Особливості окремих складових третинного сектору. Формування інформаційного суспільства
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурна основа глобальної економіки.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА
2. Світовий ринок інвестицій і фінансів.
3. Туризм.
4. Формування інформаційного суспільства.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.64M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Особливості окремих складових третинного сектору. Формування інформаційного суспільства

1. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування інформаційного суспільства

2. САМОСТІЙНА РОБОТА

1. 1 місце виробництво сталі посідає?
2. Найбільші запаси ______зосереджені в Бразилії, Австралії,
Канаді, Китаї, Індії, Казахстані, Україні, Росії, Південній Африці,
Швеції.
3. Найбільшими споживачами алюмінію є….
4. Україну в глобальному ланцюгу доданої вартості у виробництві
алюмінію представляє __________ завод, сировина постачається з
Гвінеї.
5. Перше місце з виробництва автомобілів світу займає?
6. Яка країна є лідером у виробництві потужних суперкомп'ютерів,
які, зокрема, використовуються з військовою метою.

3. 1. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурна основа глобальної економіки.

1. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційнокомунікаційні мережі як інфраструктурна основа глобальної економіки.
Глобальні ланцюги доданої вартості переважно
визначають характер та обсяги вантажопотоків.
наявність якісних шляхів сполучення,
перевалочних і складських комплекси,
рухомий склад і технічне обладнання,
обслуговування та управління перевезеннями.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

4.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА
інфраструктуру і виробничу діяльність.
Їх основне завдання — скоординувати роботу всіх
складових і ланок у певному просторі та часі для
отримання максимального прибутку.

5.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА
Транспортна логістика розв'язує питання вибору виду та
типу транспортного засобу;
розробки оптимальних маршрутів доставки;
організації упаковування,
зберігання, складання товарів;
контролю за перевезеннями.
При цьому послуги надаються по всьому
логістичному ланцюжку, починаючи від
постачальника сировини (вантажу) і закінчуючи
доставкою готової продукції споживачам.

6. ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

На розвиток транспорту значно вплинуло різке
збільшення обсягів перевезень готової, у тому числі
дорогої продукції машинобудування та хімічної
промисловості.
Для цього були введені стандартні засоби —
контейнери.
Утворюються трансконтинентальні
контейнерні «мости», наприклад: Японія —
східне узбережжя США, Західна Європа —
Західна Азія.

7.

Ще однією складовою інфраструктурної основи
глобальної економіки є інформаційно-комунікаційні
мережі.
Головна мета створення таких мереж — точна та швидка
передача інформації.
Найбільша інформаційно-телекомунікаційна
мережа — це добре знайомий вам Інтернет.

8. 2. Світовий ринок інвестицій і фінансів.

Інвестиції — це всі види майнових (грошових) та
інтелектуальних вкладень в економіку країни.
Переважна частка інвестиційних потоків припадає на
високорозвинені країни, а також Китай, Індію,
Бразилію.(банківський сектор, та інформаційно-технологічні
послуги, електронна промисловість, біотехнології,
фармацевтика)
У країнах, що розвиваються, збережуть свою привабливість
добувна промисловість (зокрема видобуток нафти і природного
газу), аграрно-промисловий комплекс, окремі виробництва
машинобудування та хімічної промисловості.

9.

2. Світовий ринок інвестицій і фінансів.
Світовий ринок інвестицій є складовою ринку
фінансів. Крім іноземних інвестицій, він включає
банківський і страховий сектори.

10. 3. Туризм.

Ви вже знаєте, що туризм — один із видів активного відпочинку, що
являє собою подорожі, здійснені для відвідування міст, країн, регіонів
із певною метою.
Туризм поділяють на
пізнавальний (екскурсійний),
рекреаційний (оздоровчий),
діловий,
спортивний,
екологічний,
сільський (зелений),
релігійний,
пригодницький (екстремальний) тощо.

11.

3. Туризм.
Лідерами серед країн є Франція, Іспанія,
США, Китай та Італія.
Тільки в США, згідно зі статистикою, туристична
індустрія (з урахуванням супутніх сфер
економіки, на які вона впливає) забезпечує понад
16 млн робочих місць, що становить 11,9 %
від їх загальної кількості.

12. 4. Формування інформаційного суспільства.

Інформатизація суспільства
полягає у глобальному переході
до безпаперової передачі
різноманітних даних.

13. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 25
Підготуватися до КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.
Теми.
Тема 1. Географічний простір
§ 19. Географічний простір
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§ 20. Демографічні процеси у світосистемі
§ 21. Міграції у світосистемі
Тема 3. Глобальна економіка
§ 22. Глобальна економіка
§ 23. Глобальні ланцюги доданої вартості. Виробництва первинного сектору
§ 24. Виробництва вторинного сектору
§ 25. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування
інформаційного суспільства

14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

English     Русский Правила