Результати вступу до ВНЗ
21.93M
Категория: ОбразованиеОбразование

Звіт директора про діяльність ліцею

1.

Звіт
директора
про діяльність
ліцею за 2015-2016
навчальний рік

2.

2
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Звіт директора ліцею про
свою діяльність за 2015-2016
навчальний
рік
перед
педколективом
та
громадськістю
2.Оцінювання
діяльності
директора ліцею.

3.

3
2015-2016 н.р.

4.

4
Місія ліцею
Формування випускника – громадянина
України, соціально компетентної,
творчої, високоморальної особистості,
здатної до самореалізаціїї й свідомого
вибору власного місця в суспільстві.
Створення психолого-педагогічних
умов, які сприяють саморозвитку
ліцеїстів.
Створення умов, які викликають у
кожного вчителя інтерес до роботи,
бажання досягти високих
результатів.

5.

5
У ліцеї працюють 103 вчителі,
серед яких:
1 Заслужений учитель України
2 кандидати наук;
66 учителів вищої категорії
з них мають педагогічне звання –
• 37 вчителів- «вчитель-методист»
,
• 14 вчителів -«старший учитель»

6.

6

7.

Ліцей “Голосіївський” № 241 7
лабораторія по роботі з обдарованими дітьми.
має відповідну спеціалізацію:
фізико-математичну,
математичну,
економічну,
хіміко-біологічну,
географічну,
історичну.
Додатково вивчаються іноземні мови:
англійська, німецька, французька, польська

8.

Підсумки навчально-виховної
роботи в 2015-2016 н.р.
Стан шкільної мережі
Шкільна мережа
Кількість класів
навчального року
на
На
початок
року
початок
43
Кількість учнів
навчального року
на
початок
На
кінець
року
43
1260
1257
Середня наповнюваність
Початкова школа
29,3
503
29,2
511
Індивідуальне навчання
3
4
8

9.

У 2015-2016 навчальному році вивчалися
стан викладання та рівень навчальних
досягнень з таких предметів:
трудове навчання
історія в 10-х класах
біологія у 8-х класах
математика в 7-х класах
географія в 7-8 класах
музика та образотворче мистецтво
зарубіжна література в 5-6 класах
англійська мова у 7 та 10-х класах
захист Вітчизни
9

10.

10
Рівні навчальних досягнень
учнів ліцею
Почат
Висок Доста Сере
Якіст
кови
Успіш
ий тній дній
ь
Рік
й
ність
рівен рівен рівен
знань
рівен
%
ь% ь% ь%
%
ь%
20145,15  38,18  53,5  3,17  43,33   96,83
2015
20156,30 37,40 52,01 4,29 43,70 97,46
2016

11.

11
Порівняльний аналіз нагородження
Похвальними листами та грамотами
учнів ліцею за 4 навчальні роки:
Рік
Похвальні
листи
Похвальні
грамоти
2012/2013
51
29
2013/2014
75
31
2014/2015
55
23
2015/2016
66
29

12.

12
Порівняльний аналіз
нагородження медалями
випускників
за 4 навчальні роки:
Рік
2012/2013
Золота
медаль
2
Срібна
медаль
3
2013/2014
7
3
2014/2015
3
2
2015/2016
4
3

13.

13
За результатами
державної підсумкової
атестації в 4-х класах
високий і достатній рівень
виявили : з української
мови —88% учнів, з читання
— 85%, з математики – 84 %.

14.

14
Результати ДПА 11-х класів
 
Українсь
ка мова,
87 учнів
Математи
ка, 58
учнів
Історія,
29 учнів
Високий
рівень
%
54 учні 62,1%
Достат Середній Початков
ній
рівень %
ий
рівень %
рівень %
29
учнів33.3%
4 учні –
4,6%
-
28 учнів 22 учні – 7 учнів – 1 учень– 48,3%
37,9%
12,1%
1,7%
10 учнів 12 учнів 7 учнів –
– 34,5% – 43,4% 24,1%
-

15.

Середній бал ДПА з відповідних
предметів наведено в таблиці
 
Українсь Матема Історія Англій
ка мова
тика
ська
мова
11-А
11,3
11,3
9,5
11,5
11-Б
9,9
8,6
9,1
11
11-В
8,6
5,8
7,3
10,1
15

16.

РЕЙТИНГ
навчальних закладів м.Києва
за результатами ЗНО
№ Предмет
п/
п
1.  Українська мова
та література
2.  Математика
3.  Історія України
4.  Англійська мова
5.  Біологія
6.  Фізика
7.  Географія
К-ть Серед Рейтинг за
учнів ній бал відсотком учнів, що
мають високий або
достатній рівень
87 175.95
42
64
38
65
14
14
13
49
57
10
16
16
46
168.14
160.28
162.17
161.38
165.29
163.77
16

17.

Вступ 11-х класів до ВНЗ
2015-2016 навчального року
17

18.

 
Бю
д
же
т
Ко
нт
ра
кт
11-А 27 3
За
ко
рд
он
Ін Екон Гум Ме
фо омік аніт ди
рм
а арні чні
аці
йні
те
хн
ол
огі
ї
1
9
13
3
2
11-Б 19 10 5
6
7
8
1
ВНЗ
КНУ ім. Тараса
Шевченка,
Києво-Могилянська
академія,
КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана, КПІ,
18

19. Результати вступу до ВНЗ

19
Результати вступу до ВНЗ
1.
2.
3.
Клас
Вступ
Бюджет
За кордон За профілем
11-А
100 %
90 %
3%
83%
11-Б
100 %
66 %
17%
69%
11-В
100 %
39 %
14%
21%

20.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ(районного) та
III (міського) етапу олімпіад 2015-2016 н.р.
20
Трудове навчання
Образотворче мистецтво
Рос. мова
Інформатика
Географія
Біологія та Екологія
Фізика
Столбец2
Місто
Хімія
Зарубіжна література
Правознавство
Історія
Математика
Англійська мова
Українська мова і
0
5 10 15 20 25 30 35 40

21.

Динаміка кількості переможців II (районного )
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів серед гімназій та ліцеїв
21
250
235
200
157
150
2013/2014
2014/2015
2015/2016
100
77
63
68
61
52
50
48
37
23
22
19
0
Гранд
241158
99227
8517955
26
18116
23
59
23
24
33
17 19
21
21

22.

22
Кількість переможців ЗНЗ району
в IІI (міському) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад у 2015/2016 навчальному році
45
42
40
35
30
25
23
20
2015/2016
15
14
15
15
12
9
10
5
5
4
4
5
5
2
0
3
5
4
6
6
6
3
1
6
7
4
2

23.

23
Мала академія наук України
Наукове
товариство
ліцеїстів
"НООСФЕРА"

24.

24
Результати всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН:
 
Ра
йо
н
 
міс
то
 
 
І
ІІ
ІІІ
 
І
ІІ
ІІІ
 
украї
нська
мова
і
літер
атура
2
1
0
2
0
0
3
3 10
8
6
4
2
0
англі
йська
мова
Іст
ор
ія
Хімія
Біологі
я та
Екологі
я
 
геог
раф
ія
інф
орм
ати
ка
1
1
0
0
2
0
1
0
0
6
1
0
2
0
0
4
1
4
2
0
0
1
1
2
0
0
2
2
1
0
0
1
1
6
2
0
1
3
1
0
0
0
0
9
0
1
2
3
район
місто

25.

З метою залучення ліцеїстів до науководослідницької діяльності, активізації
роботи з обдарованими дітьми, були
проведені такі заходи:
• Міжнародна математична гра
„Кенгуру” (сертифікати отримали
674 учні, з яких 37 показали
відмінний, 220 – добрий результати);
25

26.

• Міжнародний конкурс з
інформатики та комп’ютерної
вправності «Бобер»(87 учнів 2-8
класів.)
З них 14 учнів – відмінний
результат, 36 учнів – добрий
результат.
• Всеукраїнська інтелектуальна гра
„Кришталева сова” (брало участь
369 ліцеїстів)
26

27.

• Шевченківські читання;
• Конкурс знавців української
мови ім. П. Яцика;
• Всеукраїнський радіодиктант
національної єдності
27

28.

28
Науково-методична
робота

29.

29
Атестація педагогічних працівників
Впродовж 2015-2016 н.р. при Інституті
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка згідно з графіком пройшли
курсову фахову підготовку 26 вчителів.
«Вчитель-методист»
Присвоєно
Лактіоновій І.М. та
Міхєєвій М.Є.
«Вихователь-методист» Присвоєно
Карасик А.В.
«Спеціаліст вищої
категорії»
Присвоєно
Белейчук С.Б, Крамар
Л.І., Невар Н.П.
«Спеціаліст першої
категорії»
Присвоєно
Кудрявській Л.О
«Спеціаліст другої
категорії»
Присвоєно
Бабенко О.Ю.,
Дорошенко О.В.,
Турчіній Н.А.

30.

Урок англійської мови, 7-А
вч. Белейчук С.Б.
Урок біології , 6-В
вч. Крамар Л.І.
Урок самопідготовки ,
3-А, вих. Карасик А.В.

31.

Виховна година в
3-Г,
вих. Невар Н.П.
Урок медичної
підготовки в
10-А
вч. Ющенко
Т.Г.

32.

Виступ на
педраді
вч. Лактіонова
І.М. та
Єременко В.В.
Казка на
англійській мові
«Попелюшка» ,
6-В
вч. Шепетовська
І.В.

33.

Участь
класного керівника 6-Д
класу Високолян Тетяни
Леонідівни у І (районному)
турі Всеукраїнського
конкурсу «Класний
керівник року -2015»

34.

34
При управлінні навчально-виховним
процесом реалізовані наступні проекти
Проект
Проект «STEM-освіта»
«STEM-освіта»
Проект
Проект «Професійне
«Професійне зростання
зростання педагогів»
педагогів»
Проект
Проект «День
«День ліцею»
ліцею»
Проект
Проект «Співпраця
«Співпраця зз благодійним
благодійним фондом
фондом
Німеччини
Німеччини «Спогади,
«Спогади, відповідальність,
відповідальність, майбутнє»
майбутнє»
Проект
Проект «Підтримка
«Підтримка здорового
здорового способу
способу життя
життя
ліцеїстів»
ліцеїстів»
Проект
Проект «Педагогічна
«Педагогічна підтримка
підтримка обдарованості
обдарованості
ліцеїстів
ліцеїстів як
як основа
основа ефективної
ефективної соціалізації»
соціалізації»
Проект
Проект «Класна
«Класна школа"
школа"

35.

35
Проводиться дослідноекспериментальна робота
регіонального рівня
«Система педагогічної
підтримки в умовах
багатопрофільного ліцею»

36.

36
«Інформаційна
Для слухачів
грамотність у ХХІ
курсів підвищення
столітті», «Від
кваліфікації
усвідомлення себе до
Київського університе
власної
ту ім. Бориса Грінченка
відповідальності і
з англійської мови та
дій»
початкових
класів засіданнявпевнених
Семінари,
творчих
та ініціативних груп,
науково-практичні
конференції
«Вересневі студії» та
«Панорама
педагогічної
майстерності»
«Використання системи
критичного мислення в
освіті», «Проектуємо
школу майбутнього».

37.

37
«Панорама педагогічної майстерності»

38.

«Проектуємо школу майбутнього».
38

39.

39
Виїзна педагогічна рада

40.

40

41.

41
День
ліцею
квітень

42.

Гордість ліцею
Брейн ринг
(учні 10 кл та
вчителі)
Міс весна для 6 кл
42

43.

Предметні
тижні
43

44.

44

45.

45

46.

46

47.

47
Зустріч учнів України та Німеччини

48.

48

49.

49

50.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЛІЦЕЮ
В 2015-2016 навчальному році
соціально-психологічна служба
керувалася завданнями,
направленими на реалізацію теми
ліцею:
50
Формування соціально-психологічного
середовища в ліцеї, що сприяє саморозкриттю
та виявленню індивідуальності учня.
Сприяння адаптації учнів 1-х класів до
навчання у ліцеї та 5-х класів до навчання в
середній ланці ліцею.
Вивчення готовності учнів 4-х класів до
навчання у середній ланці ліцею.

51.

51
Вивчення мотивації ліцеїстів 2-4-х класів з
метою підвищення ефективності навчального
процесу.
Вивчення рівнів агресивності учнів 6-х класів та
направлення їх у мирне русло.
Діагностика виявлення здібностей і нахилів
дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого
потенціалу учнів 7-х класів при вступі їх до 8
класу ліцею.
Вивчення рівня адаптованості та психологічний
супровід учнів в умовах допрофільного навчання
на паралелі 8-х класів.
Вивчення готовності учнів 7-х класів до
допрофільного навчання та учнів 9-х класів до
профільного навчання.
Дослідження здібностей, інтересів, нахилів учнів
з метою надання їм допомоги у професійному та
особистісному самовизначенні.

52.

52
Надання допомоги учням, їх батькам,
викладачам ліцею з питань побудови та
підтримки конструктивної взаємодії.
Підвищення рівня психологічної культури
педагогічного складу ліцею.
Вивчення побажань, учнів, батьків, вчителів
щодо напрямків розвитку ліцею.
Вивчення стану сформованості життєвих
компетентностей учнів 10-х класів.
Соціально-педагогічний супровід ліцеїстів з
відхиленнями в поведінці.
Психологічна підтримка дітей з соціальнонезахищених категорій та дітей, що опинилися
в кризовій ситуації.
Психологічний супровід талановитих та
обдарованих ліцеїстів.
Моніторинг «Навчання в ліцеї очима учнів 11
класів»

53.

В рамках проведення
дня психології
проведено заходи
студентами:
• Готовність до
навчання у середній
ланці ліцею – 4-В клас;
• Тренінг
комунікативних
навичок – 5-6 класи;
• Тренінгові заняття на
тему профорієнтації
«хочу бути...»
10класи.
Тестування учнів 10 -11-х класів за
методикою «Профорієнтатор ua.»
53

54.

Задоволеність навчанням у ліцеї
 
Учні 4-х класів
Задоволені
навчанням у
ліцеї
94%.
Потрібні
зміни
-
Учні 8-11 класів
75%
78%
Батьки учнів 2-4
класів
96%
65%
Батьки учнів 7-х
класів
94%
67%
Батьки учнів 8-10
класів
63%
81%
Всього
84%
73%
54

55.

 Шкільна бібліотека:
«Двері відчинені, будь ласка, приходьте»

56.

Співпраця з батьками
Батьківські уроки,
концерти, змагання,
навчання для батьків

57.

Фінансово-господарська діяльність
Бюджетні субвенції
Гідроізоляція та система
водовідведення(1 млн.200тис.грн.)

58.

59.

ПЕТИЦІЯ «Утеплити будівлю
ліцею «Голосіївський» № 241 міста
Києва

60.

Заміна вікон в ліцеї

61.

Заміна каналізації

62.

Ремонт трьох спортивних залів

63.

Ремонт трьох спортивних залів

64.

65.

Заміна
щитової

66.

Три
комплекти
парт
Питні
фонтанчики в
їдальні та
медпункті

67.

До 1 вересня
1. 5 комплектів
шкільних парт
2. 35 комплектів
столів для їдальні
3. 100 стільців
4. Журнали, табелі
5. Вогнегасники
6. Миючі та
дезінфікуючі засоби

68.

Спонсорська допомога
- стільці для актової зали
- заміна вікон в актовій залі та
кабінеті психологів
- штучна ялинка та прикраси для
актової зали
- Лак для паркету в актовій залі

69.

штори на
першому
поверсі

70.

ГО «ГОЛОС № 241»
Туалети старшої
школи з повною
заміною
комунікацій,
плитки,
сантехнічного
обладнання, вікон,
дверей та системи
опалення

71.

72.

73.

Ремонт коридорів початкової
школи:
-Фарбування стелі і стін
-Заміна системи опалення
-Заміна світильників
-Реставрування паркету та
покриття його лаком
-М'які диванчики, штори

74.

75.

76.

77.

Ремонт підлоги актової
зали

78.

79.

- комплектуючі для комп'ютерів,
- системний блок на 15 станцій
- система відеонагляду
- система музичних дзвінків та
радіооповіщення

80.

заміна вікон в 312
кабінеті
шафи для
роздягання в 118
та 113 кабінетах
ремонт в
115 кабінеті

81.

- стільці для актової зали
- дозатори для мила та
тримачі для туалетного
паперу

82.

- стенди
- передплата
періодичних
видань
- штори для
коридору ІІ
поверху

83.

- Двері для 313, 314 та 321
кабінетів.
- Ремонт 215 та 211
кабінетів.
- Ремонт приймальні.
- Жалюзі для 216 кабінету.
- Встановлення батарей в
207 кабінеті (4г).

84.

Постійні витрати ліцею
-
-
• Охорона
• Миючі засоби та засоби
гігієни
• Канцтовари
• Матеріали для ремонтних
робіт
• Обслуговування ксероксів та
принтерів
• Стимулюючі надбавки для
персоналу

85.

86.

!
ю
ц
а
р
п
в
і
п
с
а
з
ю
у
к
Дя
Київ, серпень, 2016 р.
English     Русский Правила