ЇХ ОПУБЛІКУВАННЯ;
◙ ОГОЛОШУВАТИ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ ТЕКСТИ ЗВЕРНЕНЬ, ЗАЯВ, ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДЯН АБО
ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, ЯКЩО ВОНИ МАЮТЬ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ;
◙ ОБ'ЄДНУВАТИСЯ З ІНШИМИ ДЕПУТАТАМИ МІСЦЕВОЇ РАДИ В ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ, ЯКІ ДІЮТЬ
ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ РАДИ.
◙ НА ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ, ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ.

5. Без довіри виборця - діла не буде!

***
Виборці будуть
цікавляться вами та
процесом виборів.
БЕЗ
***
ДОВІРИ ВИБОРЦЯ
Виборці
ділитимуться з вами
своїми проблемами.
***
Виборці будуть
задавати вам
запитання, щоб
зрозуміти наскільки
ви компетентні.
***
ДІЛА НЕ БУДЕ!
Виборці будуть
звинувачувати вас у
всіх бідах і
ототожнювати з
попередньою владою.
***
Виборцям необхідно
зрозуміти чому вони
мають проголосувати
саме за вас і за вашу
партію.

6. Як виглядати компетентно, на зустрічах з виборцями? Чуда не буде – в законах та ситуаціях необхідно розбиратися! - в будь-якому

ЯК
ВИГЛЯДАТИ КОМПЕТЕНТНО,
НА ЗУСТРІЧАХ З ВИБОРЦЯМИ?
ЧУДА НЕ БУДЕ – В ЗАКОНАХ ТА СИТУАЦІЯХ НЕОБХІДНО РОЗБИРАТИСЯ!
- В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ТРИМАЙТЕСЯ ВПЕВНЕНО. ПАМ'ЯТАЙТЕ: ТЕ ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ВИБОРЕЦЬ
ЙОГО ОСОБИСТА ПРОБЛЕМА, ТОМУ ВІН В НІЙ ЕКСПЕРТ – ТУТ КРАЩЕ БІЛЬШЕ СЛУХАТИ.
- НА ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ НЕГАЙНОЇ ВІДПОВІДІ КРАЩЕ ВІДПОВІДАТИ РОЗМИТО, ВЖИВАЮЧИ
ФРАЗИ “СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТА МНОЖИННІСТЬ ЗАКОНІВ, А ТАКОЖ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ НЕ ДОЗВОЛЯЄ
ДАТИ ОДНОЗНАЧНУ ВІДПОВІДЬ З ДАНОГО ПИТАННЯ” “ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ СИТУАЦІЇ НЕОБХІДНО
ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОДАТКОВИМИ РОЗ'ЯСНЕННЯМИ ДО КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ” ТОЩО.
- БЕРІТЬ ПЕРЕРВУ. ВСЕ ЗНАТИ НЕМОЖЛИВО, ТОМУ ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ З ВИБОРЦЯМИ ОЗБРОЙТЕСЬ
НОТАТНИКОМ І ЗАПИСУЙТЕ ОБСТАВИНИ СИТУАЦІЇ, НА ЯКІ НЕ МОЖЕТЕ ДАТИ ВІДПОВІДЬ ВІДРАЗУ. В
ТАКОМУ ВИПАДКУ ВИ МАТИМЕТЕ ЧАС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВІДПОВІДІ, А ТАКОЖ ДОДАТКОВУ ПІДСТАВУ
ЗУСТРІТИСЬ З ВИБОРЦЯМИ ПОВТОРНО.
- БУДЬТЕ ГОТОВИМИ ДАТИ ВІДПОВІДІ НА МІСЦІ ЗУСТРІЧІ ПО ОСНОВНИХ ГРУПАХ ПИТАНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ
ЗАДАТИ ВИБОРЦІ: ЖКГ, РЕМОНТ ДОРІГ, ПОДАТКИ НА ЗЕМЛЮ, ІГНОРУВАННЯ ЇХНІХ ЗВЕРНЕНЬ ТОЩО.

7. ТОП – 5 проблем в яких треба орієнтуватися

ТОП – 5 ПРОБЛЕМ В ЯКИХ ТРЕБА ОРІЄНТУВАТИСЯ
- Діяльність ЖКГ:
ремонт, ліфти,
майданчики, труби.
- Інфраструктура:
ремонт доріг,
облаштування
тротуарів, зупинок,
пішоходів, транспорт,
освітлення.
- Земельний податок:
розмір, зменшення,
позбавлення від
сплати.
- Пільги та захист
незахищених верст
населення.
- Скарги виборців на
ігнорування їхніх
проблем або
формальні відписки
від органів влади.

8. Законодавство в сфері: житлово-комунальних господарств

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ:
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ
Робота ЖЕКів, вивіз сміття, ремонти, майданчики,
проблеми ОСББ, межі домогосподарств, ліфти.
Основні документи:
ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”
ЗУ “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”
ЗУ “Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку”
Наказ Держжитлокомунгоспу № 76 “Правила утримання жилих
будинків та прибудинкових територій”
Наказ Мінрегіонрозвитку № 310 “Про затвердження Типових
правил благоустрою території населеного пункту”
Постанова Кабміну № 482 “Про затвердження Порядку
здійснення перерахунку вартості послуги з управління
багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання
невідповідної якості”

9. Законодавство в сфері: інфраструктури

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ:
ІНФРАСТРУКТУРИ
Ремонт доріг, облаштування тротуарів, зупинок,
пішоходів, транспорт, освітлення
Основні документи:
ЗУ “Про автомобільні дороги” ст.17-21
Постанова Кабміну № 198 “Про затвердження Єдиних правил
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, правил користування ними та
охорони”
Наказ Держжитлокомунгоспу № 54 “Про затвердження
Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг
населених пунктів”
Наказ Держжитлокомунгоспу № 310 “Про затвердження Правил
розміщення та обладнання зупинок міського електро- та
автомобільного транспорту”

10. Законодавство в сфері: сплати місцевих податків та зборів

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ:
СПЛАТИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
Розмір, зменшення, позбавлення від сплати, режим
адміністрування місцевих податків та зборів
Основні документи:
Податковий кодекс України
Бюджетний кодекс України
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
Рішення міської ради

11. Що ми можемо обіцяти виборцям?

ЩО МИ МОЖЕМО ОБІЦЯТИ ВИБОРЦЯМ?

12. Місцеві вибори виграє стратег

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
ВИГРАЄ СТРАТЕГ
English     Русский Правила