Психолінгвістичні моделі породження, сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання
План
Література
Психолінгвістичні моделі породження мовленнєвого висловлювання
Психолінгвістичні моделі сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання
Дякую за увагу !
96.01K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Психолінгвістичні моделі породження, сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання. Лекція 5

1. Психолінгвістичні моделі породження, сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання

Лекція 5

2. План

Психолінгвістичні
моделі
породження мовленнєвого
висловлювання
Психолінгвістичні моделі
сприйняття та розуміння
мовленнєвого
висловлювання

3. Література

Базова:
Горелов И.Н. Основы психолингвистики / И.Н.Горелов,
К.Ф.Сэдов. – М.: Лабиринт, 1997. – 224 с.
2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / Леонтьев
А.А. – М.: Наука, 1997. – 287 с.
Допоміжна:
3. Белянин В.П. Психолингвистика / Белянин В.П. – М.:
Флинта, Московский психолого-социальный
институт, 2004. – 232 с.
4. Кавинкина И.Н. Психолингвистика: пособие для
педагогических вузов / Кавинкина И.Н. – Гродно:
ГрПУ, 2010. – 284 с.
5. Ковшиков В.А. Психолингвистика: теория речевой
деятельности/ В.А.Ковшиков, В.П.Глухов. – М.:
Астрель, 2007. – 320 с.
1.

4. Психолінгвістичні моделі породження мовленнєвого висловлювання

1
Мотивац-організ.
П
Мотив
Ц
МОД
2
Внутр. Прогр.
Завд.
Внутр.
прогр.
висл.
(смисл)
Унів.
предм.зобр. код
або код
образів і
схем
контроль
Реалі
з
внут
р
Фоне
прог т /
р:
граф
синт,
лекс,
морф
.
в
и
с
л
коррекц
ВПМ
3
Внутр. контр.

5. Психолінгвістичні моделі сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання

ЗНАКИ
КОНТЕКСТ
УМОВИ
ОРГАНИ ЧУТТЯ
(рецептори)
Потре
ба
Моти
в
Механізми
симантиза
ції
Лексичні
Морфологіч
ні
Синтаксичн
і
інформацій
ні
Ціл
ь
Значення
Аналіз/синт
ез
Внутрішня
програма
(смисл)
Механізм прогнозування
МОД

6. Дякую за увагу !

English     Русский Правила