Бірінші басымдық
Екінші басымдық
  Үшінші басымдық
Төртінші басымдық
 Бесінші басымдық
Алтыншы басымдық
 Жетінші басымдық
135.98K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Қазақстанның әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі

1.

2. Бірінші басымдық

Қазақстанның әлемдік экономикаға ойдағыдай
кірігуі – елдің экономикалық дамуының сапалық
серпілісінің негізі
академиялық
әлемдік
орталықтар
экономикаға
индустрияны
мен оқу
дамыту
ойдағыдай
орындарын
кірігуі
құру
көліккоммуникация
лық
инфрақұрылы
мды дамыту
Табиғат
ресурстарын
пайдаланудың
ашық саясатын
іске асыру
Алматыны қаржы
және іскерлік
белсенділіктің
ірі өңірлік
орталығы ретінде
дамыту

3. Екінші басымдық

Қазақстан экономикасын тұрлаулы экономикалық
өрлеудің іргетасы ретінде одан әрі жаңарту мен
әртараптандыру
Ақша-кредит
саясаты
Қадағалау
тәртібі мен
тиімді салық
саясаты
Мемлекеттік
активтерді
тиімді басқару
Экономиканы
теңдестіре
дамыту қажеттігі
не сай келетін
аумақтық даму

4.   Үшінші басымдық

Үшінші басымдық
Халықтың неғұрлым “әлжуаз” топтарын
қорғайтын және экономиканың дамуына
қолдау көрсететін осы заманғы әлеуметтік
саясат
Тұрғын үй құрылысы
Халықтың
және
неғұрлым
жылжымайтын мүлік
“әлжуаз” топтарын
рыногын дамыту
а қолдау көрсету
мәселелері
Еңбек
ресурстарын
дамытудың тиімді
жүйесін құру
Бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігінің
халықаралық
стандарттарын енгізу

5. Төртінші басымдық

Осы заманғы білім беруді дамыту, кадрлардың
біліктілігі мен оларды қайта даярлауды ұдайы
арттыру және Қазақстан халқы мәдениетінің одан әрі
өркендеуі
Осы заманғы білім беру және
білікті кадрлар даярлау жүйесін
дамыту
Қазақстанның көпұлтты және
көпконфессиялы
мәдениеттің ел мемлекеттілігінің
қалыптасу үдерісіндегі рөлін
нығайту

6.  Бесінші басымдық

Бесінші басымдық
Демократияны одан әрі дамыту және саяси жүйені
жаңарту

7. Алтыншы басымдық

Осы заманғы қауіп-қатерлер мен қыр көрсетулерге
қарсы бара-бар ұлттық қауіпсіздік стратегиясын
іске асыру
Ұлттық қауіпсіздік
пен қоғам
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрес
лаңкестік пен
есірткі саудасына
қарсы күреске
бағытталған саясат
2006-2010 жылдарға
арналған
Ұлттық қауіпсіздіктің
жаңа стратегиясы
Діни экстремизмге
қарсы іс-қимыл

8.  Жетінші басымдық

Жетінші басымдық
Қазақстанның мүдделерін, өңірлік және әлемдік
дамудың серпінін ескеретін теңдестірілген және
жауапты сыртқы саяси бағытты одан әрі іске асыру
Біздің елдеріміз арасындағы ауқымды
интеграциялық үдерістер негізінде Ресеймен
стратегиялық серіктестік қатынастарын дамыту
ҚХР-мен өзара тиімді
ынтымақтастықты нығайту
АҚШ-пен өзара
қарымқатынастардың жо
ғары деңгейін
нығайту
Көршілес Орта
Азия
мемлекеттерімен
ынтымақтастық
Еуропалық
Одақпен
ынтымақтасты
қты дамыту
Мұсылман әлемі
елдерімен біздің
қатынастарымызд
ы дамыту
English     Русский Правила