Інтеграція – процес зближення і взаємопристосування національних економік країн регіону, утворення стійких зв’язків між ними
Інтернаціоналізація – розширення діяльності підприємств за межі національних економік у вигляді коопераційних зв’язків
Інформатизація – впровадження інноваційних технологій у комунікаціях, виробництві, у всіх сферах економіки
Транснаціоналізація – процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці
Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації
532.14K

Сучасні тенденції розвитку світового господарства

1.

Сучасні тенденції розвитку
світового господарства

2.

Тенденція (з лат. – направляю) –
можливість розвитку тих чи
інших подій у певному напрямку

3.

Інформатизація
Глобалізація
Сучасні тенденції
розвитку світового
господарства
Транснаціоналізація
Інтеграція
Інтернаціоналізація

4. Інтеграція – процес зближення і взаємопристосування національних економік країн регіону, утворення стійких зв’язків між ними

5. Інтернаціоналізація – розширення діяльності підприємств за межі національних економік у вигляді коопераційних зв’язків

6. Інформатизація – впровадження інноваційних технологій у комунікаціях, виробництві, у всіх сферах економіки

7. Транснаціоналізація – процес посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці

Об’єднують
багато
галузей
50%
промислового
виробництва
світу
ТНК – компанія, що володіє
виробничими активами у
декількох країнах
Інвестують =
створюють
виробничі
потужності
70%
світової
торгівлі
Створюють та
розробляють
передові
технології

8. Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації

Подібність
способу життя
Зміцнення зв’язків між
країнами на планеті
Посилення міграційних
процесів
Уніфікація
культури
Зростання
обсягів торгівлі
Поширення ідей,
інформації та технологій
Загострення та вирішення
глобальних проблем
Інвестування

9.

Подумай
• Наведіть приклади, що ілюструють
однорідність (уніфікацію) споживчого ринку

10.

Подумай
• Яку продукцію виробляють компанії,
логотипи яких представлено?
• Як діяльність даних ТНК впливає на
економіку України?
English     Русский Правила