Механічний рух населення. Демографічні чинники розвитку економіки
Міграції
Міграції розрізняють за багатьма ознаками: тривалістю, напрямом переїзду, керованістю, правовою ознакою.
Людей, які здійснюють переміщення, називають мігрантами.
Людей, які здійснюють переміщення, називають мігрантами.
Повернення колишніх, або дійсних громадян держави на батьківщину називають рееміграцією. Повернення насильно вивезених людей на
Таким чином міграції здійснюють перерозподіл населення в світі, виконуючи при цьому дві основні функції:
Розрізняють фізичні та інтелектуальні економічні міграції:
В сучасному світі сформувалися три основні напрямки міграційних потоків, пов’язаних перш за все, з економічними чинниками.
Категорії якості життя
Демографічні прогнози
3.19M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Механічний рух населення. Демографічні чинники розвитку економіки

1. Механічний рух населення. Демографічні чинники розвитку економіки

2. Міграції

Міграції – це механічні переміщення людей на інші
території зі зміною місця проживання назавжди або на
певний час. Їхніми основними показниками є: сальдо
міграцій, обсяг валової міграції та інтенсивність
механічного руху.

3.

Різницю між кількістю емігрантів та іммігрантів називають
сальдо міграцій. Воно може бути додатним, якщо
переважають прибулі люди, та від’ємними, якщо тих, хто
залишив країну, більше, ніж прибулих.
Географічна задача (ЗНО)
Кількість населення адміністративного району за рік
збільшилася з 40 400 осіб до 40 750 осіб. Чому дорівнює
сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст
населення становив 130 осіб на рік.

4.

Сума кількості іммігрантів та емігрантів дає
обсяг валової міграції. Вона постійно
зростає: за останні 100 років майже в 6 разів.
Інтенсивність механічного руху
визначається як відношення кількості
мігрантів до загальної чисельності населення
або кількість мігрантів на 1000 осіб
населення.

5.

Сальдо міграції

6. Міграції розрізняють за багатьма ознаками: тривалістю, напрямом переїзду, керованістю, правовою ознакою.

За тривалістю
• Постійні
(безповоротні)
• Тимчасові:
- маятникові
(щоденні)
– вахтові (до 1
місяця)
– сезонні, або
циклічні (до 3-х
місяців)
– довгострокові
(до 1 року)
– транзитні
– епізодичні
За напрямом
• Зовнішні:
- еміграція
- імміграція
• Внутрішні
За керованістю
• Організовані
• Неорганізовані
• Примусові
(вимушені)
За правовою
ознакою
• Легальні (на
законних
підставах)
• Напівлегальні (з
простроченою
візою)
• Нелегальні (без
офіційного
дозволу)

7.

8.

9. Людей, які здійснюють переміщення, називають мігрантами.

Виїзд за межі країни на постійне місце проживання
називають еміграцією.

10. Людей, які здійснюють переміщення, називають мігрантами.

В’їзд громадян на постійне місце проживання до країни
дістав назву імміграція.

11. Повернення колишніх, або дійсних громадян держави на батьківщину називають рееміграцією. Повернення насильно вивезених людей на

батьківщину – репатріацією.

12.

З одного боку, міграції забезпечують кількісну та якісну
відповідність між потребою в робочій силі та її
наявністю на різних територіях. З іншого боку, міграції
сприяють реалізації прагнень працівників задовольнити
особистісні потреби соціального, професійнокваліфікаційного та духовного характеру.

13.

14. Таким чином міграції здійснюють перерозподіл населення в світі, виконуючи при цьому дві основні функції:

- Розподільна функція міграцій полягає в перерозподілі
населення між регіонами та країнами, за рахунок чого
досягається більша відповідність між попитом на
робочу силу та її пропозицією.
- Селективна функція міграції полягає в зміні якісного
складу населення та робочої сили територій унаслідок
нерівномірної участі в міграційних процесах
представників різних соціально-демографічних груп.

15. Розрізняють фізичні та інтелектуальні економічні міграції:

фізичні міграції передбачають пошук некваліфікованої
низькооплачуваної роботи за кордоном;
інтелектуальні міграції полягають у переманюванні
спеціалістів високої кваліфікації з одних країн до інших

16.

Під впливом міграцій змінюється вікова структура
населення. Зміни вікової структури тягнуть за собою
коливання рівня природного приросту. Якщо країну
залишає багато людей репродуктивного віку, це
призводить до скорочення народжуваності, зростання
рівня смертності та, як результат, скорочення
чисельності населення.

17.

Україна 2019

18. В сучасному світі сформувалися три основні напрямки міграційних потоків, пов’язаних перш за все, з економічними чинниками.

1. Міграції робочої сили з країн, що розвиваються, до
високорозвинутих країн.
2. Потоки мігрантів із одних високорозвинутих країн до
інших.
3. Потоки іноземних робітників, спрямовані з одних
країн, що розвиваються в інші, що не було характерним
у минулому.

19.

ВВП на душу населення, дол.

20. Категорії якості життя

Нині проблема зростання
чисельності населення в
одних регіонах світу та його
уповільнення, аж до
депопуляції, в інших,
впливають на розвиток
національних економік й
знаходиться в полі уваги
урядів багатьох країн.

21.

Демографічний прогноз – це обґрунтоване
передбачення головних параметрів природного та
механічного руху населення для майбутньої
демографічної ситуації.

22. Демографічні прогнози

Їхня основна мета полягає в розробці кількох сценаріїв
ймовірних змін демографічних показників й
передбачення тенденцій розвитку демографічної
ситуації, орієнтованих на вирішення соціальноекономічних та соціально-побутових проблем. Без
демографічного прогнозу неможливі передбачення
геополітичних процесів, розрахунок виробництва тощо.
English     Русский Правила