Кліматичні ресурси України
Температура повітря Основний із кліматичних показників це – температура повітря. На її розподіл впливають сонячна радіація,
Ізотерми січня
Ізотерми липня
Розподіл опадів
Розподіл опадів
Коефіцієнт зволоження
Задача
Вологість повітря та хмарність
Вітри
Кліматичні ресурси
Енергетичні кліматичні ресурси
Агрокліматичні ресурси
Рекреаційні кліматичні ресурси
Рекреаційні ресурси
8.84M
Категория: ГеографияГеография

Кліматичні ресурси України

1. Кліматичні ресурси України

Основні кліматичні
показники.
Кліматичні ресурси.
Охорона атмосферного
повітря

2. Температура повітря Основний із кліматичних показників це – температура повітря. На її розподіл впливають сонячна радіація,

атмосферна циркуляція та характер
підстилаючої поверхні.
Середньорічна температура повітря
Місяць
Температура
Січень
- 4,2°С
Липень
+19,6°С

3.

Середня температура за кліматичними
зонами
Зона
Січень
Липень
Полісся
- 3,8°С
+17,6°С
Лісостеп
- 4,8°С
+19,0°С
Степ
-4,1°С
+22,2°С

4. Ізотерми січня

Середні температури січня знижуються від –1°С у рівнинному Криму до –8°С на
крайній півночі України і від –4 °С на заході до –8 °С на крайньому сході країни.
Найтепліше взимку – вздовж південно-західного і південного узбережжя Криму,
де середні температури січня додатні й сягають +4 °С. Найхолоднішим січень є,
крім північних і східних районів, у Карпатах(–8 °С).

5. Ізотерми липня

Середні температура липня зростають від +18 °С на півночі України до +23 °С на
півдні і від +17 °С на заході до +21 °С на сході. У Кримських горах середня
липнева температура знижується до +16 °С, а в Українських Карпатах (на висоті
понад 1000 м) – до +14 °С.

6. Розподіл опадів

Ізолінії, які на кліматичних картах України відображають
середньорічну кількість опадів, мають приблизно такий самий напрямок
простягання, як й ізотерми. Середня річна кількість опадів на території
України зменшується від 650 – 550 мм на півночі до 450 – 350 мм на
Чорноморсько-Азовському узбережжі та у північному Криму і від 750 –
700 мм на заході до 500 – 450 мм на сході. Найбільша кількість опадів за
рік випадає в гірських районах – у високогір’ях Карпат (понад 1 500 мм) і
гірському Криму (1 200 мм). На Південному березі Криму середня річна
кількість опадів приблизно така сама, як на Закарпатті, – 600 – 650 мм.
Основна кількість опадів (80%) в Україні випадає у вигляді дощу,
решта – у вигляді снігу. На всій території максимум опадів припадає на
літо, і лише на Південному березі Криму – на зиму.

7. Розподіл опадів

Найбільша кількість опадів в Україні зареєстрована в Карпатах в Чорногорі –
2 361 мм за рік, найменша – на узбережжі Каркінітської затоки і в Присивашші –
менш як 300 мм за рік.

8. Коефіцієнт зволоження

Зволоження території характеризує коефіцієнт зволоження відношення річної кількості опадів до випаровуваності (кількості
вологи, яка може випаруватися за даних температурних умов) за той
самий період.
К=О/В
Якщо річна кількість опадів приблизно дорівнює випаровуваності,
то коефіцієнт зволоження становить «1. Таке зволоження вважають
достатнім. Якщо коефіцієнт зволоження більший за 1, то зволоження
надмірне, а якщо менший за 1 - недостатнє. На півночі й заході України
(Полісся) зволоження надмірне або достатнє. Там на великих площах
проводиться осушення земель. Далі на південь і схід поширюються
слабо посушлива і посушлива зони. Причорноморська низовина і
рівнинний Крим розташовані в дуже посушливій зоні (коефіцієнт
зволоження менший за 0,55). Для отримання добрих урожаїв
сільськогосподарських культур там необхідно проводити штучне
зрошування земель.

9. Задача

Обчисліть значення коефіцієнта зволоження для міст Рівне і
Дніпро, якщо середньорічна кількість опадів у них становить
відповідно 700 мм і 500 мм, а середньорічна випаровуваність - 650 мм
(у Рівному) і 800 мм (у Дніпрі). Установіть, який тип зволоження
характерний для території кожного міста
К=О/В
ВИРІШЕННЯ:
РІВНЕ:
700 : 650 = 1,07 - надмірне
ДНІПРО:
500 : 800 = 0,62 – недостатнє, тому що:
Зволоження території за коефіцієнтом зволоження
1 - Достатнє
>1 - Надмірне
<1 - Недостатнє

10. Вологість повітря та хмарність

Ці показники клімату пов’язані з характером річних температур і в
середньому становить 65-70 %. Середня річна вологість зменшується з
північного заходу (80%) на південний схід (75%). В Українських Карпатах
вона становить понад 80%, а на Південному березі Криму – 69%.
Зменшення кількості вологих днів з півночі і північного заходу на південь і
південний схід є загальною закономірністю. Характер вологості повітря
протягом року подібний до характеру річних температур повітря:
найбільша вологість – у теплий пріод, найменша – у холодний.

11.

Хмарність значною мірою зумовлюються тими самими
чинниками, що й вологість повітря. В Україні кількість
хмарних днів змінюється від 160 на півночі до 100 на АзовоЧорноморському узбережжі.

12. Вітри

Вітровий режим
пов’язаний з
положенням України
відносно центрів
атмосферного тиску.
Найбільш
вітряне
місце в Україні – АйПетрінська яйла в
Кримських горах. Там
в середньому 77 днів
на рік дмуть сильні
вітри зі швидкістю
понад 15 м/с.

13.

Гра «Географічний млин»
Завдання: у незаповнені віконця вписати та доповнити поняття, пов’язані з
певним кліматотвірним чинником.
Абсолютна
вологість
Пряма
сонячна
радіація
Сонячна
радіація
Вологість
Клімат
Підстильна
поверхня
Альбедо
Циркуляція
атмосфери
Повітряні
маси

14. Кліматичні ресурси

Сонячна радіація, волога, що надходить з опадами, вітер є
кліматичними ресурсами. Вони належать до невичерпних
природних ресурсів багатоцільового призначення. Серед них
розрізняють енергетичні, агрокліматичні та рекреаційні
ресурси.

15.

Кліматичні ресурси –це
ресурси
природні
тепло
включають
невичерпні
енергію вітру
що
світло
тепло
вологу
Кліматичні ресурси-це невичерпні, природні ресурси, що включають
світло, тепло, вологу ,енергію вітру

16.

2200 ̊
4000
̊
Агрокліматичні
Сума
активних
температу
р
t ̊≥ +10 ̊ C
З ПН НА ПД
Від 2200̊ до 4000̊
Від 100 діб до 140
діб
Коефіцієнт
зволоження
Енергетичні
Сонячна
енергія
Вітрова
енергія
Рекреаційні
Гірські
ландшафти
море
К == 1
К ≥1
К ≤1
Береги
річок
ліси

17. Енергетичні кліматичні ресурси

Енергетичні кліматичні ресурси (енергія Сонця і вітру) в
Україні досить значні і поширені на всій її території. Однак для
промислового виробництва електроенергії сонячну енергію
найдоцільніше використовувати на Південному березі Криму та у
степовій частині України, а вітрову – в гірських районах, на
узбережжях морів і водосховищ та відкритих степових ділянках.
Нині використання енергетичних кліматичних ресурсів в Україні
незначне: діє єдина експериментальна сонячна електростанція в
Криму і декілька невеликих вітрових.

18. Агрокліматичні ресурси

Агрокліматичні ресурси
охоплюють тепло повітря і ґрунту
та запаси вологи, необхідні для
вирощування
сільськогосподарських культур.
Важливим у цьому відношенні є
період із стійкими
середньодобовими температурами
повітря, вищими від +10°С, тобто
період інтенсивної вегетації
культур. На всій території України
тривалість цього періоду достатня
для вирощування культурних
рослин помірного поясу, значно
довшим він є на Закарпатті і
найдовшим – на Південному березі
Криму, де агрокліматичні ресурси
дозволяють вирощувати
субтропічні культури.

19. Рекреаційні кліматичні ресурси

Рекреаційні кліматичні ресурси використовуються для
лікування і відпочинку людей. Найсприятливіші умови
формуються на берегах морів, річок, водосховищ, озер, у
гірських районах та лісових масивах. Там поєднуються
чисте повітря, вища вологість, більші швидкості вітру, а
також своєрідний режим температури повітря. Рекреаційні
кліматичні ресурси широко використовуються на всій
території України. Для цього створено санаторії, будинки
відпочинку, дитячі табори.

20. Рекреаційні ресурси

21.

«Ми не унаслідували
Землю у наших предків,
ми взяли її в борг у наших
дітей.»
Антуана де Сент Екзюпері

22.

23.

24.

Основними забруднювачами атмосфери є
промислові підприємства.

25.

Повітря забруднюють практично всі
види сучасного транспорту,
кількість якого постійно
збільшується у всьому світі. Майже
всі складові вихлопних газів
автомобілів шкідливі для людського
організму, а оксиди азоту до того ж
беруть активну участь у створенні
фотохімічного смогу. Одна
вантажівка або один легковик
викидає в повітря відповідно 6 м3
чадного газу СО. Забруднюється
повітря і пилом гуми з покришок
автомобілів і літаків (один
автомобіль утворює близько 10 кг
гумового пилу).
В промислово розвинутих країнах
основним джерелом забруднення
атмосфери є автотранспорт, парк
якого безупинно росте. Якщо в 1900
р. на планеті нараховувалося біля 6
тис. автомобілів, то до 2020 р.
чисельність світового парку
автомашин досягне 1 млрд.
одиниць.

26.

27.

Рефлексія
Я дізнався ...
Я навчився ..
.
Для мене стало новим ...
Мене здивувало ...
У мене вийшло ..
.
Я придбав ...
Мені захотілося ...
Мене не зацікавило…
Я не зрозумів……
English     Русский Правила