950.76K
Категория: ПравоПраво

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності

1.

Функції підприємця та
складники
підприємницької
діяльності

2.

Хто такий «підприємець»?
Підприємець, також діловик — особа, яка професійно
займається підприємницькою діяльністю — приватним
виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням
послуг;
В Україні підприємцем (господарюючим суб'єктом)
можуть бути:
Фізичні особи
Юридичні особи

3.

Підприємницька діяльність
- це праця індивіда, заснована на розвитку особистісних
факторів, розширенні знань про свої можливості,
спрямована на досягнення найкращого результату у
господарській діяльності,
на отримання економічної
вигоди і насамперед, привласнення додаткового пробутку.
Підприємницькою діяльністю
не можна вважати
виконання будь — якого завдання, отриманого від іншої
особи, якщо у виконавця був відсутній хоча б одиниіз
факторів виробництва та не було права свободи такої
діяльності. Найважливішими факторами підприємницької
діяльності є особиста власність, фізичні, розумові
здібності, знання і досвід, становище в суспільстві тощо.

4.

У прийнятому Верховною Радою України
Законі «Про підприємство» названі основні
принципи,
за
якими
здійснюється
підприємство
1) вільний вибір діяльності на добровільних засадах, залучення до
підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб і громадян;
2) самостійне формування програми діяльності;
3) вибір постачальників і споживачів виробленої продукції;
4) встаноалення цін відповідно до законодавства;
5) вільний найм працівників;
6) залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових,
природних та інших ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено
законодавством;
7) вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів,
встановлених законодавмтвом;
8) самостійне здіснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної
діяльності.

5.

Підприємницька діяльність є одним із важливих
факторів соціально- економічного прогресу.
Тому суспільство зацікавлене в цивілізованому
підприємництві, що повино знаходити правову
підтримку у таких основних формах:
1) надання свободи підприємницької діяльності;
2) надання підприємцю статусу комерсанта;
3) створення умов для відкриття і реєстрації
підприємства.
Основними організаційними
формами підприємнецької
діяльності є:
а) одноосібне володіння;
б) товариство або партнерство;
в) корпорація.

6.

Виробниче
(виробництво продукції, послуг,
Інформації, що підлягають реалізації споживачам)
Комерційне
(пов'язане з обміном, розподілом
і споживаням товарів і послуг)
Види
підприємства
Посередницьке
(надання посредницьких послуг
підприємцям і споживачам)
Фінансове
(о'єктом товарно-грошових відносин є гроші,
валюта та цінні папери)
Страхове
(особлива форма кредитних відносин)

7.

ІННОВАЦІЙНА
(Творча)
Генерування та реалізація нової
Комерційної ідеї
РЕСУРСНА
Мобілізація матеріальних,
фінансових, трудових,
Інформаційних та інших ресурсів
ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ОРГАНІЗАЦІЙНА
Реєстрація підприємства,
Організація виробництва,
збуту, реклами тощо
СТИМУЛЮЮЧА
(МОТИВАЦІЙНА)
Формування мотиваційного
Механізму, ефекиної й корисної
праці

8.

Діяльність підприємців у будь-якій сфері
економіки називається підприємством.
Підприємницька діяльність
- це діяльність,
спрямована на поєднання
усіх чиників виробницрва
- землі, праці, капіталу з
управлінським хистом
заради створення товарів
та послуг і одержання прибутку.

9.

Підприємця
характеризує
Три особистості:
Прагнення
незалежності
Підвищення
прагнення
досягти мети
Схильність
до ризику

10.

Розпочинаючи свою діяльність,
повинен здійснити вибір щодо:
підприємець
1) сфери і маштабів діяльності;
2) місця росташування підприємства;
3) форми підприємницької діяльності;
4) способів і джерел фінансування та інвестування.
При виборі форми підприємства до уваги
насамперед беруть маштаб діяльності , форму
відповідальності підприємця, можливості отримання
кредитів, існуючий рівень оподаткування, можливий
обсяг реалізації продукції та інші фактори.
English     Русский Правила