ВВП Валовий внутрішній продукт
ВВП може бути обчислений Трьома методами:
Валовий національний продукт (ВНП)
Метод підсумовування потоку витрат
Метод підсумовування потоку доходів
1.46M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

ВВП. Валовий внутрішній продукт

1. ВВП Валовий внутрішній продукт

2.

Валовий внутрішній
продукт (ВВП) - це
загальна вартість, або
сума ринкових цін, усіх
кінцевих товарів і послуг,
вироблених в даній країні
протягом року.

3.

ВВП-це показник виробленого продукту, який являє собою
вартість вироблених кінцевих товарів і послуг.
ВВП-це внутрішній продукт, тому що він зроблений
резидентами. До резидентів відносяться всі економічні
одиниці незалежно від їх національної приналежності і
громадянства, що має центр економічного інтересу на
економічній території даної країни
ВВП-це валовий продукт, тому що він обчислюється до
відрахування споживання основного капіталу. Споживання
основного капіталу являє собою зменшення вартості
основного капіталу протягом звітного періоду в результаті
його фізичного та морального зносу і випадкових
пошкоджень, що не носять катастрофічного характеру.

4. ВВП може бути обчислений Трьома методами:

як сума валової доданої вартості (виробничий метод);
як сума компонентів кінцевого використання (метод
кінцевого використання);
як сума первинних доходів (розподільчий метод).

5.

6.

Кінцеві товари - товари і послуги, придбані протягом
року кінцевими споживачами і не використовуються як
проміжних продуктів у виробництві продукції .
До кінцевих продуктів відносяться:
Споживчі товари
1)Товари тривалого користування
2)Товари короткочасного використання
Особисті споживчі послуги
Всі новозбудовані будинки і споруди та знов виготовлені
машини та обладнання

7. Валовий національний продукт (ВНП)

Валовий національний
продукт (ВНП)
Валовий національний продукт (ВНП) — сукупність усіх
вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік
незалежно від розташування національних підприємств.

8.

9.

10.

Номінальний ВВП - Внутрішній Валовий Продукт у
цінах того року, на який він розрахований.

11.

Реальний ВВП - виражений в цінах попереднього або будьякого іншого базового року. У реальному ВВП враховується, в
якій мірі зростання ВВП визначається реальним зростанням
виробництва, а не зростанням цін.

12.

Дефлятор ВВП - це індекс цін, що розраховується для всіх
вироблених в економіці товарів і послуг, обчислюється як
відношення номінального ВВП до реального ВВП.

13.

14.

Методи підрахунку ВВП
Метод
суммирования
потока затрат
Метод
суммирования
потока доходов

15.

16.

17. Метод підсумовування потоку витрат

Метод підсумовування потоку витрат полягає в підсумовуванні
особистих, споживчих витрат населення, валових внутрішніх
інвестицій приватних фірм, державних закупівель товарів і
послуг та чистого експорту товарів і послуг протягом року

18. Метод підсумовування потоку доходів

Вартість ВВП дорівнює доданої вартості, яка створена всіма
галузями економіки, або сумі факторних доходів та
амортизації основного капіталу в усіх галузях економіки

19.

Для того щоб виміряти обсяг всієї продукції, яка виробляється
в країні, всі товари і послуги повинні бути виражені в
ринкових цінах. Сума цін вироблених у країні товарів і послуг
дасть нам обсяг продукції, яка виробляється всіма галузями
економіки.
English     Русский Правила