205.25K
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

Основні оператори, робота з масивами. Лабораторна робота №3

1.

Програмування -1
Лабораторна робота №3
Основні оператори, робота з масивами
1. Створити дві цілочислові змінні q і w, яким присвоїти натуральні числа.
Обрахувати та вивести результат ділення q на w та остачу від ділення.
2. Створити цілочислову змінну r, яку ініціалізувати натуральним
трицифровим значення. Обчислити та вивести суму цифр r.
3. Створити програму, що виводить результат обчислення виразу (7*b+a)/c,
де a, b, c мають тип float.
4. Написати програму, що виводить всі трицифрові числа: 100, 101, 102,… ,
999.
5. Створити цілочислову змінну t. Перевірити: є змінна парною чи непарною,
та вивести повідомлення про результат.
Цикли. Двовимірні масиви
6. Створити двовимірний масив розмірності 7х3:
а) знайти найменший і найбільший елемент для кожного рядка і
вивести значення і номер відповідного елементу;
б) знайти найменший і найбільший елемент для кожного стовпця і
вивести значення і номер відповідного елементу;
в) знайти найменший і найбільший елемент для всього масиву і вивести
значення і номер відповідного елементу.
7. В масиві із завдання 6 замінити всі додатні елементи на нулі.
8. Створити двовимірний масив розмірності 4х5. Порахувати добуток
елементів кожного рядка та записати результат в новий масив.
English     Русский Правила