Застосування заходів поліцейського примусу.
Навчальні питання
1. Застосування континіуму сили
В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:
В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:
В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:
Види впливів в залежності від ситуації
1.1. Присутність поліцейського
1.2. Вербальні команди
1.3. Легкий фізичний контакт
1.4. Фізичний контроль (фізична сила)
1.5. Самозахист (фізична сила)
1.6. Виняткове застосування сили
1.7. Застосування спецзасобів та техніки
1.8. Демонстрація вогнепальної зброї
1.9. Застосування зброї на ураження
2. Рівні опору
2.1. Пасивний опір
2.2. Активний опір
2.3. Агресивний опір
Застосування континууму сили до подолання опору
3. Типи сили Об’єктивно виправдана
3. Типи сили Надмірна
4. Поліцейські заходи примусу (Стаття 42 ЗУ «Про Національну поліцію»)
Попередження про застосування заходів примусу
Категорія осіб, відносно яких заборонено застосовувати заходи примусу
Візуальне визначення осіб, до яких діють обмеження по застосуванню заходів примусу
698.00K
Категория: ПравоПраво

Застосування заходів поліцейського примусу

1. Застосування заходів поліцейського примусу.

2. Навчальні питання

1.
2.
3.
4.
5.
Застосування континууму сили
Рівні опору
Типи сили
Поліцейські заходи примусу
Поверхнева перевірка особи

3. 1. Застосування континіуму сили

застосування континууму сили або «драбини
сили» розглядається як прогресивна шкала, де
поліцейський може/повинен застосувати силу
а
г
р
е
с
і
я
час

4.

Застосування континууму сили також
розглядається як «набір варіантів» поліцейський може визначити адекватний
рівень реагування у залежності від ситуації, з
якою він стикається

5.

6.

Застосування фізичної сили не може
вважатися найменш небезпечним із заходів
примусу та таким, що має передувати
застосуванню спеціальних засобів чи
вогнепальної зброї.
Обрання примусового заходу здійснюється
на розсуд поліцейського пропорційно рівню
небезпеки реагування, а також в залежності
від ситуації яка складається.

7. В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:

припинити застосування фізичної сили та здійснити перехід
до застосування спеціальних засобів;
припинити застосування фізичної сили та здійснити перехід
до використання вогнепальної зброї;
припинити застосування фізичної сили та здійснити перехід
до застосування вогнепальної зброї;
припинити застосування фізичної сили та здійснити перехід
до активного застосування вогнепальної зброї;
припинити застосування спеціального засобу та здійснити
перехід до застосування фізичної сили;
припинити застосування спеціального засобу та здійснити
перехід до використання вогнепальної зброї;

8. В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:

припинити застосування спеціального засобу та здійснити
перехід до застосування вогнепальної зброї;
припинити застосування спеціального засобу та здійснити
перехід до активного застосування вогнепальної зброї;
здійснивши використання вогнепальної зброї перейти до
застосування фізичної сили;
здійснивши використання вогнепальної зброї перейти до
застосування спеціальних засобів;
здійснивши використання вогнепальної зброї перейти до
активного застосування вогнепальної зброї;
припинити застосування вогнепальної зброї та здійснити перехід
до застосування фізичної сили;

9. В залежності від розвитку ситуації поліцейський може:

припинити застосування вогнепальної зброї та здійснити
перехід до застосування спеціальних засобів;
припинити застосування вогнепальної зброї та здійснити
перехід до використання фізичної сили;
здійснити перехід до активного застосування вогнепальної
зброї.

10. Види впливів в залежності від ситуації

присутність поліцейського;
вербальні команди;
легкий фізичний контакт (дотик руки тощо);
фізичний контроль;
самозахист;
виняткове застосування сили;
застосування спецзасобів та техніки;
демонстрація вогнепальної зброї;
застосування зброї на ураження.

11. 1.1. Присутність поліцейського

Завдяки професійній поведінці, грамотному розміщенню у
просторі, використанню тактичних переваг поліцейського,
адекватності зміни шикування наряду, позитивній та впевненій
позиції й акуратному зовнішньому вигляду поліцейський часто
може вирішити ситуацію та суттєво знизити рівень агресії з боку
правопорушника тільки однією своєю присутністю.

12. 1.2. Вербальні команди

Здатність поліцейського сформулювати законну вимогу,
демонструвати авторитет та забезпечити дотримання
правил за допомогою вербальних та невербальних
засобів

13. 1.3. Легкий фізичний контакт

Невербальні техніки, які вказують особі на
спосіб виконання отриманих вербальних
команд (законних вимог поліцейського) або
спонукають її виконувати такі команди.
Можливим є скорочення дистанції та дотик
особи.
УВАГА!
Не рекомендується торкатися оголених частин
тіла чи обличчя особи.

14. 1.4. Фізичний контроль (фізична сила)

Методи фізичного контролю застосовуються для
встановлення контролю над особою, яка демонструє (чинить)
пасивний опір, а також недопущення з її боку активного опору
чи агресивної поведінки по відношенню до поліцейського.
Особливістю фізичного контролю є досягнення
поступливості особи - подолання її спротиву за допомогою
технік больового контролю.
УВАГА!
Зволікання із застосуванням фізичного контролю через
повернення до вербальних команд (попередження особи про
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної
зброї понад термін достатній для виконання цією особою
законної вимоги поліцейського) може спричинити посягання на
життя і здоров’я поліцейського або інші тяжкі наслідки

15. 1.5. Самозахист (фізична сила)

Самозахист – це силовий вплив, який
дозволяє поліцейському захистити себе від
агресивних або схильних до насильства осіб.
Самозахист включає поштовхи, блоки, удари
долонями, локтьові та колінні удари, а також
спеціальні прийоми боротьби (рукопашного
бою).
(Стаття 44 ЗУ «Про Національну поліцію)

16. 1.6. Виняткове застосування сили

Якщо попередні техніки неефективні, не забезпечують
застосування поліцейських заходів, роблять невиправданим або
неможливим виконання поліцейським повноважень, покладених
на нього законом, а також неадекватні засобам контролю особи
виняткове застосування сили дозволяє поліцейському негайно
перейти до використання інших засобів.
Виняткове застосування фізичної сили використовується як
крайній захід для забезпечення особистої безпеки поліцейського
або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення,
затримання особи, якщо іншими засобами неможливо
відвернути цю небезпеку.
Наприклад: контроль сонної артерії, різноманітні удари
тощо

17. 1.7. Застосування спецзасобів та техніки

Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку
застосовує спеціальні засоби:
кайданки та інші засоби обмеження рухомості;
гумові та пластикові кийки;
засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
засоби примусової зупинки транспорту
пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії;
електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;
інші дозволені законом спеціальні засоби.
УВАГА!
Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки
у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.

18. 1.8. Демонстрація вогнепальної зброї

У ситуаціях, де потенційно може бути застосована зброя на
ураження поліцейський має приготуватися до виймання зброї із
кобури, розстібнути кобуру.
Поліцейський може вийняти зброю із кобури, взяти її до рук і
привести у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що
склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла
підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а
також під час перевірки документів у таких осіб поліцейський
може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити
особу про можливість її застосування.
(ч. 11, 12 ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»)

19. 1.9. Застосування зброї на ураження

Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим
заходом примусу
Поліцейський уповноважений у виняткових випадках
застосовувати вогнепальну зброю.
Повний перелік підстав наведено в статті 46 ЗУ «Про
Національну поліцію».
УВАГА!
Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння
вогнепальної зброї, а також на її застосування і
використання лише за умови що він пройшов
відповідну спеціальну підготовку.

20. 2. Рівні опору

а
г
р
е
с
і
я
агресивний опір
активний опір
пасивний опір
час

21. 2.1. Пасивний опір

Особа чинить пасивний опір, а саме:
- не виконує команди;
- не підкоряється законним вимогам
поліцейського, але
не вдається до активних дії,
не становить загрози та
не опирається котролюючим діям поліцейського.

22. 2.2. Активний опір

Особа:
- чинить активний опір,
- намагається втекти,
- опирається арешту,
- намагається уникати контролю з боку
поліцейського,
- висловлює вербальні погрози,
- демонструє при цьому невербальні сигнали, що
вказують на схильність або готовність опиратися
застосуванню поліцейських заходів.

23. 2.3. Агресивний опір

Фізичні атаки на поліцейського;
- небажання припинити атаки на інших
людей;
- фізичні спроби серйозно поранити чи
вбити іншу людину або поліцейського.

24. Застосування континууму сили до подолання опору

Виняткове
застосування сили
а
г
р
е
с
і
я
Присутність
поліцейського
агресивний опір
активний опір
Фізичний контроль
пасивний опір
час

25. 3. Типи сили Об’єктивно виправдана

Визначаючи необхідність застосування сили та адекватний
рівень її застосування, поліцейські мають оцінювати кожну
ситуацію в залежності від відомих їм обставин, включаючи
тяжкість злочину, рівень загрози або опору, які демонструє
особа, але не обмежуватися цими факторами.
Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо
шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам
людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує
блага, для захисту якого він застосований, або створеної
загрози заподіяння шкоди.

26. 3. Типи сили Надмірна

Застосування сили більш високого рівня, ніж це
об’єктивно виправдано у даних обставинах, або
продовження застосування сили після того, як
суб’єкт був затриманий, у т.ч. до нього було
застосовано кайданки чи інші засоби обмеження
рухомості.

27. 4. Поліцейські заходи примусу (Стаття 42 ЗУ «Про Національну поліцію»)

Поліція під час виконання повноважень, визначених
цим Законом, уповноважена застосовувати такі
заходи примусу:
1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних засобів;
3) застосування вогнепальної зброї.

28.

Вид та інтенсивність застосування заходів
примусу визначаються з урахуванням:
- конкретної ситуації;
- характеру правопорушення;
- індивідуальних особливостей особи, яка
вчинила правопорушення.

29. Попередження про застосування заходів примусу

СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Як зробити
В якому випадку
- голосом
- всі випадки
- через гучномовні установки,
підсилювачі звуку
- значна відстань або звернення до
великої групи людей
ТЕРМІНИ (строки) ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Як зробити
- заздалегідь попередити особу
про застосування
- надати їй достатньо часу для
виконання законної вимоги
поліцейського
Коли можна не робити
- зволікання може спричинити
посягання на життя і здоров’я особи чи
та/або поліцейського
-зволікання може спричинити інші
тяжкі наслідки
- в ситуації, що склалася, таке
попередження є невиправданим або
неможливим

30. Категорія осіб, відносно яких заборонено застосовувати заходи примусу

Заборонено до:
- жінок з явними ознаками
вагітності
- малолітніх осіб
- осіб з явними ознаками
обмежених можливостей
- осіб з явними ознаками
старості
Дозволено у разі:
- збройного нападу
- групового нападу
- учинення збройного опору
поліцейському (що загрожує
життю і здоров’ю інших осіб
або поліцейських)
ЯКЩО!!!!!!
відбити такий напад або опір
іншими способами і засобами
неможливо

31. Візуальне визначення осіб, до яких діють обмеження по застосуванню заходів примусу

КАТЕГОРІЯ:
- жінки з явними ознаками
вагітності
ОЗНАКИ:
Візуально можуть бути визнані
вагітними
- малолітні осіби
Суб'єктивно сприймаються як особи
до 14 – річного віку
- особи з явними ознаками
обмежених можливостей
Мають каліцтва чи вроджені вади, з
огляду на які особа не може
створювати небезпеку життю чи
здоров’ю
- особи з явними ознаками
старості
Сприймаються як неспроможні
внаслідок вікових змін створювати
небезпеку для життя та здоров’я
English     Русский Правила